WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Передпухлинні захворювання та рак молочної залози – етіологія, патогенез, фактори ризику, клініка,діагностика і лікування - Лекція

Передпухлинні захворювання та рак молочної залози – етіологія, патогенез, фактори ризику, клініка,діагностика і лікування - Лекція

ОРГАНІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ЖІНОК ДЛЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ РМЗ

На сучасному етапі розвитку онкології вирішення проблеми успішного лікування РМЗ в повній мірі залежить від ранньої діагностики захворювання.

Рання діагностика РМЗ можлива за умов виконання програм:

 • самообстеження (80%) ;

 • лікарських профоглядів (КОМЗ) (15%) ;

 • скринінгової мамографії (5%) .

Етапи організації масового скринінгу:

 • збирання повної інформації про наявність факторів, що срияють виникненню РМЗ;

 • проведення огляду та пальпації МЗ з метою попереднього розподілу оглянутих на групи за ступенем ризику для подальшого поглибленого їх обстеження;

 • мамографія.

Правильне планування скринінгових програм дозволяє покращити 5-ти річне виживання при РМЗ на 30%. Жоден з відомих методів лікування не має такої ефективності.

Слід вказати, що найочевиднішим фактором ризику РМЗ є вік – частота захворювання на РМЗ зростає по мірі збільшення віку. 80% хворих, які лікувались в мамологічному відділенні ООД були віком від 45 до 70 років.

Основні фактори ризику РМЗ (оцінка в балах) (Таблиця ).

Після збирання анамнезу визначається сума балів та формуються ступені ризику РМЗ:

1 ступінь (0 – 8,9 балів) - щорічний огляд дільничними терапевтами та працівниками жіночих оглядових кабінетів. Навчання жінок правилам самообстеження молочних залоз.

2 ступінь (8,9 – 25,0) - щорічний огляд медичними працівниками доповнюється проведенням жінкам старше 45 років УЗД молочних залоз 1 раз на 2 роки. Навчання правилам самообстеження.

3 ступінь (25,0 – 52,0) - щорічний обов"язковий огляд медичними працівниками. УЗД молочних залоз 1 раз на рік. У випадках забезпечення в області (Україні) умов для проведення скринінгової мамографії, проводити її один раз у 2 роки жінкам старше 45 років. Навчання правилам самообстеження. Корекція супутньої патології.

Проведення вище вказаних заходів в області згідно наказу УОЗ №183 від 1977 року, та №107 від 2001 року покладається на жіночі оглядові кабінети, мамопункти лікувальних закладів міста та районів області, а також медичних працівників ФАП, СЛА, дільничних терапевтів, лікарів стаціонару лікувально-профілактичних закладів.

Клінічне обстеження молочних залоз являється комплексом певних навичок, які включають в себе слідуючі компоненти:

 • пізнавальний (візуальний огляд) ;

 • сенсорний (пальпація і натискання) ;

 • руховий (визначення меж, контурів).

Найбільш благоприємними для проведення КОМЗ являються дні після місячних (з 5 по 10 день). Це пов"язано з тим, що гормональні піки та розширення судин впливає на чутливість МЗ та сприйняття болю.

10 прийомів обстеження молочних залоз:

 • огляд білизни на предмет виявлення можливих виділень із сосків;

 • огляд молочних залоз для встановлення асиметрії МЗ, змін з боку шкіри, деформації МЗ, втягнень, змін з боку сосків та навколососкового кружальця;

 • огляд молочних залоз, сосків та кружальця при піднятих доверху руках з метою провокації появи шкірних симптомів;

 • пошукова пальпація молочних залоз, виявлення ущільнень, провокація появи шкірних симптомів при щипку;

 • проба на можливі виділення із сосків;

 • огляд субмамарних складок;

 • пальпація пахвових та надключичних л.вузлів;

 • пальпація МЗ в лежачому положенні;

Слід відмітити що 50% пухлин локалізується у в/зовнішньому квадранті МЗ, на другому місці – в субареолярній ділянці. На ці ділянки слід звертати найбільшу увагу при КОМЗ.

Основним методом діагностики ранніх форм РМЗ є мамографія. В умовах України неможливо проводити широкомаштабні мамографічні скринінгові програми в звязку з недостатньою кількістю мамографів. Тому після збору анамнестичних даних стосовно факторів ризику, КОМЗ, формуються групи пацієнток, які підлягають обов"язковому направленню на УЗД (мамографію):

 • 1. Жінки старше 45 років із факторами ризику виникнення РМЗ:

 • 1.1. Із родинним анамнезом РМЗ (мати, сестри). В таких випадках ризик розвитку РМЗ в 2 рази вищий за пересічний, особливо коли родичі захворіли в предменопаузі або рак був двостороннім.

 • 1.2. При наявності захворювань репродуктивних органів (фіброматоз, фіброміома, хронічні запальні процеси, кистозно змінені яйники, порушення ОМЦ, первинне безпліддя).

 • 1.3. Захворювання ендокринної системи (цукровий діабет, патологія ЩЗ,дієнцефальний синдром, ожиріння, хвороби печінки, ГХ).

2. Пацієнтки із наявністю в анамнезі раку однієї із МЗ незалежно від віку.

 1. Жінки із виявленими ДДМЗ (локалізовані форми чи вузлові компоненти, виділення із сосків, фіброзно-кистозна мастопатія), а також з наявністю кров"янистих виділень, втягнень соска, шкіри, збільшення регіонарних л.вузлів незалежно від віку.

Дана категорія пацієнтів проходить обстеження в умовах мамологічно центру ООД.

Рентгенологічна діагностика захворювань МЗ:

Діагностичні мамографії:

 • неконтрастні;

 • контрастні:

  • пневмоцистографія (після аспірації вмістимого кисти її контрастують повітрям) . Проводиться для виключення внутрікистозного РМЗ.

  • Дуктографія (введення в протік водорозчинного контрасту). Проводиться для виключення внутріпротокового РМЗ.

УЗД обстеження молочних залоз (датчик 7,5 Мгц) :

 • дозволяє визначити кистозні утвори;

 • проводити візуальний контроль інвазивних діагностичних маніпуляцій;

 • виявити зміни з боку регіонарних л.вузлів;

 • кольорова доплерографія дозволяє диференціювати злоякісні та доброякісні процеси;

 • дослідження можна проводити багаторазово, нешкідливе.

Недоліки УЗД:

 • зниження інформативності при макромастії, жировій інволюції, поверхневій локалізації утворень;

 • неможливість візуалізації протоків та мікрокальцинатів.

Термографія : - дозволяє проводити диференціальну д-ку доброякісних та злоякісних пухлин. Недолік: -інформативна лише при значній масі пухлинних вогнищ.

Морфологічна верифікація:

* цитологія виділень із сосків;

 • пункційна, аспіраційна біопсія пухлини;

 • трепан біопсія;

 • секторальна резекція із терміновим гістологічним дослідженням.

Лабораторна діагностика:

 • визначення вихідного рівня гонадотропінів та стероїдних гормонів;

 • визначення гістохімічно рецепторів естрогенів та прогестерону;

 • визначення ІФА маркерів РМЗ – СА – 15-3,САМ-29, САМ-26 та інш.;

 • визначення функції печінки, ЩЗ характеру ОМЦ.

З метою встановлення поширеності процесу, супутньої патології:

 • рентгенографія ОГК і по показаннях - кісток;

 • УЗД печінки, заочеревинного простору, матки та яйників, визначення вихідних розмірів пухлини та змінених л.вузлів, ЩЗ;

 • Уточнення змін з допомогою ЯМР або КТ;

 • При підозрі на "М" ураження сканування кісток;

 • ЕКГ , консультація терапевта, гінеколога.

ЛІКУВАННЯ РМЗ

Лікування РМЗ повинно бути комбінованим або комплексним з врахуванням віку, стану репродуктивної функції, стадії захворювання, гістоструктури пухлини, патогенетичної форми, супутньої патології, рецепторного статусу та ступеня диференціацїї пухлини.

0 – 2 стадія - променева терапія за інтенсивною програмою;

  • мастектомія за Пейті-Дісоном (квадрантектомія)

  • ад"ювантна хіміотерапія або прийом тамоксіфену (за показаннями);

2Б – 3 стадія - курси неоад"ювантної хіміо-гормоно-променевої терапії;

  • мастектомія за Холстедтом (Пейті);

  • курси ад"ювантної хіміо-гормоно-променевої терапії;

  • проведення хірургічної кастрації, андрогенотерапія (по показаннях).

Лікування дифузних форм РМЗ:

  • хіміо-гормоно-променева терапія;

  • операція проводиться лише з метою санації при розпаді пухлини, кровотечі;

  • проведення хірургічної кастрації в репродуктивному віці з послідуючою гормонотерапією.

Враховуючи значну роль печінки в обміні стероїдних гормонів, а також речовин, що приймають активну участь в канцерогенезі та антиканцерогенезі працівники кафедри онкології мед. Академії в експерименті та клініці вивчили вплив бластомогенних факторів на печінку та значення медикаментозної корекції її функції на канцерогенез МЗ індукований у щурів ДМБА, протипухлинну резистентність організму тварин та людини, ефективність лікування РМЗ . Серед хворих 3Б стадії РМЗ, яким радикальне лікування проводилось на фоні корекції функції печінки рецидиви та метастази пухлини через 3 роки не проявились в 45,9 проти 27,3% у хворих контрольної групи.

Результати лікування РМЗ:

Стадія 0 (5 річне виживання) - 95%

 1. - 85%

 2. - 66%

 3. - 41%

 4. - 10%

 • кількість уражених л.вузлів залежить від розмірів пухлини;

 • Тривалість життя хворих залежить від кількості уражених л. вузлів.

ЗАКЛЮЧЕННЯ

Питання етіології та механізмів канцерогенезу в МЗ на рівні клітини, МЗ та організму вивчені в більшій мірі, ніж при інших локалізаціях злоякісних пухлин. Обгрунтовано та апробовано методику формування груп жінок з підвищеним онкологічним ризиком та методику обстеження з метою ранньої діагностики РМЗ, своєчасне лікування якого дає задовільні результати. Опрацьовано ефективні методи лікування даної патології в ранніх стадіях. Показано резерви для ранньої діагностики та профілактики захворювання. В заключення слід підкреслити, що скринінг для формування груп підвищеного ризику захворювання на РМЗ і хворих ДДМЗ необхідно здійснювати спільними зусиллями лікарів всіх спеціальностей в процесі повсякденної роботи. Крім вміння формувати ступінь ризику РМЗ необхідні знання правильного проведення КОМЗ з послідуючим направленням жінок груп ризику та виявленою патологією МЗ для дообстеження в мамологічні пункти та лікувально-діагностичні мамологічні центри. Важливим являється також підвищення санітарної освіти жіночого населення в плані самообстеження молочних залоз.


 
 

Цікаве

Загрузка...