WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Основи медичної генетики. Спадкові захворювання дитини. Принципи діагностики та диспансеризації. Медико-генетична консультація: принципи роботи (лекці - Реферат

Основи медичної генетики. Спадкові захворювання дитини. Принципи діагностики та диспансеризації. Медико-генетична консультація: принципи роботи (лекці - Реферат

 • цитологічний аналіз ядер соматичних клітин людини, дозволяє на основі чотирьох показників виявити функціональний стан геному і організму людини в цілому, вікові і статеві особливості. Визначають ступінь порушення спадкового апарату, зворотність змін та ефективність лікування.

 • біохімічні – дозволяють визначити концентрацію різних речовин (уринолізис, ТШХ, визначення ферментів при хворобах обміну) і опосередковано судити про стан експресії генів, що їх кодують. Особливе значення вони набувають при встановленні гетерозиготності за рецисивним патологічним типом.

Перш за все методи діагностики спадкових порушень обміну речовин.

Необхідно виділити дві групи обстежень.

- Скринінг-програма для виявлення серед хворих з прогредієнтними психоневрологічними порушеннями підозрілих на спадкові порушення метаболізму, яка полягає в біохімічному аналізі сечі /уринолізис/ на наявність підвищення кількості тих чи інших метаболітів /якісні тести/ нами використовувались найчастіше наступні тести:

 • проба Фелінга /фенілкетонурія, гістидинемія, тирозиноз, лейциноз/,

 • проба з 2,4 динітрофенілгідрозином /2,4 ДНФГ/-/фенілкетонурія/,

 • проба Бенедикта / на редуковані речовини при порушеннях вуглеводного обміну/,

 • тест з магнієвим реактивом / деталізація проби Фелінга /,

 • проба на галактозу і лактозу,

 • проба Сулковича /на кальцій/ ,

 • проба Легаля / на кетонові тіла / ,

 • тест Обермейера / на індикан /,

 • тест на ксантуринову кислоту,

 • тест на цистин та гомоцистин.

 • У випадках, коли селективний скринінг при наявності відповідної клініки виявив ті чи інші відхилення у пробанда, проводились кількісні методи визначення даних порушень:

 • Тонкошарова хроматографія амінокислот, вуглеводів, ліпідів /ТШХ/.

ТШХ зводиться до розділення на спеціальних хроматографічних

пластинах "Сілуфол" /Чехія/ або "Фіксіон" /Угорщина / біологічної рідини

на амінокислоти, вуглеводи, ліпіди. Основний принцип методу полягає в

різній мірі адсорбції речовини на селікогелі. Після нанесення матеріалу

на пластину, де вже нанесено стандартну суміш, відповідних інгредієнтів,

пластину опускають у хроматографічну катеру, заповнену необхідними

реактивами / частіше це Н—бутанол—льодяна оцтова кислота і вода у

співвідношенні 3:1:1 /.

Після розгонки і висушування пластини проводить фарбування

/частіше пінгідріновий реактив/.

 • молекулярні - визначення певного гену (пряма детекція гену), МВ тощо

або визначення певних послідовностей нуклеатидів, що супроводжують

той чи інший ген. Пряма детекція гену полягає в ампліфікації певного

фрагменту гену МВ, відповідного місцю локалізації передбачуваної

мутації клітин – це ланцюгова полімеразна реакція (Δ F-508 – делеція

фенілаланіну в 508 положенні гену МВ);

 • дерматогліфічний метод полягає в тому, що на основі 57 якісних і кількісних характеристик відбитків долонь та пальців можна не лише встановити спадкову хворобу, а і схильність до мультифакторіальної патології. Існують комп'ютерні програми, які з достовірністю створюють алгоритми розпізнавання 13 полігенних хвороб;

 • імуногенетичні методи набувають все більшого значення, оскільки багато генів спадкових захворювань зчеплені з певними імунними комплексами.

 1. Програма масового та селективного скринінгу новонароджених. При цьому треба врахувати три моменти:

 • частота даної патології в популяції має бути відносно високою в межах до одного випадку і більше на 10 000 новонароджених;

 • перспектива корекції спадкового дефекту у випадку максимально раннього його виявлення; наявність специфічних діагностичних систем з високою пропускною здатністю.

 • Прикладом ефективного впровадження програми масового скринінгу є фенілкетонурія. Частота фенілкетонурії серед новонароджених коливається в межах 1 на 5-7000 живонароджених. Вона зумовлена дефектом обміну фенілаланіну. Якщо не вдатися до лікування в перші місяці життя дитини, розвивається стійка енцефалопатія, а згодом настає інвалідність з явищами різкого відставання в психомоторному розвитку. Ефективною протидією хворобі є максимально раннє призначення сумішей (гідролізаторів білків), позбавлених фенілаланіну: "берлофен", "нофенал", "апонті".

Дотримання дієти з перших місяців життя може дати майже повну фенотипичну корекцію дефекту. Це значною мірою стимулює науку до пошуку ефективних лабораторних заходів скринінгової діагностики. Американський вчений Гатрі вперше запропонував такий метод (проба Гатрі). Для діагностики фенілкетонурії використовують мутантні штами b. subtilis, для існування яких необхідні метаболіти, що утворюються в крові хворого (у випадку фенілкетонурії – фенілаланін). Результат вважається позитивним, тобто вказує на наявність хвороби, коли мутатні штами бактерій починають розмножуватись після додавання в живильне середовище висушеної краплі крові.

Застосовуючи метод Гатрі, технічно можливо налагодити масовий скринінг на інші спадкові дефекти (лейциноз, гістідинемію, гомоцистинурію, тирозинемію, галактоземію).

Впровадження в практику імуноферментного аналізу дозволило забезпечити можливість масового скринінгу інших хвороб новонароджених, зокрема природженого гіпотиреозу, адреногенітального синдрому та галактоземії.

Існуючі програми селективного скринінгу дозволяють уточнювати діагноз хвороб, які виявлені під час масового скринінгу, а також проводити обстеження спеціалізованих категорій хворих у будинках- інтернатах для розумово відсталих дітей та в педіатричних стаціонарах.

Принципи лікування.

 • Перш за все раннє встановлення правильного діагнозу на підставі вище викладених методів із залученням вузьких спеціалістів.

 • Комплексний підхід з включенням дієтотерапії (фенілкетонурії, синдрому мальабсорбції, галактоземії, тощо).

 • Медикаментозне лікування з включенням медикаментів:

 1. сучасні ноотропи для стимуляції ЦНС (когітум, інстенон, пантогам, тощо) у дітей з інтелектуально-мовними дефектами;

 2. призначення сучасних панкретичних ферментів у дітей з муковісцидозом – креон в поєднанні із антибіотиками широкого спектру дії (цефало-спорини ІІІ–ІV генерації), ципрофлоксацином, тієнамом та бронхолітика-ми.

Характеристика деяких спадкових захворювань.

Нейрофібороматоз (хвороба Реклінгаузена) - аутосомно-домінантний тип успадкування.

Характеристика фенотипу:

 • світло-кричневі пігментні плями (у дітей їх кількість ≤ 5, діаметром ≤ 5 мм, кількість яких збільшується з віком);

 • наявність двох і більше нейрофібром в любій ділянці тіла, частіше по ходу нервових стовбурів (головний симптом);

 • множинні пігментні плями у природжених складках;

 • зміни кісток (дисплазія крила клиновидної кістки, вроджене викривлення або витончення довгих трубчастих кісток, несправжній суглоб);

 • дисплазія орбіти, гліома зорового нерва, вузлики Ліша на райдужній оболонці ока.

Міотонічна дистрофія - аутосомно-домінантний тип успадкування, багатосистемне захворювання, яке характеризується клінічним поліморфізмом (варіабельність експресії гену) у осіб обох статей по часу клінічної маніфестації та важкості перебігу.

Основні клінічні симптоми: міотонія, м'язова слабість, катаракта, серцеві аритмії, облисіння чола, порушена толерантність до глюкози, зниження інтелекту.

Виділяємо чотири форми по віковому піку клінічної маніфестації захворювання: вроджена, юнацька, класична (20-30 р.), мінімальна (50-60р.). При цій хворобі виражений імпринтінг: пацієнти, народжені хворими матерями мають важчий перебіг захворювання з швидшим початком, ніж пацієнти, народжені від хворих батьків.

Сімейна гіперхолестеринемія: генетично гетерогенне з аутосомно-домінантним типом успадкування захворювання.

Клініка: гіперхолестеринемія і поява в дитячому віці ксантом на шкірі, сухожилках, ліпоїдна дуга рогівки.

В пубертатний період формується атероматозне ураження гирла аорти, стеноз коронарних артерій з наростаючою коронарною недостатністю.


 
 

Цікаве

Загрузка...