WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Злоякісні пухлини нирки, сечового міхура, простати і яєчок - Лекція

Злоякісні пухлини нирки, сечового міхура, простати і яєчок - Лекція

Лікування раку простати

Радикальна простатектомія з видаленням в одному блоці сім'яних міхурців, задньої стінки сечового міхура і ЛВ можлива в 1 і 11 ст. Хірургічне лікування у цих хворих в 11 ст. (яка може діагнозуватись до операції) має обмежене застосування через похилий вік та супутню важку патологію цих хворих.

95% на РП виявляються і звертаються в 3 і 4 стадіях.

Лікування місцево-поширених форм РП складає значну медичну і соціальну проблеми. В якості стандарту для лікування РП за останні 5 років признано застосування максимальної андрогенної блокади. В більшості країн для цього рекомендується "хімічна кастрація" введенням аналогів релізін-гормонів (золадекс, декапептіл, казодекс), а для блоку рецепторів до андрогенів – відповідно стероїдні ( андрокур ) та нестероїдні ( флутамід ) антиандрогени. Зменшення вироблення андрогенів введенням золадекса та подібних до нього аналогів РГ у хворих на РП, які проживають в Україні може мати застосування в рідкісних випадках, це в першу чергу визначається матеріальними можливостями наших громадян. З іншого боку жоден метод медикаментозної кастрації не може перевищувати за ефективністю хірургічну кастрацію. Стосовно другого компонента МАБ – середників, які блокують рецептори до дії андрогенів надниркового походження після проведеної кастрації то тут є дві групи препаратів. Андрогени стероїдного походження ( андрокур ) та нестероїдні, такі як флутамід. На конференції, яка відбулась в 1997 році в Базелі досягнуто консенсусу онкоурологів про доцільність застосування нестероїдних антиандрогенів, таких як флутамід. Тривалість застосування цього препарату після проведення кастрації пропонувалась більшістю терміном від одного до п'яти років ( по 250 мг х 3 рази на день ).Залишається не до кінця визначеною тактика по відношенню до первинного пухлинного вогнища в ПЗ. Цьому заважає сформований стереотипний погляд на рак цієї локалізації, що РП у всіх випадках є гормонозалежною пухлиною. Не вдаючись до пояснення встановленої біологічної здатності пухлин змінювати свої властивості як в часі так і під впливом спеціальних методів лікування, сьогодні вже відомо що проведення МАБ в значної частини хворих не перешкоджає прогресуванню хвороби. Звідси виникає нагальна потреба в застосуванні методів направлених на ліквідацію первинного пухлинного вогнища. Хірургічні можливості для цієї потреби є обмежені. Ця обмеженість зумовлена в першу чергу таким чинником як похилий вік значної частини цих хворих, а найбільше це виявлення хворих на стадії такого місцевого поширення пухлини, яке не дозволяє провести операцію простатектомію не порушивши абластичність її проведення. Тому в багатьох клініках, з метою ерадикації пухлини ПЗ застосовують променеву терапію. Можливості для застосування великих доз опромінення при цій локалізації обмежені деякими анатомо- біологічними особливостями цієї зони, а також відносною радіорезистентністю РП.

Матеріал і методи дослідження.

Клінічні дослідження та оцінка безпосередніх і віддалених результатів комплексного лікування неметастатичного раку передміхурової залози за розробленою в клініці методикою проведено у 60 хворих. В якості контролю служили 35 хворих на РП, яким до 1995 року проводили терапію введенням до і після кастрації хонвану, а також опромінення простати дозою 40 грей.

Опис суті нововведення. Після визначення пухлинних маркерів та морфологічної верифікації раку простати виконується орхідектомія, а при показниках ПСА більше 40 перед цією операцією проводиться довенозна інфузія хонвану по 1200 мг впродовж 10 днів. Далі, одночасно із орхідектомією проводиться катетеризація лімфатичних судин стегна. З 15 години першого дня проводиться ендолімфатичне (ЕЛ) введення 3 млн. МО лаферону і 750 мг 5-фторурацилу (5-ФУ), яке триває 6 – 8 годин. Наступного дня, через 14 годин після закінчення ЕЛ інфузії проводиться сеанс дистанційної гама-терапії на простату і зони регіонарного лімфовідтоку дозою 4 грея. За дев'ять почергових ЕЛ введень з наступним опроміненням хворий отримує 30 млн. МО лаферону, 6,75 г. 5-ФУ і 36 Гр дистанційної гама-терапії. Якщо виникають перепони для проведення катетеризації лімфатичних судин, а також у випадку виникнення інфільтрату в ділянці ЕЛ інфузії, тоді можливе довенозне введення цих препаратів з дотриманням технології ЕЛХТ. З першого дня лікування хворий отримує антиандрогени – флутамід або андрокур. Через місяць після закінчення такого лікування вирішується питання про можливість виконання у хворого радикальної простатектомії. Якщо операція не виконується, а проведеним лікуванням досягнуто часткового ефекту, тоді здійснюється повторний курс терапії за описаною методикою. Приймати флутамід рекомендується впродовж 5 років.

Прогноз при лікуванні 1 – 11 ст. у 80 % забезпечує 5-річне виживання в 111 ст. – 40 %, а у 1У – до 10 %.

Пухлини яєчка

Злоякісні пухлини яєчка переважно це герміногенні пухлини:

1. одного гістологічного типу: 1) семінома

2) ембріональний рак

3) пухлина жовточного мішка

4) хоріонепітеліома

5) тератома

11. більш як одного гістологічного типу – ембріональний рак і тератокарцинома.

111. вторинні ГПЯ – із екстрагонадної тканини заоч. в. В практичному плані, з точки зору підхолу до лікування всі злоякісні ПЯ діляться на семіномні і несиміномні.

РЯ зустрічається у нас не часто і складає біля 1 вип. на 100 тис. Хворіють переважно чоловіки у віці 20 – 45 років. Крипторхізм, травма, гіпоплазія та загальні процеси часто передують злоякісній трансформації яєчка В 75 ГПЯ на момент встановлення діагнозу мають оліго – або азоспермію. Атрофічні процеси в яєчках стимулюють продукцію гонадотропіну гіпофізом як спроба компенсувати недостатню секрецію андрогенів. Гонадотропін виступає в якості стимулятора проліферації клітин сім'яних канальців, що може в подальшомусприяти їх трансформації в злоякісні.

Метастазування ПЯ здійснюється переважно лімфогенно, іноді гематогенно (в легені ). Лімфогенний шлях метастазування здійснюється через пахвинні в тазові, парааортальні і паракавальні колектори.

Класифікація за стадіями передбачає врахування тільки даних після проведення операції орхофонікулектомії після гістологічного дослідження препарату за наявністю чи відсутністю проростання оболонок яєчка і шкіри, додаються при цьому результати клінічного обстеження стану регіонарних ЛВ і "М".

Клініка

Основний і єдиний симптом ГПЯ є збільшення яєчка. Виключення складають заочеревинні герміногенні пухлини (екстрагонадні), які проявляються "М" в легені або синдромами здавлення

Ущільнення або поступове збільшення яєчка, яке не супроводжується підвищенням температури тіла (місцево і загально) є підставою щоб запідозрити ПЯ. Виявивши збільшення яєчка проводять загальний аналіз крові і сечі, ФГ, береться кров на визначення маркерів несеміномних пухлин. Маркерами ГПЯ є визначення хоріогонічного гонадотропіну (ХГТ) і альфафетопротеїну (АФП). В 70% ембріонального раку і завжди при хоріонепітеліомі рівень їх у крові в десятки і сотні разів перевищує N.

З діагнозом (і попередньо заповненим повідомленням – ф о/90-о) семінома (маркери від'ємні) або ембріональний рак (маркери позитивні) хворий направляється в ООД до онкоуролога.

На клінічному етапі діагностики проводиться УЗД яєчка з прицільною пункцією для цитологічного підтвердження злоякісного процесу. Після позитивної цитології проводиться екскреторна УГ (можна бачити зміщення сечоводів при збільшених ЛВ). Наявність непрямих ознак збільшення ЛВ є показами до КТ, на якій можна визначити розміри ЛВ, що суттєво впливає на лікувальну тактику.

Лікування

При всіх пухлинах яєчка лікування розпочинається із орхофунікулектомії. Подальше лікування залежить від гістологічних даних , чи це семінома чи це несемінована пухлина.

Семінома 1 ст. – профілактичне опромінювання пахових і

заочеревинних вузлів – 30 Гр або контроль

11 ст. – при наявності проростання білочної оболонки і

відсутності N – опромінювання регіонарних ЛВ

111 ст. – 1) заочеревинні ЛВ до 5 см. – ПТ – 40 Гр

2) заочеревинні ЛВ більші за 5 см. – ПХТ за

схемоюРVВ (цисплатин, вінбластін, блеоміцин).

Несеміномні – 1 ст. – контроль або 1 курс ПХТ за схемою РVВ

11 ст - курс ПХТ за схемою РVВ з наступною операцією-

лімфаденектомією (Шевасю).

111 ст - декілька курсів ПХТ з наступною операцією Шевасю.


 
 

Цікаве

Загрузка...