WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Бронхіальна астма: особливості клініки, діагностики у дітей різних вікових груп. Лікування. Диспансеризація - Лекція

Бронхіальна астма: особливості клініки, діагностики у дітей різних вікових груп. Лікування. Диспансеризація - Лекція

Приступ: хворі приймають вимушене положення з фіксацією плечового пояса. Задишка має експіраторний характер і супроводжується відчуттям стиснення і здавлення в грудях. Відчуття задишки і задухи може виникнути раптово, серед ночі або в ін. час доби і за декілька хвилин досягнути значної сили без передвісників. Приступ може закінчитись без залишкових явищ. Зняття приступу може тривати декілька годин, перейти в асматичний статус. Після приступу задухи відмічається загальна слабкість, сонливість, недомагання, психічні розлади.

Перебіг БА у дітей може відбуватись по типу асматичного бронхіту. При цьому шоковим органом є КБ і СБ. Критичний вік - 3-7 років. Захворювання характеризується типовим свистячим диханням але без вираженої задухи, тривалим бронхоспастичним синдромом незалежно від характеру алергену і приєднанням вторинної флори.

Поскільки в основі БА можуть бути імунопатологічні реакції ІІІ типу, то приступи можуть протікати по типу алергічного альвеоліту з високою температурою тіла, великою аускультативною картиною, тривалим торпідним перебігом і низькою ефективністю бронхолітиків.

Перебіг БА супроводжується значними змінами з боку НС, що зумовлено преморбітним фоном, гіпоксією, алергічною судинною реакцією. Клінічно: підвищена збудливість, емоційна лабільність, астенізація (підвищена втома, болі голови, порушення сну), інколи галюцинації, неадекватна поведінка. У 15% випадків серед дітей з БА має місце і складна неврологічна патологія (енурез, логоневроз, тик, неврозоподібні стани, епілепсія).

Виділяємо легкий, середньотяжкий та тяжкий перебіг БА.

Класифікація перебігу бронхіальної астми у дітей.

Таблиця 1.

Ознака
Ступінь тяжкості

легка

середня

тяжка

Частота приступів

Декілька раз в рік, не частіше 1 разу в місяць

3-4 рази в місяць

Декілька раз в тиждень або кожного дня

Характер приступів

Епізодично, швидко проходять, легкі

Є порушення функції зовнішнього дихання

Постійно розвиваються тяжкі приступи або астматичний статус

Нічні приступи

Відсутні або легкі

2-3 рази в тиждень

Практично кожної ночі

Переносимість фізичного навантаження, активність, порушення сну

Не змінені

Знижені, дитина прокидається

Значно знижені, дитина мало спить

Показники РЕF і ЕFV1 в період загострення

80% і більше від необхідних величин

60-80% від необхідних величин

Менше 60% від необхідних величин

Добові коли-вання бронхі-альної прохід-ності

Не більше 20%

20-30%

Більше 30%

Характеристи-ка періоду ре-місії

Симптоми від-сутні, функція зовнішнього дихання нор-мальна

Неповна кліні-ко-функціона-льна ремісія

Неповна клініко-функціональна ремісія (дихальна недо-статність різного ступеня)

Довгота періо-ду ремісії

3 і більше мі-сяці

Менше 3 міся-ців

1-2 місяці

Способи купировки приступів

Ліквідується самостійно або при одноразо-вому викорис-танні інгаляцій-них або пер-оральних бронхолітиків

Ліквідується використанням інгаляційних або парентера-льних бронхо-літиків, за по-казами прийма-ються паренте-рально корти-костероїди

Знімаються введенням парентерально бронхолітиків в комбінації з кортико-стероїдами в умовах стаціонару

Базисна протизапальна терапія

Кромоглікат натрію, недо-кроміл натрію

Кромоглікат натрію, недо-кроміл натрію, у частини хво-рих інгаляційні кортикостерої-ди

інгаляційні і системні кортикостероїди

Ознаки тяжкості приступу:

 • незвичайний за тяжкістю асматичний приступ на думку пацієнта;

 • ПШ < 120л/хв;

 • ЧД > 30/за 1 хв.;

 • ЧСС >140 за 1хв.;

 • парадоксальний пульс > 20 мм.рт.ст;

 • ціаноз;

 • збудження;

 • профузний піт;

 • неможливість розмовляти;

 • відсутність позитивної динаміки в результаті лікування;

 • гіперкапнія;

 • респіраторний ацидоз.

Ознаки загрози життю при приступі задухи:

 • порушення свідомості;

 • колапс;

 • парадоксальне дихання;

 • брадикардія;

 • аускультативно феномен "німої легені";

 • прогресування респіраторного або метаболічного ацидозу на фоні лікування;

 • ПШ < 33% від нормальних величин.

При безприступному варіанті БА проявом захворювання є в різній мірі виражений дихальний дискомфорт (кашель, задишка, дистанційні сухі, свистячі хрипи при диханні, преривиста мова, роздування крил носа при диханні, участь в диханні допоміжних м'язів, положення ортопное). В окремих хворих основними симптомоми є кашель, який часто виникає вночі і, як правило, не супроводжується дистанційними хрипами. Діагноз БА при безприступному перебігу може бути виставлений при виключенні інших захворювань, що супроводжується дихальним дискомфортом при спадковій схильності до БА, проявах алергії.

Важливим моментом для вибору тактики лікування є визначення тяжкості приступу задухи.

Ступінь тяжкості загострень БА.

Таблиця 2.

Параметри

Легке загострення

Середньо- тяжке загострення

Тяжке загострення

Загроза зупинки дихання

1

2

3

4

5

Затруднене дихання

При ходьбі

Хворі можуть прилягти.

При розмові. Немовля плаче тишхіше і коротше; з'являються труднощі в годуванні.

Хворі надають перевагу сидячому положенню

В спокої.

Відсутність апетиту у дітей.

Хворі сидять зсутулившись з припіднятими плечима.

Мова

Цілими реченнями

Окремими фразами

Окремими словами

1

2

3

4

5

Свідомість

Можливий стан збудження

Зазвичай спостерігається збудження

Зазвичай спостерігається збудження

Сонливість або сплутаність свідомості

Частота дихання

Підвищена

Підвищена

Переважно > 30 в 1 хв.

Показники частоти дихання у дітей в стані неспання в нормі (для визначення порушень дихання):

Вік Норма

до 2 міс. < 60 в 1 хв.

2-12 міс. < 50 в 1 хв.

1-5 років < 40 в 1 хв.

6-8 років < 30 в 1 хв.

Участь допо-міжних м'язів в акті дихання і втягнення яремної ямки

Зазвичай не беруть участі

Зазвичай беруть участь

Зазвичай беруть участь

Парадоксальні торако-абдомінальні рухи

Свистяче дихання

Помірне, часто лише наприкінці видиху

Голосне

Переважно голосне

Відсутнє

Частота пульсу в 1 хв.

< 100

100-120

> 120

Брадикардія

Верхня границя частоти пульсу у дітей в нормі:

Вік Норма

2-12 міс. < 160 в 1 хв.

1-2 роки < 120 в 1 хв.

2-8 років < 110 в 1 хв.

Парадоксальний пульс

Відсутній.

Коливання

< 10 мм рт. ст.

Може бути.

Коливання 10-24 мм рт. ст.

Буває часто.

Коливання >

25 мм рт.ст.

(у дорослих);

20-40 мм рт.ст. (у дітей)

Відсутній (критерій слабості дихальних м'язів)

ПШВвид після прийому бронходилятатора, % від нормальних величин

> 80%

~ 60-80%

< 60% від нор-мальної величини або кращих інди-відуальних зна-чень (< 100 л/хв. у дорослих) або дія бронходилятаторів < 2 годин

РаО2 (на повітрі)** і/або

Ра СО2**

Нормальне. Тест непотріб-ний < 45 мм рт.ст.

> 60 мм рт.ст.

< 45 мм рт.ст.

> 60 мм рт.ст.

можливий ціаноз

> 45 мм рт.ст.,

м.б. дихальна недостатність

1

2

3

4

5

SaO2 (на повітрі)

> 95%

91-95%

< 90%

Гіперкапнія (гіповентиляція) частіше розвивається у дітей молодшего віку, ніж у дорослих і підлітків.


 
 

Цікаве

Загрузка...