WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Сучасні погляди на патогенез лейкемії. Особливості перебігу лейкемії у дітей. діагностика, диференційна діагностика. Сучасні підходи до лікування (лек - Реферат

Сучасні погляди на патогенез лейкемії. Особливості перебігу лейкемії у дітей. діагностика, диференційна діагностика. Сучасні підходи до лікування (лек - Реферат

Лекція

Сучасні погляди на патогенез лейкемії. Особливості перебігу лейкемії у дітей. діагностика, диференційна діагностика. Сучасні підходи до лікування

План лекції:

 1. Вступ. Лейкемія – злоякісне захворювання кровотворних тканин.

 2. Сучасні погляди на етіопатогенез лейкемій.

 3. Особливості клініки, перебігу лейкемій у дітей. Вроджена лейкемія.

 4. Діагностика та диференційна діагностика лейкемій.

 5. Сучасні принципи лікування лейкемій у дітей.

 6. Мієлодиспластичний синдром.

 7. Цитопенії: патогенез, особливості клініки, перебігу, діагностики. Сучасні підходи до лікування.

Ключові слова: діти, лейкемія, бласти, мієлограма, цитопенія, анемія, лікування.

Лейкемія – це злоякісне захворювання кровотворних тканин з первинною локалізацією патологічного процесу у кістковому мозку. При цьому в патологічний процес втягується периферійна кров, багато інших систем організму, зокрема тканини лімфомакроцитарної системи.

Лейкемії займають майже половину всіх злоякісних новоутворень, що зустрічаються в дитячому віці. За даними Peller лейкемія становить 44% випадків усіх злоякісних новоутворів у дітей Англії, в США – 47%. В той же час у дорослих доля лейкемій в структурі онкопатології складає від 1,0 до 3,5%. Пік захворюваності гострою лекемією у віці 3-4 р. В родині, де є хворі на лейкемію, ризик також захворіти гострою лейкемією у 3-4 роки вищий, ніж у загальній популяції.У дітей віком 0-14 р. лекемія частіше зустрічається у хлопчиків: 4,4 на 100 тис. населення, у дівчаток: 3,2 на 100 тис. населення (Данія). Отож, у такому місті як Івано-Франківськ ймовірність лейкозу до дев'яти випадків серед дітей на протязі року.

За останні роки відмічається явна тенденція до зростання цієї важкої патології як серед дорослих, так і серед дітей (омолодження), висока летальність зберігається, ріст частоти випадків нелімфоїдних форм лейкемії. Тому проблема лейкемії у педіатричній практиці надзвичайно висока.

Коли ми говоримо про частоту виникнення лейкемій у дітей, то це відноситься до гострих форм лейкемії, оскільки хронічні форми у дітей зустрічаються рідко, а хронічна лімфобластна лейкемія у дітей ще не описана.

Фактори ризику розвитку лейкемії:

 • вік – частіше хворіють діти у віці 2-4 роки ("младенческий пик") і це відображає перенатальне походження захворювання і пов'язане з більшою напруженістю проліферативних процесів в системі В-лімфоцитів у плода, новонароджених і дітей грудного віку з наявністю латентного періоду до двох років і співпадає з особливо інтенсивною перебудовою кісткового мозку;

 • стать- частіше хворіють хлопчики;

 • діти з ознаками підвищеного фізичного розвитку, макросомією обличчя хворіють частіше. Підтвердженням цьому є те, що лейкемії у дітей більше поширені у Скандинавських країнах (країнах басейну Балтійського моря (естонці) – в зоні найбільше високорослих людей;

 • діти з гіперплазією вилочкової залози, з явними ознаками активізуючої дії на периферичну ланку імунної системи, зокрема лімфоцити периферийної крові (акселеративний лімфатизм - варіант конституції);

 • діти від матерів до 35 років, у яких перед першими пологами були мед.аборти, загрози викидню в ранні терміни вагітності;

 • лейкопенії, лімфоаденопатії під час інфекційних захорювань;

 • провокуючи впливи, зокрема рентгенологічне дослідження під час вагітності матері, часті рентгенологічні обстеження органів грудної клітки дитини (опромінення кісткового мозку).

Початок і розвиток вчення про гострі лейкемії пов'язане з іменем Вірхова. Virchov і Bennet в 1848 р. одночасно описали це захворювання і виділили його в самостійну нозологічну форму. Причини виникнення лекемії на сьогоднішній день до кінця не вияснені. Сприяють розвитку певні чинники, серед яких найважливішими є: хромосомні аномалії, опромінення, токсичні впливи внаслідок забруднення атмосфери, медикаментозна терапія, захворювання системи крові (рефрактерні анемії, пароксизмальна нічна гемоглобінурія).

Теорія вірусної етіології лейкемії.

Лейкемія виникає під дією специфічного вірусу, який знаходиться в організмі дитини у латентному стані і може передаватись по спадковості, поки не буде умов для реалізації патогенних його властивостей (зміна гормонального статусу, імунні порушення, радіація). Вперше вірусне походження лейкемії птахів доказане в 1909 р. Доказана горизонтальна передача через інфіковані яйця птахів ( різновидність герпетичної вірусної інфекції, яка має тропізм до Т- лімфоцитних антигенів). Виділені віруси, які викликають експерементальну лейкемію мишей – ендогенний ретровірус. Підтверджена етіологічна роль вірусу розвитку Т-клітинної лейкемії дорослих (АТLV – ретровіруси). При цьому В- лімфоцити ніколи не втягуються в процес. Виявлені окремі ендемічні регіони циркуляції віруса (південно-західні регіони Японії). Доказано, що серед осіб, серопозитивних на вірус НТLV, пухлинні захворювання Т- клітинні природи зустрічаються 1: 2000, джерелом інфекції є мавпи.

Вважають, що вірус Т- клітинної лейкемії кішок викликає синдром набутого імунодефіциту (СНІД) у людини. Bross, Gilson встановили, що серед дітей, які мають контакт з домашніми тваринами, лейкемії зустрічаються у два рази частіше.

На основі численних досліджень Rauscher запропонував таку класифікацію вірусів, які викликають лейкемію у людини: в. Herpes; тип С - вірусоподібний, Mycoplasma; Citomegalo simplex; S'A-7 – Virus; RЕO- ІІІ – віруси; віруси тварин, ідентичні до людських.

Заперечують вірусну теорію:

 • відсутність контагіозності;

 • відсутність розвитку захворювання при переливанні лейкемічної крові.

Генні мутації: для розвитку лейкемії має значення генетично детермінована схильність до захворювання лейкемією. Підтвердженням цьому є сімейні випадки лейкемій, у однояйцевих близнят вроджена лейкемія, при генетичних (хромосомних ) захворюваннях (ризик розвитку гострої лейкемії у 20-30 раз вищий). При гострій лейкемії хромосомні аномалії зустрічаються у 70% випадків, зокрема транслокації, як Х-хромосом (30%), Y-хромосом (60%), так і соматичних ( 5, 7, 9, 22 (Ph – хр.) хромосом.

Згідно вчення Н.А. Касирського лейкемія розвивається внаслідок мутацій у хромосомах і генах. Мутації виражаються у кількості і структурі хромосом.

Онкогени – клітинні гени, яких на сьогоднішній день відомо біля 30 у геномі людини; останні виконують важливі функції, пов'язані з регуляцією проліферації і диференціації різних клітин. Активація різних видів онкогенів веде до роз'єднання процесів проліферації і диференціації. Транслокація і делеція хромосом, точкові мутації – один із механізмів такої активації. Тому онкогени розташовуються в місцях підвищеної ламкості хромосом.

Попередники лімфоцитів дуже схильні до клональної мінливості в міру їх дозрівання. Цей процес розвивається шляхом складних перетворень ДНК, поломок в генних лоскутах. Паралельно існують механізми, які забезпечують елімінацію цих клітин ( Т-кіллери). В той же час лімфоцити, які зазнали спонтанних мутацій в більшій мірі чутливі до лейкемогенних впливів.

Неоднозначна роль Рh-хромосоми (у дорослих вона визначається у 25-33%), у дітей – у 2-5% випадків). Рh-хромосома – транслокація хромосомного лоскута 9 пари, який містить онкоген С-аб1, продуктом останнього є онкобілок. Це в певній мірі є пусковим механізмом проліферації клітин при ХМЛ.

Радіаційна теорія.

Іонізуюча радіація в першу чергу впливає на генетичний апарат клітини:

 • змінюється структура ДНК;

 • виникають мутації хромосом;

 • наступає активація онкогену;

 • стимулюються проліферативні процеси.

Пухлинна теорія.

 • Існування лейкемій з пухлинними розростаннями;

 • поєднання лейкемії з іншими злоякісними пухлинами;

 • подібність лейкемічних клітин до пухлинних;

 • однотипність біохімічних процесів, метаболічних порушень при лейкеміях і пухлинах, зниження канцеролітичної властивості крові у хворих обох груп;

 • експерементальне відтворення лейкемії канцерогенними речовинами.

Основний постулат концепції багатоступінчатого утворення лейкемічних клонів – первинне ураження гемопоезу на рівні поліпотентних стовбурових клітин, які стають першоосновою лейкемічного клону.

Класифікація лейкемій.

В основі сучасної класифікації лейкемій є принцип функціонального гістогенезу, згідно якого злоякісно трансформована клітина зберігає основні фенотипичні ознаки здорової клітини.


 
 

Цікаве

Загрузка...