WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Зміст і організація роботи терапевтичного відділення поліклініки - Лекція

Зміст і організація роботи терапевтичного відділення поліклініки - Лекція

В останні роки усе більший акцент робиться на профілактичний роботі дільничного лікаря-терапевта. Висування на перший план у боротьбі за подовження життя людини широких соціально-профілактичних заходів, посилення уваги до здорової людини для того, щоб запобігти виникненню в нього захворювань, особливо підніме роль дільничного лікаря в загальній системі мір профілактики. Дільничний лікар першим зіштовхується з хворою людиною, він повинний знати не тільки сьогодення, але і минуле хворого, об'єктом його турботи і діяльності є не тільки хвора, але і здорова людина, умови його життя і праці. Він виступає провідником профілактики в широкому змісті слова, він повинний нести гігієнічні знання в конкретну родину, рекомендувати їх стосовно до конкретної людини, його роботи, характеру харчування і відпочинку. Дільничної лікар-терапевт багато в чому повинний визначити характер гігієнічного поводження людини. Йому варто звернути увагу на так звані контингенти підвищеного ризику, у віці 30—50 років, тому що саме в цьому віці, особливо чоловіки, не завжди звертаються за медичною допомогу при відсутності гострих симптомів хронічного захворювання. Дільничний лікар повинний займатися активним виявленням таких хворих.

Для успішного попередження захворювань дільничний лікар у сучасних умовах повинний здійснювати медичне спостереження за всією родиною, боротися з найбільш розповсюдженими хронічними хворобами, первинне попередження яких повинно починатися з дитячого років, впливати на фактори ризику, коректувати окремі елементи способу життя всіх членів родини. Тому особливу увагу в санітарно-просвітній роботі варто приділити боротьбі з гіпокінезією, переїданням, палінням, надлишковою лікарською терапією, усуненню шкідливого впливу стресів і т.д. Дільничний лікар повинний уміти впливати на формування сімейних відносин.

Відповідальним розділом роботи лікаря поліклініки будь-якої спеціальності, особливо дільничного лікаря-терапевта, є напрямок і підготовка хворого до госпіталізації. У цьому випадку дільничний лікар зобов'язаний призначити хворому лабораторні, рентгенологічні й інші дослідження, а також провести відповідне підготовче лікування, проконсультувати хворого в завідувача терапевтичним відділенням, а якщо необхідно, то й у лікарів інших спеціальностей. Результати аналізів повинні бути передані в стаціонар разом з "Медичною картою амбулаторного хворого" чи випискою з неї.

Важливим питанням у діяльності дільничного терапевта, як і інших лікарів поліклініки є добір і напрямок хворих на санаторно-курортне лікування. На санаторно-курортне лікування направляються хворі переважно в початкових стадіях захворювання, коли хворобливі процеси людини носять оборотний характер і при застосуванні комплексного лікування з використанням природних факторів і санаторного режиму у відносно короткий термін хворий цілком чи значною мірою відновлює здоров'я і працездатність.

Успіхи в роботі дільничного лікаря-терапевта багато в чому залежать від того, наскільки він зможе залучити до неї суспільний санітарний актив. Такий актив формується з активістів жінради Жедів, учнів що навчаються у старших класах, пенсіонерів. Дільничний лікар і медична сестра повинні провести з активом заняття по програмі санітарного мінімуму. Велику допомогу дільничному лікарю можуть надати також санітарні дружини суспільства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, що створюються на підприємствах, в установах, за місцем проживання.

Кабінет інфекційних захворювань є лікувально-діагностичним і консультативно-методичним центром З питань боротьби з інфекційною захворюваністю. Він є першою спеціалізованою ланкою інфекційної служби в нашій країні. У задачі кабінету інфекційних захворювань входить: забезпечення своєчасного і раннього виявлення інфекційних хворих; проведення організаційно-методичної роботи і забезпечення кваліфікованої консультативної допомоги по діагностиці і лікуванню хворих інфекційними і паразитарними захворюваннями в амбулаторно-поліклінічних установах; вивчення й аналіз динаміки інфекційної захворюваності і смертності, розробка і здійснення заходів щодо підвищення якості й ефективності діагностики, лікування і профілактики інфекційних захворювань. Відповідно до цих задач лікар кабінету інфекційних хвороб здійснює:

— систематичну роботу з підвищення знань дільничних лікарів і інших фахівців, що ведуть амбулаторний прийом, з питань клініки, ранньої діагностики, лікування і диспансеризації інфекційних хворих, організувати конференції по розбору усіх випадків несвоєчасно виявлених хворих інфекційними захворюваннями чи необґрунтовано спрямованих у кабінет консультацію дільничного лікаря-терапевта по обстеженню хворих. Підозрюваних на інфекційне захворювання, і про порядок напрямку їх у кабінет для остаточного діагнозу:

— консультативну допомогу хворим у поліклініці і вдома з метою уточнення діагнозу, призначення лікувально-профілактичних заходів і рішення питання про госпіталізацію;

—додаткові (лабораторні й ін.) дослідження інфекційних хворих;

—лікування інфекційних хворих у поліклінічних умовах і доліковування реконвалесцентів після виписки зі стаціонару;

—контроль за повним клінічним і бактеріологічні видужанням з використанням методів інструментального і лабораторного дослідження (ректороманоскопія, дуоденальне зондування, ін.);

— аналіз роботи з проведення профілактичних щеплень у дорослих;

— диспансерне спостереження і санацію реконвалесцентів, хворих із хронічними інфекційними захворюваннями, бактеріо- і паразитоносителів;

—облік хворих інфекційними захворюваннями, бактеріоносителів, паразитоносителів на підставі екстрених повідомлень про інфекційні захворювання, спрямованих у СЕС;

-аналіз динаміки інфекційної захворюваності і смертності, якості й ефективності діагностичних і лікувальні заходів, диспансеризації, противорецидивного лікування в районі діяльності міської поліклініки;

-проведення пропаганди медичних знань по профілактиці інфекційних захворювань.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСПАНСЕРНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Профілактичний напрямок вітчизняної охорони здоров'я найбільше повно виражено в диспансерному методі роботи багатьох амбулаторно-поліклінічних установ. Під диспансерним методом розуміється активне динамічне спостереження за станом здоров'я визначених контингентів населення (здорових і хворих), узяття цих груп населення на облік з метою раннього виявлення захворювань, динамічного спостереження, комплексного лікування захворілих, проведення заходів щодо оздоровлення їхніх умов праці і побуту, попередженню розвитку і поширення хвороб, відновленню працездатності і продовженню періоду активної життєдіяльності (А. Ф. Серенко). По цьому методу в країні працюють Спеціальні диспансерні медичні установи: диспансери — протитуберкульозні, шкірно-венерологічні, психоневрологічні, онкологічні, кардіологічні, протизобні, лікарсько-фізкультурні; він широко використовується в роботі жіночих консультацій, МСЧ, дитячих поліклінік і поліклінік для дорослих.

У країні неодноразово ставилася задача про загальну диспансеризацію населення, але реалізована вона не була через відсутність необхідної матеріальної бази.

Варто відмітити, що загальна диспансеризація населення — це вищий рівень турботи держави про здоров'я народу. Реалізація її можлива тільки в тому випадку, якщо на це будуть передбачені спеціальні кадрові сили і засоби. Це повинно враховуватися і при організації диспансерного спостереження в окремих медичних установах, зокрема в поліклініках лікарю для виконання диспансеризації повинен виділятися спеціальний час, у рахунок його основного робочого навантаження і ні в якому разі не повинне бути додатковим навантаженням.

Головним обличчям в організації диспансерного обслуговування в поліклініці є дільничний лікар-терапевт. Цим питанням деякою мірою займаються лікарі всіх спеціальностей. Дільничний терапевт відповідає за організацію диспансерного обслуговування населення своєї ділянки. В організаційному процесі диспансеризації виділяються наступні етапи: добір контингентів шляхом активного виявлення, реєстрація їх, проведення комплексу лікувальних і соціально-профілактичних заходів, тобто здійснення власне диспансерного спостереження, і оцінка результатів ефективності диспансеризації. На одного дільничного терапевта повинне приходитися не більш 120 - 150 диспансеризованих хворих Виявлення облич, що підлягають диспансеризації, виробляється; як правило, при прийомі хворих лікарем у поліклініці чи при відвідуванні їх удома. Відоме значення мають і різні профілактичні огляди, де виявляються найбільш ранні стадії захворювань. Усі хворі, відібрані для диспансерного спостереження, реєструються на "Контрольних картах диспансерного хворого". За допомогою цього документа лікар може установити контроль за термінами явки на повторні обстеження. Основним медичним документом є амбулаторна карта з відповідною оцінкою про те, що хворий знаходиться на диспансерному спостереженні. Дуже вдалим виявився досвід поліклініки, коли на руки диспансерних хворим видаються книжки, де лікар відзначає медикаментозне лікування й інші призначення, указує дату наступної явки на прийом. Як показали спостереження, такі книжки якоюсь мірою дисциплінують хворих, сприяють тому, що вони без додаткового виклику є в призначений час на прийом до лікаря. Перший етап диспансеризації закінчується виявленням і реєстрацією хворого. Потім починається другий, більш відповідальний етап - власне диспансерне спостереження. Тут проводиться ретельне комплексне медичне обстеження, активне лікування і. систематичне спостереження зі здійсненням санітарно-оздоровчих заходів. Важливе значення має й облік ефективності всієї диспансерної роботи, проведеної в поліклініці. Існує більша кількість методик проведення диспансеризацій: 1) уведення єдиних диспансерних днів для всієї поліклініки; 2), уведення єдиних диспансерних днів для відділень; 3) щоденний виклик диспансерних хворих по 2—3 чоловіка на прийом. Згодом, стало очевидним, що більш, організовано диспансеризація проходить у спеціально виділені для цього дні.


 
 

Цікаве

Загрузка...