WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Фізіологія м’язів - Лекція

Фізіологія м’язів - Лекція

Лекція на тему:

Фізіологія м'язів

План лекції

  1. Класифікація м'язевих волокон.

  2. Функції скелетних та гладеньких м'язів.

  3. Види м'язевих скорочень

  4. Механізм м'язевого скорочення.

  5. Сила і робота м'язів.

М'язевi волокна поділяють на 3 види: скелетнi, серцеві і гладенькі.

Скелетнi волокна підрозділяються на фазні (вони генерують ПД), тонiчнi (не спроможні генерувати повноцінний потенціал дії здатний до поширення). Фазні волокна діляться на швидкі волокна (білі, глiколiтичнi) і повільні волокна (червоні, окисні волокна).

Гладенькі м'язи діляться на тонічні і фазно-тонічні. Тонічні волокна не спроможні розвивати "швидкі" скорочення. У свою чергу фазно-тонічні м'язи можна умовно розділити на тi, що володіють автоматiєю - здатні до спонтанної генерації фазних скорочень, і на м'язи, що не володіють автоматією.

Скелетнi м'язи мають 2 типи волокон: iнтрафузальнi i екстрафузальнi. Iнтрафузальне волокно знаходиться в середині так званого м'язевого веретена - це спеціалізований м'язевий рецептор, що розташовується в товщі скелетного м'яза. Це волокно необхідне для регуляції чутливостi рецептора. Воно керується спеціальними мотонейронами спинного мозку – гама-мотонейронами. Всi м`язевi волокна, що належать даному м'язу і не входять до складу м'язевого веретена, називаються екстрафузальними. Весь подальший матерiал, що стосується скелетних м`язiв вiдноситься до екстрафузальних м`язевих волокон.

Паралельно з розподiлом скелетних м'язевих волокон на швидкі і повільні існує аналогічна класифікація, що стосується рухових одиниць (РО). Як відомо, РО - це сукупність утворень - нейрон і всi м`язевi волокна, якi цей нейрон iнервує. РО включає 10-1000 волокон (вони бувають різними по об'єму). Але звичайно нейрон iнервує якійсь один тип м'язевих волокон, що входить у даний м'яз, - або повільні, або швидкі. Тому РО подiляють відповідно на повільні і швидкі.

Характер роботи скелетних м'язів може бути різним: в одних випадках за допомогою м'яза здійснюється переміщення вантажу, в інших - підтримка пози. Тому робота м'язів ділиться на два види - статичну і динамічну (перша - підтримка вантажу, пози, друга - переміщення). З погляду використання груп м'язів у роботі розрізняють також локальну і загальну роботу. Наприклад, рухи, що чиняться дрібними групами м'язів (письмо) -класифікують як локальну роботу, а рухi великих м'язових груп (м'язи ніг при русi) - як загальну роботу.

ФУНКЦІЇ СКЕЛЕТНИХ І ГЛАДЕНЬКИХ М'ЯЗІВ

Скелетнi м'язи складають 40% від маси тіла і забезпечують:

1 - пересування тіла в просторі, 2 - переміщення однієї частини тіла відносно іншої, 3 -підтримання пози, 4 - рух крові і лімфи, 5 - теплопродукцію, 6 - здійснення вдиху і видиху, 7 - рухову активність, яка є найважливішим антиентропiйним і антистресовим чинником (тези "рух - це життя" або "хто багато рухається, той багато живе" - мають реальну матеріальну основу), 8 - депонування води і солей, 9 - захист внутрішніх органів (наприклад, органів черевної порожнини).

Гладенькі м'язи забезпечують функцію порожнистих органів, стінки яких вони утворюють. Зокрема, завдяки їм здійснюється виведення вмісту із сечового мiхура, кишки, шлунка, жовчного мiхура, матки. Гладенькі м'язи забезпечують сфiнктерну функцію - створюють умови для збереження вмісту порожнистого органа в цьому органі, наприклад, сечу в сечовому мiхурi, плід у матці. Найважливішу роль виконують гладенькі м'язи в системі кровообігу і лiмфоутворення - змінюючи просвiт судин, вони адаптують регiональний кровообiг до місцевих потреб у кисні, поживних речовинах.

ПРИНЦИПИ РЕГУЛЯЦІЇ М'ЯЗЕВОЇ АКТИВНОСТІ

Діяльність скелетних м'язів регулюється досить одноманітно: кожне м'язеве волокно м'яза одержує аксон від відповідного мотонейрона, розташованого в спинному мозку або в стовбурі мозку. Звичайно один мотонейрон iнервує одночасно декілька м'язевих волокон (рухова одиниця). Цей мотонейрон називається альфа -мотонейроном (на відміну від гамма-мотонейрона, що iнервує iнтрафузальнi м'язеві волокна м'язевих веретен).

До мотонейрона надходять сигнали від кори великих півкуль (пірамідний шлях) або від підкіркових структур мозку, від середнього і довгастого мозку (екстрапiрамiдний шлях), що забезпечують рух м'язів. Для того, щоб управління було ефективним, необхідна наявність зворотнього зв'язку - центральні структури мозку повинні "знати" про стан відповідного м'яза. Зворотній зв'язок здійснюється насамперед за участю рецепторiв, розташованих у самих м'язах - це м'язеві веретена і сухожильні рецептори Гольджі. Вони несуть інформацію в ЦНС про ступінь розтягу м'яза, а також про силу, що розвиває даний м'яз.

Регуляція діяльності гладеньких м'язів принципово інша, ніж скелетної мускулатури. На активність гладеньких м'язів впливають, як правило, нейрони вегетативної нервової системи, розташовані у стовбурі, спинному мозку і вегетативних ганглiях, - симпатичні нейрони свій вплив здійснюють за участю адренергiчних синапсiв, парасимпатичнi - за участю холiнергiчних синапсiв. Існує також вплив метасимпатичноi нервової системи (периферичні, або внутрiорганнi рефлекторні дуги), а також залоз внутрішньої секреції (наприклад, за рахунок виділення адреналіну, окситоцину) і бiологiчно активних речовин, що продукуються у відповідних регіонах організму (наприклад, брадикiнiн або гiстамiн). Усi ці впливи мають або стимулюючий вплив, або гальмiвний (конкретно це залежить від виду м'яза, характеру рецепторів, іонних каналів). В свою чергу, активність симпатичної і парасимпатичноi системи, інтенсивність виділення гормонів і БАР контролюється і регулюється вищими відділами мозку. Але, на відміну від довільної регуляції скелетної мускулатури, вищі відділи мозку не спроможнi, як правило, довільно змінювати стан гладеньких м'язів (тому вони називаються мимовільними м'язами). Діяльність гладеньких м'язів оцінюється за кінцевим результатом, наприклад, по величині артеріального тиску (за допомогою барорецепторiв) або по величинi розтягу стінки органа (сечовий міхур) і т.п.

РЕЖИМИ СКОРОЧЕННЯ М'ЯЗІВ

Для скелетного м`яза характерні два основних режими скорочення - iзометричний і iзотонiчний. При ізометричному режимі в м'язі під час його активностi наростає напруга (генеруеться сила), але через те, що обидва кінці м'яза фіксовані (наприклад, м'яз намагається підняти великий вантаж) - він не вкорочується. Iзотонiчний режим характеризується розвитком напруги (сили), спроможної підняти даний вантаж, а потім м'яз вкорочується - змінює свою довжину, зберігаючи напругу. Оскільки iзотонiчне скорочення; не є "чисто" iзотонiчним (елементи ізометричного скорочення мають місце, з самому початку скорочення м'яза), а ізометричне скорочення теж не є "чисто" iзотонiчним (елементи зсуву все-таки є, безсумнівно), то запропоновано вживати термін "ауксотонiчне скорочення" - змішане.

Поняття "iзотонiчний", "ізометричний" важливі для аналізу скорочувальної активності ізольованих м'язів і для розуміння бiомеханiки серця.

Режими скорочення гладеньких м`язiв. Доцільно виділити ізометричний і iзотонiчний режими (і, як проміжний - ауксотонiчний). Наприклад, коли м'язева стінка порожнистого органа починає скорочуватися, а орган містить рідину, вихід для якої перекритий сфiнктером, то виникає ситуація ізометричного режиму: тиск в середині порожнистого органа росте, а розміри міоцита не змінюються (рідина не стискається). Якщо цей тиск стане високим і призведе до відкриття сфiнктера, то міоцит переходить у iзотонiчний режим функціонування - відбувається вигнання рідини, тобто розміри гладком'язевої клітини зменшуються, а напруга або сила- зберігається постійною і достатньою для вигнання рідини.

ВИДИ СКОРОЧЕНЬ

В cкелетних м'язів виділяють поодиноке скорочення і сумарне скорочення, або тетанус. Поодиноке скорочення - це скорочення, що виникає у відповідь на стимул, достатній для збудження м'яза. Після короткого латентного (скритого) періоду починається процес скорочення. При реєстрації скорочувальної активності в ізометричних умовах (два кінці нерухомо закріплені) у першу фазу вiдбувається наростання напруги (сили), а в другу - її падіння до вихідної величини. Відповідно ці фази називають фазою напруги і фазою розслаблення. При реєстрації скорочувальної активності в iзотонiчному режимі (наприклад, в умовах звичайного мiографiчного запису) ці фази будуть називатися відповідно фазою вкорочення і фазою подовження. В середньому цикл скорочення триває біля 200 мс (м'язи жаби) або 30-80 мс (у теплокровних). Якщо на м'яз діє серія прямих подразнень (минаючи нерв) або непрямих подразнень (через нерв), але з великим інтервалом, при якому кожне наступне подразнення потрапляє в період після закінчення 2-i фази, то м'яз буде на кожен з цих стимулів відповідати поодиноким скороченням.

СУМАРНІ СКОРОЧЕННЯ

Виникають у тому випадку, якщо на м'яз дiють 2 і більше подразнень, причому кожне наступне подразнення (після попереднього) наносять або під час 2-i фази (розслаблення або подовження), або під час 1-i фази (вкорочення або напруги).

У випадку, коли другий подразник потрапляє в фазу розслаблення, виникає часткова сумацiя - скорочення ще повністю не закінчилося, а вже виникло нове. Якщо подається багато подразників із схожим інтервалом, то виникає зубчастий тетанус. Якщо подразники надходять з меншим інтервалом і кожне наступне потрапляє у фазу скорочення, то виникає гладенький тетанус.

Амплітуда гладенького тетануса залежить від частоти подразнення. Якщо кожний наступний подразник потрапляє у фазу екзальтації (підвищеної збудливості), то відповідь м'яза буде достатньо великою, якщо ж імпульси потрапляють у період зниженої збудливості (відносна рефрактерність), то відповідь м'яза буде набагато меншою. Така залежність амплітуди відповіді м'яза від частоти подразнення одержала назву оптимум і песiмум частоти подразнення. Наприклад, імпульси з частотою 30 Гц викликають тетанус амплітудою 10 мм мiографiчного запису, імпульси, що йдуть з частотою 50 Гц - 15 мм, а з частотою 200 Гц - 3 мм. В цьому прикладі 50 Гц - оптимальна частота, 200 Гц - песимальна. Альфа- мотонейрон може посилати до м'яза серію імпульсів - наприклад, 10 iмп/с, 15 імп/с, 20 iмп/с. Таким чином, змiнючи частоту надходження імпульсів до м'язевих волокон, альфа- мотонейрон може регулювати величину скоротливої відповіді м'яза.

Всі наші скорочення виникають у відповідь на ритмічну стимуляцію і являються тетанiчними.

Для скелетного м'яза характерний ще один вид активності - так звана контрактура. В експериментальних умовах її легко одержати шляхом збільшення концентрації Са2+ в розчині, де знаходиться м'яз. Контрактуру може також викликати вживання великих доз кофеїну (кави). Кофеiнова контрактура є наслідком збільшеного вивільнення іонів кальцію з саркоплазматичного ретикулума. В умовах цілісного організму контрактура виникає при втомі м'язів, що зумовлено вичерпуванням запасів АТФ, креатинфосфату. Прикладом такої контрактури можуть бути судоми жувальних м'язів, які періодично виникають після неправильного протезування зубів.

Для гладеньких м'язів види скорочень інші. Для гладеньких м'язів в умовах "спокою" характерна наявність так званого базального тонусу – певного ступеня іх напруження. Якщо м'яз обробити речовиною, що цілком знiмає тонiчну активнiсть, то м'яз розслабиться і тим самим "покаже", що до моменту хімічного впливу він мав певну напругу. У відповідь на різноманітні впливи (медiатори, гормони, БАР) базальний тонус змiнюватися (підвищуватися або знижуватися). Наприклад, у відповідь на адреналін тонус м'язів смужки аорти кроля підвищується, а на ацетилхолiн - знижується.


 
 

Цікаве

Загрузка...