WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Показники діяльності стаціонарної (лікарняної) медичної допомоги - Лекція

Показники діяльності стаціонарної (лікарняної) медичної допомоги - Лекція

Лекція №

Показники діяльності стаціонарної (лікарняної) медичної допомоги

Для аналізу роботи стаціонару використовують різноманітні показники. По самих скромних підрахунках, широко використовується більш 100 різних показників стаціонарної медичної допомоги.

Ряд показників може бути згрупований, тому що вони відбивають визначені напрямки функціонування стаціонару.

Зокрема, виділяють показники, що характеризують:

— забезпеченість населення стаціонарною допомогою;

— навантаження медичного персоналу;

— матеріально-технічну і медичну оснащеність;

- використання ліжкового фонду;

- якість стаціонарної медичної допомоги і її ефективність.

Забезпеченість, приступність і структура стаціонарної допомоги визначаються наступними показниками:

1. Число ліжок на 10000 чоловік населення

Методика розрахунку:

Число середньорічних ліжок х 10000

---------------------------------------------------

Середньорічна чисельність населення

Цей показник може бути використаний на рівні конкретної території (району), а в містах - тільки на рівні чи міста медико-санітарної зони в найбільших містах.

2. Рівень госпіталізації населення в розрахунку на 1000 жителів (показник територіального рівня).

Методика розрахунку:

Надійшло хворих усього х 1000

--------------------------------------------------

Середньорічна чисельність населення

До цієї ж групи показників відносяться:

3. Забезпеченість ліжками окремих профілів у розрахунку на 10 000 чоловік населення.

4. Структура ліжкового фонду.

5. Структура госпіталізованих по профілях.

6. Рівень госпіталізації дитячого населення й ін.

До цієї ж групи показників в останні роки відносять і такий важливий територіальний показник, як:

7. Споживання стаціонарної допомоги в розрахунку на 1 жителя в рік (число ліжко-днів, що приходяться на 1 жителя в рік на даній території).

Навантаження медичного; персоналу характеризують показники:

8. Число ліжок на 1 посаду в зміну лікаря (середнього медичного персоналу).

Методика розрахунку:

Число середньорічних ліжок а стаціонарі (відділенні)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Число зайнятих посад лікарів (середнього медичногого персо-

налу) у стаціонарі.

9. Укомплектованість стаціонару лікарями (середнім медичним персоналом).

Методика розрахунку:

Число зайнятих посад лікарів (середнього медичного персоналу в стаціонарі) х 100 %

Число штатних посад лікарів (середнього медичного персоналу) стаціо

нарі

До цієї ж групи показників відносяться:

10. Функція лікарської посади

11. Індекс ефективності праці в стаціонарах .

Велику групу складають показники використання ліжкового фонду, що дуже важливі для характеристики обсягу діяльності стаціонару, ефективності використання ліжкового фонду, для розрахунку економічних показників роботи лікарні і т.д.

12. Середнє число днів роботи ліжка в році (зайнятість ліжка в році)

Методика розрахунку:

Число ліжко-днів, фактично проведених хворими в стаціонарі

-----------------------------------------------------------------------------------------

Число середньорічних ліжок

Так називане перевиконання плану використання ліжкового фонду, що перевищує число календарних днів у році, вважається негативним явищем. Це положення створюється в результаті госпіталізації хворих на додаткові (приставні) ліжка, що не включаються в загальне число ліжок відділення лікарні, тоді як дні перебування хворих у стаціонарі на додаткових ліжках входять у загальне число ліжко-днів.

Встановлено орієнтований показник середньої зайнятості ліжка для міських лікарень у 330—340 днів (без інфекційних і родильних відділень), для сільських лікарень — 300—310 днів, для інфекційних лікарень—310 днів, для міських родильних будинків і відділень — 300—310 днів і в сільській місцевості — 280—290 днів. Ці середні показники не можна вважати нормативами. Вони визначені з обліком того, що частина лікарень у країні щорічно ремонтується, частина вводиться в експлуатацію знову, при цьому в різний час року, що приводить до неповного використання їхнього ліжкового фонду протягом року. Планові завдання по використанню ліжкового фонду для кожної окремої лікарні варто установлювати виходячи з конкретних умов.

13. Середня тривалість перебування хворого на ліжку.

Методика розрахунку:

Число проведених хворими ліжко-днів

-------------------------------------------------------------

Число вибулих хворих

Рівень цього показника коливається в залежності від ваги захворювання й організації медичної допомоги. На показник тривалості лікування, у стаціонарі впливає: а) вага захворювання; б) пізні діагностика захворювання і початок лікування; в) випадки, коли хворі не підготовлені поліклінікою до госпіталізації (не обстежені і т.д.).

При оцінці діяльності лікарні по показнику тривалості лікування варто порівнювати однойменні відділення і тривалість лікування при тих самих нозологічних формах.

14. Оборот ліжка.

Методика розрахунку:

Число пролікованих хворих (підлоги сума що надійшли, виписаних і померлих

-----------------------------------------------------------------------------------------

Середньорічне число ліжок

Це один з найважливіших показників ефективності використання ліжкового фонду. Оборот ліжка тісно зв'язаний з показниками зайнятості ліжка і тривалості лікування хворих.

До показників використання ліжкового фонду також відносять:

15. Середній час простою ліжка

16. Динаміка ліжкового фонду й ін.

Якість і ефективність стаціонарної медичної допомоги визначається поруч об'єктивних показником: летальністю, частотою розбіжності клінічних і патолого-анатомічних діагнозів, частотою післяопераційних ускладнень, термінами госпіталізації хворих, що вимагають екстреного хірургічного втручання (апендицит, защемлена, грижа, кишкова непрохідність, позаматкова вагітність і ін.).

17. Загальнолікарняний показник летальності.

Методика розрахунку:

Число померлих у стаціонарах 100%

-------------------------------------------------------------

Число вибулих хворих (виписаних і померлих)

Кожен випадок смерті в стаціонарі лікарні так само, як і вдома, повинний розбиратися з метою виявлення недоліків у діагностиці і лікуванні, а також для розробки заходів для їхнього усунення.

При аналізі рівня летальності в стаціонарі варто брати до уваги померлих удома (летальність удома) по однойменному захворюванню, тому що серед померлих удома можливі важкохворі, котрі були необґрунтовано рано виписані з чи стаціонару не були госпіталізовані. При цьому можливий низький показник летальності в стаціонарі при великому рівні летальності вдома по однойменному захворюванню. Дані про співвідношень числа померлих у лікарнях і вдома дають відомі підстави для судження про забезпеченість населення лікарняними ліжками і про якість позалікарняної і лікарняної допомоги.

Показник лікарняної летальності; вважається в кожнім медичному відділенні стаціонару, при окремих захворюваннях. Завжди аналізується:

18. Структура померлих хворих: по профілях ліжок, по окремих групах захворювання й окремим нозологічним формам.

19. Питома вага померлих у першу добу (летальність у 1-і доба)

Методика розрахунку:

Число померлих у 1-і доба х 100%

---------------------------------------------

Число померлих у лікарні

Особливої уваги заслуговує вивчення причини смерті хворих у першу добу перебування в стаціонарі, що настає унаслідок ваги захворювання, а часом — неправильної організації екстреної допомоги (скорочена летальність).

Особливе значення має група показників, що характеризують хірургічну, роботу стаціонару. Слід зазначити, що багато показників з цієї групи характеризують якість хірургічної стаціонарної допомоги:

20. Післяопераційна летальність

21. Частота післяопераційних ускладнень, а також:

22. Структура оперативних утручань

23. Показник хірургічної активності

24. Тривалість перебування оперованих у стаціонарі

25. Показники екстреної хірургічної допомоги

Робота стаціонарів в умовах обов'язкового медичного страхування виявила нагальну потребу в розробці єдиних клініко-діагностичних стандартів ведення і лікування хворих (технологічних стандартів), що відносяться до одній і тієї ж нозологічної групи хворих. Причому, як показує досвід більшості Європейських країн, що розвивають ту чи іншу систему медичного страхування населення, ці стандарти повинні бути тісно ув'язані з економічними показниками, зокрема з вартістю лікування тих чи інших хворих (груп хворих).


 
 

Цікаве

Загрузка...