WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Кардити: сучасні погляди на патогенез. Клінічні варіанти. діагностика. Лікування. кардіомопатії: клініко-параклінічна діагностика. Лікування - Лекція

Кардити: сучасні погляди на патогенез. Клінічні варіанти. діагностика. Лікування. кардіомопатії: клініко-параклінічна діагностика. Лікування - Лекція

При розвитку НК (декомпенсація) діти відстають у фізичному розвитку, швидко розвивається серцевий горб. Визначаються симптоми кардіомегалії. Систолічний шум – недостатність мітрального клапану (хронічна ішемія або інфаркт папілярних м'язів, дилатація порожнини лівого шлуночку, деформація стулок мітрального клапану). Шум починає вислуховуватись з 2-3 року життя. НК розвивається більше по лівошлуночковому типу.

В стадії субкомпенсації самопочуття дітей відносно задовільне. Скарги на болі в ділянці серця, серце помірно поширене вліво, НК 2-А.

В стадії компенсації (дорослий тип) скарг немає, визначаємо систолічний шум у проекції мітрального клапану.

В даному випадку м. б. спочатку виражена декомпенсація, в іншому – стан з народженння є стабільним, скарг немає. І надалі серед повного здоров'я у різному віці (3-35 р.) появляються задишка, загрудинні болі спочатку при фізичному навантаженні, надалі у спокої, рідше приступи стенокардії, можлива раптова смерть.

Діагностика.

ЕКГ – відхилення ЕОС вліво в результаті блокади лівої ніжки п. Гіса. Характерно глибокий, широкий Q, у І, аVL, V5,6, макс. у аVL. У стадії декомпенсації ці зміни поєднуються з підйомом ST вище ізолінії на 3-6 мм і зменшенням амплітуди R, що відповідає картині гострого інфаркту міокарду. У дітей із стабільними змінами Q без підйому ST є сліди раніше перенесеного інфаркту, кардіосклероз, гіпертрофія міжшлуночкової перегородки. Також є від'ємні глибокі Т у всіх відведеннях. Характерно: провал амплітуди R у V3,4 (QS, Qr, rS), що є свідченням перенесеного інфаркту.Стадія субкомпенсації: гіпертрофія міокарду лівого шлуночка + субендокардіальна ішемія (зміщення на 2-4 мм вниз ST, аVL, V5,6, від'ємні Т, Q глибокий у аVL, V5,6, І).

R - кардіомегалія, особливо лівих відділів (недостатність мітрального клапану, аневризма лівого шлуночку).

Лікування: лікування НК (серцеві глікозиди, препарати, які покращують метаболізм міокарду, дезагреганти, спазмолітики, транквілізатори).

Операція: перев'язка лівої КА, у ранньому віці неефективна в результаті недостатнього розвитку колатералей.

Критичний період життя –1-2 роки. Надалі зменшується задишка, тахікардія, симптоми НК і до 4-6 років фізичний розвиток не відрізняється від здорових ровесників. Розміри серця зменшуються в результаті компенсаторної гіпертрофії міокарду і колатералей. При збереженій кардіомегалії стан дітей також може покращуватись. Після 2 років діти добре переносять операцію – пересадка лівої КА в аорту безпосередньо або через протез. Прогноз без операції несприятливий. Тривалість життя визначається розвитком міжкоронарних анастомозів, кардіосклерозу, фіброеластозу, порушенням гемодинаміки при мітральній недостатності. Майже 2/3 хворих помирають на першому році життя, 12-15% доживають до старшого віку, однак смерть може раптово наступити від фізичного навантаження або психічного стресу.

Коронарити - запалення стінок коронарних судин серця.

Генез: дитячі інфекції: скарлатина, грип, тифи, ревматичні і неревматичні кардити, алергічні кардити.

Підгострі, хронічні форми: вузликовий періартеріїт, неспецифічний аортоартеріїт, синдром Такаясу, хв. Кавасакі, інфекційний (септичний ендокардит), а також ревматизм, геморагічний васкуліт, хв. Верльгофа. Переважно розвивається панартеріїт.

Клініка однотипна незалежно від генезу: коронарна недостатність - інфаркт міокарду.Слабість, головокружіння, похудання, біль у грудях, кінцівках, анемія, набряки, задишка, тахікардія, перикардит.

І ст. – продуктивне запалення.

ІІ ст. – облітерація, розвивається через кілька днів або місяців, часто перебіг непомітний – первинно хронічний розвиток.

М.б. болі у ногах і дитина не може ходити; болі у верхніх кінцівках, оніміння, відсутність пульсу на променевій артерії. Підвищення АТ до високих цифр вказує на втягнення нирок в патологічний процес. Коронарит є однією з причин аневризми серця, м.б. тромбоз КА → інфаркт → раптова смерть.

Хв. Кавасакі.

Ураження шкіри, слизових, набряк шийних лімфатичних вузлів. Це по суті некротизуючий артеріїт у дітей. Причина неясна (віруси, аутоімунні механізми).

Клінічно: кардит.

Зміни некротичні-облітеративні. М.Б. тромбоз, аневризма, інфаркт міокарду. Анологічно утворення аневризми, судин нирок, кишечника, легень. Можливий їх розрив.

Зустрічається у дітей перших років життя, частіше у хлопчиків. Початок гострий, тривала висока гарячка на фоні лікування запалення видимих слизових, тріщини, сухість губ, набряк сосочків язика, еритема на руках і ногах з наступною десквамацією, шийний лімфаденіт, гепатоспленомегалія, щільний набряк, діарея, асептичний менінгіт.

ЕКГ: зниження вольтажу QRS, видовження Q-Т, Р-R, зміни ST-Т – як при кардиті, коронарній недостатності, рідше є ознаки інфаркту міокарда. Кров: лейкоцитоз, тромбоцитоз, прискорена ШОЕ, анемія, підвищений вміст α-глобулінової фракції, СRP+++, сеча – L, білок.

ЕХО-КС: аневризма КА, ексудат у перикарді, знижена скоротлива функція міжшлуночкової перегородки. Недостатність мітрального клапану.

Лікування: антибактеріальна терапія, ГК, аспірин, дезагреганти.

Ідіопатична артеріальна кальцифікація: причина інфаркту і раптової смерті.

Причини: внутрішньоутробний васкуліт інфекційного генезу.

Діти народжуються доношеними з нормальною масою тіла. Надалі погано прибавляють у масі тіла, повторні пневмонії на фоні яких раптово розвивається гостра серцева недостатність по лівошлуночковому типу.

Міокард: кардіомегалія в результаті фіброеластозу, множинні інфаркти. Кальцинація внутрішнього і м'язевого шарів КА. Анологічні зміни у судинах нирок, мозку, легень, підшлункової залози, кишківника, як і некрози тканин органів. Діти помирають у грудному віці, часто "синдром раптової смерті". Причина смерті - гостра лівошлуночкова недостатність, інфаркт міокарду.

Скорочення.

АТ- артеріальний тиск

ВВС- вроджені вади серця

ГЗТ – гостро-запальні тести

ГК- глюкокортикоїди

ГРВІ – гостра респіраторна вірусна інфекція

ДЗСТ – дифузні захворювання сполучної тканини

ДМШП – дефект міжшлуночкової перегородки

ІЕ – інфекційний ендокардит

ІК – імунні комплекси

ІТШ- інфекційно-токсичний шок

ЕХО-КС - ехокардіоскопія

КА- коронарна артерія

ЛДГ – лактатдегідрогеназа.

НК – недостатність кровобігу

СЧВ – системний червоний вовчук

ЦІК –циркулюючі імунні комплекси

Література:

1. Белоконь Н.А., Кубергер М.Б. Болезни сердца и сосудов у детей: Руководство для

врачей. В 2 т. Т.1. – М.: Медицина, 1987.- 443с.

2. Белоусов Ю.Б., Моисеев В.С., Лепахин В.К. Клиническая фармакология и фарма-

котерапия. - Универсум Паблишинг, 1997. – 530 с. (усі розділи).

3. Дорошенко Б.Г., Назар П.С. Сучасні принципи лікування інфекційного міокардиту

//Лікарська справа. –1998. - № 4. – С.27-32.

4. Кардиология детского возраста. / Ред. П.С.Мощича, В.М. Сидельникова,

Д.Ю. Кривчени. – Київ: Здоров'я, 1986.- 400с.

  1. Кукес В. Клиническая фармакология. – М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1999. – 528с.

  2. Лоуренс Д.Р., Бенитт П.Н. Клиническая фармакология: Пер. с англ. В 2т. Т.2.-

М.: Медицина. 1993 - с.292-316.

  1. Медицина дитинства. В 4т. Т.3. /Ред. П.С. Мощича, - К.: Здоров'я, 1994.

  2. Майданник В.Г., Глєбова Л.П., Чернобєльська І.Ю. Клініко-інструментальна

характеристика перебігу кардіоміопатій у дітей // ПАГ, 1998.- №1. – С.14-17.

9. Осколкова М.К., Куприянова О.О. Электрокардиография у детей. – М.: МЕДпресс,

2001.

10. Приходько В.С. Неревматические миокардиты у детей. - Київ: Здоров'я, 1990.

  1. Стулова М.А., Санд А.Ш.М., Новиков Ю.М. Острые вирусные миокардиты и их

последствия // Клиническая медицина, -1999. - № 9. – С. 8-12.

12. Рябов Д.В. Дилатационная кардиомиопатия. Генетическая предрасположенность и

наследственная дилатационная кардиомиопатия // Укр. кардиолог. журнал. – 1998. –

№2. – с.78-82.

  1. Роль имунопатологических реакций в развитии миокардита / В.Н. Коваленко,

Т.И.Гавриленко, М.Г.Ильяш и др. //Укр. мед. часопис 2000 - №1. – С.54-56.

14. Стулова М.А. Миан Салид А.Ш., Новиков Ю.И. Острые вирусные миоперикардиты и

их последствия // Клин. медицина, 1999.- №9. – С.8-12.

15. Сербин В.И. Клинические варианты, особености течения и результаты лечения

дилатационной кардиомиопатии у детей //Педиатрия, -1998. - №4. - с.59-62.


 
 

Цікаве

Загрузка...