WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Стероїдні і нестероїдні протизапльні - Реферат

Стероїдні і нестероїдні протизапльні - Реферат

В обох підгрупах при надходженні виявлено в середньому зниження активності сукцинатдегідрогенази (СДГ) на 32% і підвищення лактатдегідрогенази (ЛДГ) на 29%, а внутрішньоклітинний глікоген був знижений на 29%. Вміст ліпідів в мембранах еритроцитів зменшений на 29%, а в плазмі крові – збільшений на 21%. Контроль лікування проводився ендоскопічним моніторингом і аналізом названих показників на 3, 5 і 7 і 10 доби.При традиційному лікуванні досліджувані показники, проходячи в період до 3 доби незначне погіршення, мають тенденцію до нормалізації на 10 добу, а при застосуванні октреотиду – поступове покращення до субнормального рівня на 7, при чому показники обміну ліпідів досягають в цей строк повної нормалізації. Ендоскопічний моніторинг показав, що при традиційному лікуванні повне загоєння гострих виразок настало на 10 добу у 4 хворих, а у 2 було неповним. При застосуванні октреотиду у 9 пацієнтів повне загоєння гострих виразок настало на 7 добу і у 1 розтяглось до 8-ї (Рис. 1).

Рис.1

Строки загоєння кровоточивих ерозій були коротшими: при традиційному лікуванні повне їх загоєння наступило у 8 пацієнтів на 7 добу і у одного – на 8. Під впливом октреотиду у 11 хворих загоєння ерозій настало на 5 добу і у двох – на 6 (Рис. 2).

Рис. 2

Простежується достатньо тісне співвідношення досліджуваних показників зі строками загоєння ерозій і гострих виразок (р < 0,05). Серед 15 пацієнтів, лікованих традиційно, рецидив кровотечі виник у одного, який лікувався аспірином з приводу поперекового радикуліту, а серед 26, що приймали октреотид, рецидивів кровотечі не було. Побічних дій препарату не спостережено.

ВИСНОВКИ

1. Кровоточиві ерозії і гострі виразки – поширене і прогресуюче ураження слизової оболонки верхніх відділів травного тракту, яке розвивається внаслідок порушень в обмінних процесах і трофіці слизової оболонки, викликаних соматичними захворюваннями і рядом патологічних станів.2. Лікування кровоточивих ерозій і гострих виразок комплексне і складається з стимуляції загоєння роз'ятрення слизової оболонки та терапевтичного впливу на причинне захворювання чи патологічний стан.3. Синтетичний аналог соматостатину – октреотид (Октрестатин) є цінним, патогенетично обґрунтованим, засобом лікування кровоточивих роз'ятрень слизової оболонки шлунку і дванадцятипалої кишки завдяки своїй антисекреторній, обмежуючій мезентеріальний кровообіг, гемостатичній і метаболічній дії при відсутності побічних впливів.4. Застосування октреотиду нормалізує обмін ліпідів і сприяє прискоренню загоєння роз'ятрень слизової оболонки верхніх відділів травного тракту на 2 – 3 доби і, таким чином, на такий же термін зменшує тривалість перебування хворих в стаціонарі. Завдяки цьому доцільне введення його в комплекс лікування кровоточивих ерозій і гострих виразок шлунку та дванадцятипалої кишки, особливо, викликаних соматичними захворюваннями і ульцерогенними медикаментами.

ЛІТЕРАТУРА

1. Аммар Хусейн Али Выбор тактики хирурга при кровотечениях из острых эрозивно-язвенных поражениях желудка и двенадцатиперстной кишки// Автореф. Канд. Дисс. СПБ, 2001.2. Бобков О.В. Вплив діагностики на лікувальну тактику при кровоточивих гострих виразках і ерозіях верхніх відділів шлунково-кишкового тракту //Експериментальна і клінічна медицина.-2004.- №3 - С. 110-1123. Жидков С.А. и др. Профилактика эрозивно-язвенных осложнений гастродуоденальной зоны в раннем послеоперационном периоде // Мед. Новости, 1998, № 8, С. 47 – 48.4. Затевахин И.И. и др. Применение октреотида в гастроэнтерологии (пособие для врачей), Москва, 2001.5. Крылов Н.Н. Кровотечения из верхних отделов пищеварительного тракта: причины, факторы риска, диагностика, лечение // Гастроэнтерология, гепатология, колопроктология. 2001. №2. С. 76 – 87.6. С.И. Леонович и др. Влияние октреотида на перекисное окисление липидов у больных острым панкреатитом // Опыт клинического применения октреотида, ЗАО "Фарм-Синтез", Москва, 2004, с. 31 - 34.7. Хараберюш В.А и др. Комплексное лечение больных с острыми кровоточивыми эрозиями и язвами желудка и двенадцатиперстной кишки// Клин. Хирургия, 1987, № 8, С 27 – 29.8. Циммерман Я.С., Ведерников В.Е. Гастродуоденальные эрозии: этиология, патогенез, диагностика, клиника, классификация, лечение. // Клин. мед. – 1999. - №3. – С. 9 –15.9. Van de Mierop F., Fleischer D.E. Endoscopic hemostasis in nonvariceal bleeding: An overview.. // Endoscopy. – 1996. – Vol. 28. – P. 54 – 65.


 
 

Цікаве

Загрузка...