WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Зміст і організація роботи терапевтичного відділення поліклініки - Лекція

Зміст і організація роботи терапевтичного відділення поліклініки - Лекція

ЛЕКЦІЯ

Зміст і організація роботи терапевтичного відділення поліклініки

Основним принципом організації роботи поліклініки є дільничний принцип надання медичної допомоги, що полягає в тім, що територія, що обслуговується поліклінікою, поділяється на територіальні ділянки виходячи з чисельності населення на ділянці в 1700 чоловік. До кожної ділянки прикріплюються визначений лікар-терапевт і медична сестра, що покликані надавати лікувально-профілактичну допомогу жителям своєї ділянки. Н. А. Семашко писав, що дільничний принцип дає можливість лікуючому лікарю краще знати свою ділянку, умови праці і побуту свого населення, виявляти часто і довгостроково хворих, знати своїх пацієнтів, проводити не тільки лікувальні, але і профілактичні заходи; краще бороти з виникненням і поширенням заразних хвороб. Дільничний лікар робиться, таким чином, "домашнім" лікарем, іншому родини. Знання своєї ділянки і жителів його дає можливість краще розпізнати і лікувати хворих. Дотримання дільничного принципу підвищує відповідальність лікаря за долю хворих і в кінцевому рахунку визначає ефективність роботи поліклініки.

Постаріння населення, ріст числа хронічних захворювань, диференціація і спеціалізація медичної допомоги викликає необхідність поширити дільничний принцип на роботу і лікарів інших спеціальностей. Кожному терапевтичному відділенню придаются лікарі: хірург, невропатолог, отоларинголог і окуліст, а при наявності стоматологічного відділення — і лікарі-стоматологи.

Цей метод одержав назву бригадного, коли зазначені фахівці стали обслуговувати хворих у поліклініці і вдома на визначених терапевтичних ділянках. Усі члени бригади підлеглі завідувачеві терапевтичним відділенням, а завідувачі спеціалізованими відділеннями здійснюють у відношенні своїх підлеглих лікувально-консультативні функції і загальне організаційно-методичне керівництво.

Робота кожного відділення-бригади організується таким чином, що всі її члени працюють у ті самі години. Лікарі більш вузьких спеціальностей, так само як і дільничних терапевтах відділень, надають медичну допомогу населенню прикріплених ділянок як у поліклініці, так і вдома.

Досвід показав, що при організації роботи поліклініки по бригадно-територіальному принципі зростає роль терапевта в процесі медичного обслуговування, підсилюються контакти між лікарями .різних спеціальностей з питань діагностики, лікування, експертизи працездатності і диспансеризації.

Основними задачами дільничного терапевта є:

— надання, кваліфікованої терапевтичної допомоги населенню ділянки на прийомі у поліклініці і вдома;

— організація і безпосереднє проведення профілактичних заходів серед населення своєї ділянки шляхом пропаганди санітарно-гігієнічних знань, проведення профілактичних щеплень, організації профілактичних оглядів населення й удосконалювання системи диспансеризації;

— зниження захворюваності і смертності населення на закріпленій ділянці.

Дільничний лікар-терапевт забезпечує:

— своєчасну терапевтичну допомогу населенню ділянки в поліклініці (амбулаторії) і вдома;

— екстрену медичну допомогу хворим, незалежно від їхнього місця проживання, у випадку їхнього безпосереднього звертання при виникненні гострих станів, травм, отруєнь;

— своєчасну госпіталізацію терапевтичних хворих з обов'язковим попереднім обстеженням при плановій госпіталізації;

— консультацію хворих у необхідних випадках у поліклініці (амбулаторії) і інших установах охорони здоров'я;

— використання у своїй роботі сучасних методів профілактики, діагностики і лікування хворих, у тому числі комплексної терапії і відновного лікування (медикаментозні засоби, дієтотерапія, лікувальна фізкультура, масаж, фізіотерапія й ін.);

— експертизу тимчасової непрацездатності хворих;

— організацію і проведення комплексу заходів щодо диспансеризації дорослого населення ділянки (виявлення, узяття на облік, динамічне спостереження, лікувально-оздоровчі заходи) відповідно до переліку нозологических форм, що підлягають диспансерному спостереженню в лікаря терапевта, аналіз ефективності і якості диспансеризації;

— видачу висновків жителям своєї ділянки, що проходить медичні огляди і від'їжджає за рубіж;

— організацію і проведення профілактичних щеплень і дегельмінтизації населення ділянки;

— раннє виявлення, діагностику і лікування інфекційних захворювань, негайну доповідь завідувачеві терапевтичним відділенням (а при його відсутності — керівнику установи) і лікарю кабінету інфекційних захворювань про всі інфекційні захворювання і усі випадки порушення режиму і невиконання протиепідемічних вимог інфекційними хворими, що залишаються для лікування вдома. Направлення у відповідну ЗЕП екстреного повідомлення (058/у);

— систематичне підвищення своєї кваліфікації і рівня медичних знань дільничної медичної сестри;

— активне і систематичне проведення санітарно-просвітньої роботи серед, населення ділянки, боротьби зі шкідливими звичками і підготовку суспільного активу ділянки.

Робота дільничного лікаря-терапевта здійснюється за графіком, затвердженому завідувачем відділенням чи керівником установи. Складання графіка роботи дільничних терапевтів є важливим організаційним заходом. Раціонально складений графік роботи дозволяє підвищити доступність дільничного лікаря-терапевта для населення своєї ділянки, зокрема забезпечити високий ступінь дотримання дільничності у обслуговуванні населення. У графіку роботи повинні бути передбачений фіксований час амбулаторного прийому хворих, допомога вдома, профілактична й інша робота.

Як показала практика роботи поліклінік, найбільш зручним для населення є такий графік, при якому лікар по черзі працює в різні години дня й у різні дні тижня.

Важливим розділом роботи дільничного терапевта є прийом пацієнтів у поліклініці. Кожне відвідування хворим лікаря необхідно в межах існуючих можливостей зробити вичерпним і закінченим. Повторні призначення на прийом повинні виходити винятково з медичних показань. Серйозної уваги заслуговують обличчя, що багаторазово хворіють протягом року. Необхідно також уважно проводити обстеження, ретельно і вчасно лікувати хворих з гострими захворюваннями, тому що це є запорукою попередження цілого ряду хронічних захворювань.

Велике місце в діяльності лікаря — дільничного терапевта займає медичне обслуговування хворих удома. У середньому витрати часу дільничного лікаря при наданні допомоги вдома повинні складати 30—40 хв.

Дільничний лікар зобов'язаний забезпечити раннє виявлення захворювань і своєчасне надання кваліфікованої лікувальної допомоги населенню ділянки як у поліклініці, так і вдома; відвідувати хворих вдома в день надходження виклику, забезпечити систематичне, динамічне спостереження, активне лікування хворих до їхнього видужання. Необхідно максимально приймати виклики до лікаря тієї ділянки, на якому проживає захворілий. У домашніх умовах сутужніше, ніж у поліклініці чи стаціонарі провести діагностичне дослідження, тим більше майже 2/3 викликів здійснюється до хворих літнього віку. Оглянувши удома хворого по виклику, дільничний лікар у наступному (у міру необхідності) повинний відвідувати хворого зі своєї ініціативи. Організація повторних відвідувань хворого при тому самому захворюванні є важливим моментом, у відомій мірі характеризуючим якість медичної допомоги вдома. Повторний візит повинний здійснюватися без повторного виклику. Повторні (активні) відвідування, виконувані з ініціативи лікуючого лікаря — ознака правильно організованої медичної допомоги вдома.

Важливим помічником дільничного лікаря-терапевта є дільнична медична сестра. На кожну посаду дільничного терапевта, установлюється 1,5 посади дільничної медичної сестри. Доцільно, щоб з терапевтом працювала постійно та сама медична сестра. Насамперед, вона допомагає лікарю при амбулаторному прийомі, їй приділяється велика роль в організації спостереження за хворими вдома і виконання призначень лікаря. Медична сестра повинна приходити на роботу на 20—30 хв раніше лікаря. За цей час їй необхідно підготувати робочої місце, перевірити надходження медичних карт із реєстратури, наявність усієї необхідної документації, виявити нужденних у першочерговому прийомі, вимірити в хворих температуру, артеріальний тиск (якщо це не було зроблено в кабінеті долікарського прийому і т.д.). Це все необхідно провести, щоб лікар відразу ж почав прийом.


 
 

Цікаве

Загрузка...