WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Особливості організації медико-соціального забезпечення сільського на-селення - Лекція

Особливості організації медико-соціального забезпечення сільського на-селення - Лекція

У плані роботи оргметодвідділа повинні бути представлені такі основні розділи як заходу щодо вивчення здоров'я населення; оцінці діяльності й ефективності роботи медичних установ району і відділень ЦРЛ; заходу щодо підвищення якості медичної допомоги, швидкої і невідкладної допомоги; упровадженню нових видів діагностики і лікування; поліпшенню етико-деонтологічних аспектів у колективі медичних установ; заходу щодо знижена захворюваності; заходу щодо підвищення кваліфікації медичних працівників; по керівництву статистичної звітності; по підвищенню рівня пропаганди здорового способу життя і ін. На основі систематичного аналізу стану здоров'я населення району, планів районних установ кабінет складає комплексний план заходів щодо поліпшення медичної допомоги і зміцненню здоров'я населення району.

Забезпечення методичного керівництва обліково-статистичною роботою і контролю за нею у всіх установах району є найважливішою функцією оргметодкабінета. В обов'язку кабінетів входить прийом річних звітів. На підставі даних звітних форм і спеціального аналізу Оргметодкабінет складає огляд про стан здоров'я різних груп населення й оцінює показники охорони здоров'я. В оргметодкабінетах повинні бути зведення про районні конференції і заняття з лікарями і середнім медичним персоналом, про семінари за участю районних фахівців, спеціалізації і підвищенні кваліфікації медичних працівників (які в сільській місцевості повинні проходити 1 раз у 5 років),

Щомісяця, щокварталу кабінет обчислює основні показники роботи кожної медичної установи: погодинне навантаження лікарів на прийомі і по наданню допомоги вдома, активність лікарів при наданні допомоги вдома, середню зайнятість лікарняного ліжка, середні терміни перебування хворого на ліжку, функцію/оборот ліжка, летальність, розбіжність діагнозів і ін. Проводиться аналіз якісних показників діяльності по ЦРБ і по районі з розробкою заходів щодо поліпшення.

Основними критеріями оцінки якості й ефективності діяльності медичних установ сільського району є: показники захворюваності населення (загальна, з тимчасовою втратою працездатності, дитяча), первинного виходу на інвалідність, смертності, дитячої смертності; число скарг населення на приступність, якість і своєчасність медичної допомоги;, розподіл хворих за результатами лікування (видужання, поліпшення, без змін, погіршення); розбіжність клінічного і патологоанатомічного діагнозів; лікарняна летальність при окремих захворюваннях і по відділеннях; своєчасність госпіталізації і початку лікування й ін. Докладний аналіз показників діяльності центральної районної лікарні оцінюється за наступними показниками:

А. Характеристика штатів

1. Укомплектованість лікарських посад (у %).

1. Укомплектованість посад середніх медичних працівників (у %).

Відсоток укомплектованості лікарських посад визначається в цілому як по районі, так і по лікарні, поліклініці; крім того, обчислюється укомплектованість по основних лікарських спеціальностях (терапія, хірургія, акушерство, гінекологія).

Отримані показники порівнюються з аналогічними показниками за попередній рік.

При цьому оцінюється:

1. Як змінилися показники в порівнянні з попереднім роком.

2. За якими показниками відбулося поліпшення, погіршення показника укомплектованості.

3. Порівнюються показники із середньо обласними.

Б. Аналіз діяльності поліклініки і стаціонару оцінюється такими ж показниками як міська поліклініка і лікарня.

Третій етап (рівень) медичної допомоги Сільському населенню — обласний обласна лікарня з поліклінікою, диспансери, стоматологічна поліклініка) обласний центр державного санепіднагляду й ін.). На цьому етапі виявляється висококваліфікована медична допомога по всіх спеціальностях.

Обласна лікарня робить висококваліфіковану і спеціалізовану лікувальну допомогу, є науково-організаційним, методичним і навчальним центром охорони здоров'я. Основні її функції: забезпечення висококваліфікованою, спеціалізованою, консультативною і стаціонарною медичною допомогою; надання організаційно-методичної допомоги лікувально-профілактичним установам і екстреній медичній допомозі засобами санітарної авіації; керівництво і контроль за статистичним обліком і звітністю лікувально-профілактичних установ області; аналіз якісних показників захворюваності, інвалідності, загальної і дитячої смертності, розробка заходів, спрямованих на їхнє зниження; проведення заходів щодо спеціалізації й удосконалення лікарів, середнього медичного персоналу.

Структурними підрозділами обласної лікарні є: стаціонар, консультативна поліклініка, лікувально-діагностичні відділення, кабінети і лабораторії, оргметодвідділ з відділенням медичної статистики, відділення екстреної і планово-консультативної медичної допомоги. В організаційно-методичній роботі медичних установ області беруть участь головні фахівці комітету з охорони здоров'я (головні хірург, терапевт, педіатр) і позаштатні обласні фахівці (найчастіше завідувачі спеціалізованими й вузькоспеціалізованими відділенями).

Ліжкова потужність обласної лікарні залежить від чисельності населення області. Найбільш доцільні обласні лікарні на 700—1000 ліжок із усіма спеціалізованими відділеннями. Основними задачами консультативної поліклініки обласної лікарні є: забезпечення спрямованим хворим з медичних установ дільничного чи районного рівня кваліфікованої консультації по чи встановленню уточненню діагнозу, розпорядження обсягу і методів лікування, визначення потреби в стаціонарній допомозі у відділеннях обласної лікарні. Обласна поліклініка виконує не тільки консультативно-лікувальну функцію, але й оцінює якість роботи сільських лікарів, районних і дільничних лікарень.

Діяльність обласної поліклініки варто розглядати як дуже ефективну форму організації сільської охорони здоров'я.

В обласну консультативну поліклініку хворі направляються, як правило, після попередньої консультації й обстеження в районних лікарів-фахівців. Для рівномірного розподілу потоку хворих, обласна поліклініка регулярно повідомляє про наявність вільних місць у гуртожитку, у відділеннях лікарні, погоджує терміни надходження хворих з установ сільської місцевості. Консультативна поліклініка разом з відділенням екстреної і планово-консультативної допомоги організує і проводить виїзні консультації лікарів-фахівців. На кожен хворого консультативна поліклініка дає медичний висновок, у якому вказується діагноз захворювання, проведене лікування і подальші рекомендації. Поліклініка систематично аналізує випадки розбіжності діагнозів, помилки, допущені лікарями лікувально-профілактичних установ районів при обстеженні і лікуванні хворих на місцях.

Відділення екстреної і планово-консультативної медичної допомоги, використовуючи засобу санітарної авіації - чи інший транспорт, робить екстрену і консультативну допомогу з виїздом у віддалений населений чи пункт місця дислокації (роботи) сільського жителя. Відділення забезпечує транспортування хворих у медичні установи, виклики з районів і підтримує зв'язок із бригадами,. спрямованими для надання медичної допомоги; Відділення екстреної допомоги в невідкладних випадках організує доставку хворих у супроводі медичного персоналу в спеціалізовані установи за межі області, термінову доставку різних медичних препаратів і засобів, необхідних для порятунку життя хворих.

Уся діяльність обласної лікарні по керівництву сільськими медичними установами координується, аналізується і направляється спеціальним підрозділом — організаційно-методичним відділом. Будучи структурної часті обласної лікарні й у підпорядкуванні головного лікаря лікарні, організаційно-методичний відділ служить базою обласного керування охорони здоров'я по аналізі стану здоров'я населення, оцінці діяльності установ охороні здоров'я, лікувально-профілактичного обслуговування населення.

Серед основних напрямків роботи і функцій організаційно-методичного відділу обласної лікарні необхідно виділяти такі як організаційна, методична, науково-практична, консультативна, планово-нормативна, учбово-методична, медико-статистична, кадрово-штатна, організаційно-масова й ін.

До організаційної діяльності відноситься вивчення, узагальнення, розподіл досвіду передових установ (базових і профільних), організація комплексних медичних обстежень населення, проведення планових виїздів, складання і видання інструктивно-методичних і нормативних матеріалів.

Організаційні форми науково-практичної роботи включають планування наукових досліджень, упровадження результатів наукових розробок у практичну роботу медичних установ, зв'язок з кафедрами медичних вузів і відділами науково-дослідних інститутів, організацію наукових конференцій і семінарів, участь лікарів у роботі наукових суспільств, публікацію матеріалів і ін.

Планово-нормативна функція передбачає комплексне планування оздоровчих заходів на адміністративних територіях обласного центра, участь фахівців медичних установ в економічному і медико-соціальному розвитку області.

Учбово-методичний напрямок передбачає планування заходів щодо підвищення кваліфікації фахівців (курси удосконалення, робочі місця, семінари, переривчасті курси, учбово-наукові конференції, ординатура, аспірантура).

Фахівцями оргметодвідділа складаються положення про роботу суспільних рад лікарень, про спільну діяльність з депутатськими комісіями з охорони здоров'я, суспільством Червоного Хреста, з різними асоціаціями медичних працівників і ін. Важливою задачею є удосконалювання трудової діяльності медичних працівників, перегляд їхніх професійних обов'язків і посадових інструкцій стосовно до видів медичної діяльності, правовий захист медичних працівників.


 
 

Цікаве

Загрузка...