WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Загальна фізіологія залоз внутрішньої секреції (загальна ендокринологія) - Лекція

Загальна фізіологія залоз внутрішньої секреції (загальна ендокринологія) - Лекція

Лекція на тему:

Загальна фізіологія залоз внутрішньої секреції (загальна ендокринологія)

План:

  1. Загальна морфо-функціональна характеристика залоз вннутрішньої секреції.

  2. Класифікація гормонів.

  3. Механізм дії гормонів.

Поняття про залози внутрішньої секреції сформульоване І. Мюллером (1830). Німецький фізіолог Адольф Бертольд у 1849 році вперше встановив, що пересадження кастрованому півню в черевну порожнину сім'яників іншого півня приводить до відновлення вихідних властивостей у кастрата. Цю дату вважають датою народження ендокринології. В 1889 р. Броун-Секар повідомив про досліди, проведені на самому собі — витяжки з сім'яників тварин здійснили на старечий організм вченого (а йому було 72 роки) "омолоджуючу дію". Однак, ефект омолодження тривав недовго — через 2—3 місяці він пропадав. Але головне, що дали ці досліди — це могутній імпульс для розвитку ендокринології.

В 1901 р. російський дослідник Соболєв Л. В. довів, що панкреатична залоза має здатність секретувати фізіологічно активну речовину, що було ідентифіковано в 1921 р. Ф. Бантінгом і Ч. Бестом як інсулін. В 1902 р. Старлінг і Бейліс висунули ідею про існування секрету, що сприяє виділенню панкреатичного соку. Саме Старлінг дав йому назву "гормон" — спонукаю до дії, до активності. Надалі ендокринологія інтенсивно розвивалася і продовжує розвиватися в наші дні. Все більше стає очевидним, що продукція фізіологічно активних речовин — це функція не тільки залоз внутрішньої секреції, але і багатьох традиційно неендокринних органів. Шлунково-кишковий тракт, нирки, печінка, серце продукують гормони і гормоноїди.

Ще наприкінці минулого століття в кишечнику були виявлені хромаффінні клітини, що інтенсивно зафарбовувалися хромом. В подальшому подібні клітини були виявлені в стравоході, бронхах і інших відділах дихальної системи. Австрійський патолог Фейртер, що знайшов ці клітини, об'єднав їх у паракринну систему, вважаючи, що в них продукуються речовини, подібні до гормонів. Англійський гістолог Пірс у 50-х роках нашого століття встановив, що всі ці клітини здатні поглинати амінокислоти, що ззовні вводяться — попередники гормонів і розщеплювати їх шляхом декарбоксилювання, а з їхніх залишків синтезувати гормони. Він назвав цей процес "Аміне Прекурссор Аптейк энд декарбоксилейшн". Перші букви чотирьох цих слів склали абревіатуру — АПУД (1968 р.). Клітини одержали назву — "апудоцити". Зараз вже відомо більш 50 типів апудоцитів, що синтезують близько 50 гормонів, в тому числі — серотонін, мелатонін, адреналін, гістамін, інсулін, гастрін, секретин, панкреозімін (холецистокінін), вазоактивний інтестінальний гормон, бомбезин, енкефаліни, ендорфіни, інсулін і багато інших. В цілому, системі АПУД приділяють велику увагу в зв'язку з тим, що без апудоцитів порушується нормальна діяльність організму.

ТИПИ ГУМОРАЛЬНИХ ВПЛИВІВ

Ендокринологія — наука, що вивчає розвиток, будову і функції залоз внутрішньої секреції і клітин-продуцентів гормонів, біосинтез, механізм дії й особливості гормонів, їх секрецію в нормі і при патології, а також хвороби, що виникають в результаті порушення продукції гормонів.

Розрізняють наступні варіанти дії гормонів (по класифікації Талалайк-нам.М.,1989 ).

1) Гормональна — або власне ендокринна: гормон виділяється з клітини-продуцента, попадає в кров і зі струменем крові підходить до органу-мішені, діючи на відстані від місця продукції гормону.

2) Паракринна дія — з місця синтезу гормон попадає в позаклітинний простір, а з нього — впливає на клітини-мішені, розташовані навколо.

3) Ізокринна дія — аналогічна 2), але в даному випадку контакт клітини-продуцента гормону і клітини-мішені дуже тісний.

4) Нейрокринна дія — це дія гормону, подібна до дії медіатора.

5) Аутокринна дія – клітина продукує гормон, що сам і впливає на цю ж клітину-продуцент, тобто клітина-мішень = клітина-продуцент.

Головне, варто чітко розрізняти ендокринний і паракринний ефекти.

ФУНКЦІЇ ГОРМОНІВ

Їх багато. Але головні з них — це забезпечення росту, фізичного, статевого і інтелектуального розвитку (1), забезпечення адаптації організму в різних умовах (2), підтримка гомеостазу (3). Гормони здійснюють метаболічний ефект і тим самим реалізують зазначені функції. Більш детально функції гормонів розглядаються при викладі окремих питань ендокринології.

ХІМІЧНА ПРИРОДА ГОРМОНІВ І ІНШИХ БАР

Всі гормони в залежності від їх хімічної структури поділяються на 3 класи — білкові, стероїдні (ліпідні) і похідні амінокислот.

Група білкових гормонів представлена, по-перше, гормонами-протеїдами (складними білками). Це глікопротеїди. До цієї групи відносяться тиреотропний гормон (ТТГ), фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), лютеїнізуючий гормон (ЛГ). Друга група — це пептидні гормони, що складаються з 30—90 амінокислотних залишків. До цієї групи відносяться адренокортикотропний гормон (АКТГ), соматотропний гормон (СТГ), меланоцитстимулюючий гормон (МСГ), пролактин, паратгормон, інсулін, глюкагон. Наприклад, АКТГ містить 39 амінокислотних залишків, СТГ — 191, пролактин — 198. Третя група білкових гормонів — це група олігопептидів (малих пептидів), вона представлена гормонами, що складаються з невеликого числа амінокислотних залишків: це ліберини, статини, гормони шлунково-кишкового тракту. Наприклад, соматостатін містить 14 амінокислот, гонадоліберин — 10 амінокислот, окситоцин містить 9 амінокислотних залишків.

Важливо відзначити, що білкові гормони, по-перше, є гідрофільними і тому вони не здатні проходити пасивно через фосфоліпідні бар'єри (плазматичні мембрани), по-друге, їх гідрофільність дозволяє самостійно транспортуватися з кров'ю, тому що вони розчинні в крові.

Стероїдні, або ліпідні, гормони являють собою похідні холестерину (холестерин переходить у прегненолон, з якого утворюються всі основні стероїдні гормони) — кортикостерон, кортизол, альдостерон, прогестини, естрадіол, естріол, естрон, тестостерон, стероли вітаміну Д. Крім того, до цієї групи гормонів відносяться арахідонова кислота і її похідні — простагландини, простацикліни, тромбоксани, лейкотрієни. Для всіх цих гормонів характерна гідрофобність. Тому вони добре проходять з місць свого синтезу через клітинну мембрану і попадають безперешкод в інші середовища (кров, міжклітинний простір). В крові вони вимагають спеціальних носіїв, тому що гідрофобні.

Група гормонів — похідних амінокислот, представлена такими гормонами, як адреналін, норадреналін, дофамін, тироїдні гормони (трийодтиронін, тироксин) — усі вони є похідними амінокислоти тирозин. Серотонін — похідний триптофану, гістамін — похідний гістидину. Тільки тиреоїдні гормони здатні проходити через клітинні бар'єри, всі інші похідні амінокислот не можуть проходити через плазматичну мембрану в середину клітини.

В цілому, знання хімічної природи гормону дозволяє деякою мірою зрозуміти окремі етапи складного процесу, що виникає при впливі гормону на орган-мішень.

СИНТЕЗ І ТРАНСПОРТ ГОРМОНІВ

1. Білкові гормони (білково-пептидні гормони) утворяться шляхом процессингу білкових попередників (прогормонів) або навіть препрогормонів. Як правило, синтез здійснюється в рибосомах жорсткго ретикулума ендокринної клітини. Принцип синтезу такий — у внутрішньому просторі ретикулума на рибосомах синтезується препрогормон. Потім від нього відщеплюються 20—25 амінокислотних залишків і в такому виді прогормон відшнуровується від ретикулума у вигляді везикул або гранул і попадає в апарат Гольджі. В цьому апараті вміст гранул (везикул) вивільняється, відбувається відщеплення від прогормона зайвих амінокислотних фрагментів і в такий спосіб утворюється гормон. Цей синтезований гормон оточується мембранами і виноситься у вигляді везикули до плазматичної мембрани. Під час транспорту везикули в ній відбувається дозрівання гормону, наприклад, ацетилювання його кінця. Після злиття везикули з плазматичною мембраною відбувається розрив везикули і виливання гормону в навколишнє середовище — відбувається явище екзоцитоза.

От приклад синтезу інсуліну: в результаті рибосомального синтезу на мембранах жорсткого ретикулума утвориться пропроінсулін — 109 амінокислотних залишків; тут же, у ретикулумі, від нього відщеплюється гідрофобний фрагмент, що складається з 23 амінокислотних залишків, і залишається проінсулін. Везикула з проінсуліном переноситься в апарат Гольджі, де мембранна протеїнази вищеплює з молекули проінсуліна (1-86) фрагмент 31-65. В результаті утвориться інсулін — два ланцюги А і В, з'єднані між собою двома S-S містками. Тут же в апараті Гольджі заготовлена заздалегідь везикула захоплює інсулін, а також іони цинку. Після приєднання везикули до плазматичної мембрани її вміст — інсулін — викидається в міжклітинний простір. Синтез молекули відбувається за 1—2 хвилини, транспорт проінсуліна від ретикулума до апарата Гольджі займає 10—20 хвилин, а "дозрівання" везикул, що несуть інсулін від апарата Гольджі до плазматичних мембран, відбувається за 1—2 години.

В цілому від початку синтезу білкових гормонів до моменту їх появи в місцях секреції проходить 1—3 години. Саме "вузьке" місце — це процес секреції — процес від ендоплазматичного ретикулума до плазматичної мембрани. Тому в основному регуляція рівня гормонів у крові здійснюється на етапах секреції, а не на етапах синтезу.

Деякі гормони утворюються з загального попередника, наприклад, АКТГ, МСГ, ліпотропіни, ендорфіни, енкефаліни утворюються з загального попередника — пропіомеланокортіна. Тому індукція або репресія синтезу цього попередника позначається одночасно на кожному з перерахованих гормонів.


 
 

Цікаве

Загрузка...