WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Експертиза ступеня тяжкості тілесних ушкоджень - Реферат

Експертиза ступеня тяжкості тілесних ушкоджень - Реферат

слідчим).
При проведенні експертизи експерт повинен не тільки встановити характер і ступінь тяжкості самого ушкодження за загальними критеріями (розлад здоров'я, стійка втрата працездатності), але і вказати на виправність чи невиправність його.
Під виправністю розуміється значне зменшення вираженості патологічних змін (рубця, деформацій, порушень міміки тощо) з часом чи під дією нехірургічних засобів (впливом терапевтичних процедур). При необхідності застосування операційного втручання (проведення косметичної операції) для ліквідації наслідків ушкоджень обличчя ушкодження вважається невиправним.
Якщо залишкові явища травми обличчя є невиправними, і слідчим чи судом вони визнані як такі, що знівечують обличчя, то ушкодження оцінюється експертом як тяжке.
Способи заподіяння тяжкого тілесного ушкодження. Мучення (муки) - це навмисне заподіяння страждань шляхом тривалого позбавлення людини їжі, пиття чи тепла або поміщення чи залишення жертви у шкідливих для здоров'я умовах та інші подібні дії.
Катування (мордування) - це навмисні дії, що пов'язані із заподіянням багаторазового, тривалого й особливого болю: щипання, шмагання, нанесення великої кількості ушкоджень тупими і гострими предметами, припалювання тіла розпеченими предметами чи обварювання гарячою рідиною, введення в піднігтьові ложа гострих предметів і т. ін.
Судово-медичний експерт не вирішує питання про виникнення ушкодження в результаті мучень чи катувань, тому що це не входить до його компетенції, але він повинен встановити: а) наявність, характер, локалізацію, кількість ушкоджень; б) різницю в давності нанесення ушкоджень (одно-часність чи різночасність); в) знаряддя, якими заподіяні ушкодження, механізм їх дії, а також ступінь тяжкості ушкоджень. При наявності даних необхідно зазначити, що нанесення конкретних ушкоджень пов'язане із заподіянням багаторазового, тривалого чи особливого болю.
Середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження. Це ушкодження, які не є небезпечними для життя і не заподіяли наслідків, передбачених ст. 101 КК України, але які викликали тривалий розлад здоров'я чи стійку втрату працездатності менше ніж на одну третину.
Під розладом здоров'я слід розуміти хворобливий стан організму, тривалість якого визначається строком повного загоювання ушкоджень, тобто відновленням анатомічної цілісності і ліквідацією функціональних порушень. Тривалим вважається розлад здоров'я на строк понад три тижні (більше як 21 день).
Під стійкою втратою загальної працездатності належить розуміти такунеоборотну втрату функцій, котра повністю не відновлюється.
Під стійкою втратою працездатності менш як на одну третину слід розуміти втрату загальної працездатності від 10 до 33 %.
Легкі тілесні ушкодження. До легких тілесних ушкоджень, які спричинили короткочасний розлад здоров'я чи незначну стійку втрату працездатності, відносяться ушкодження, які викликали короткочасний розлад здоров'я тривалістю понад шість днів, але не більше як три тижні (21 день), чи незначну стійку втрату загальної працездатності до 10 %.
До легких тілесних ушкоджень, які не спричинили короткочасного розладу здоров'я чи незначної стійкої втрати працездатності, відносяться ушкодження з незначними швидкоминущими наслідками, які продовжувалися не більш як шість днів.
?
Список використаної літератури
1. Авдеев М.И. Краткое руководство по судебной медицине.-М.: Медицина, 1966.
2. Авдеев М.И. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц.-М.: Медицина, 1966.
3. Авдеев М.И. Судебно-медицинская экспертиза трупа.-М.: Медицина, 1976.
4. Акопов В.И. Судебно-медицинская экспертиза повреждений тупыми предметами.-М.: Медицина, 1978.
5. Барсегянц Л.О., Левченков Б. Д. Судебно-медицинская экспертиза выделений организма.-М.: Медицина, 1978.
6. Ботезату Г.А. Судебно-медицинская диагностика давности наступления смерти.-Кишинев: Штинца, 1975.
7. Ботезату Г.А., Мутой Г. Л. Асфиксия.-Кишинев: Штинца, 1983.
8. Громов А.П. Курс лекций по судебной медицине.-М.: Медицина, 1979.
9. Громов А.П., Науменко В. Г. Судебно-медицинская травматология.-М.: Медицина, 1977.
10. Диагностика смерти и определение давности ее наступления в судебно-следственной и судебно-медицинской практике: Метод. разработка /С.П. Дидковская, А.И. Марчук.-Киев: НИиРИО КВШ МВД СССР, 1990.
11. Дидковская С.П. Подготовка и проведение отдельных видов судебно-медицинской экспертизы.-Киев: КГУ, 1977.
12. Загрядская Л.П. Судебно-медицинское установление транспортной травмы: Лекция.-Горький: ГМИ, 1976.
13. Загрядская Л.П. Лабораторные методы исследований при судебно-медицинской экспертизе механических повреждений: Метод. рекоменд.-Горький: ГМИ, 1980.
14. Загрядская Л.П. Судебно-медицинская экспертиза отравлений: Лекция для студентов.-Горький: ГМИ, 1984.
15. Загрядская Л.П. Судебно-медицинская экспертиза повреждений острыми и тупыми предметами: Лекция.-Горький: ГМИ, 1984.
16. Загрядская Л.П., Федоровцев А.Л., Королева Е.И. Судебно-медицинское исследование клеток и тканей.-М.: Медицина, 1984.
17. Использование физико-технических методов исследования в судебно-медицинской практике: Метод. рекоменд./С.П. Дидковская, А.И. Марчук.-Киев: НИиРИО КВШ МВД СССР, 1987.
18. Концевич И.А. Судебно-медицинская диагностика странгуляций.-К.: Здоров'я, 1968.
19. Молчанов В.И. и др. Огнестрельные повреждения и их судебно-медицинская экспертиза.-М.: Медицина, 1990.
20. Осмотр трупа на месте его обнаружения/Под. Ред. А.А. Матышева.-Л.: Медицина, 1989.
21. Попов Н.В. Судебная медицина.-М.: Медгиз, 1950.
22. Райский М.И. Судебная медицина.-М.: Медгиз, 1953.
23. Руководство к практическим занятиям по судебной медицине/Под ред. И.А. Концевич.-К.: Вища школа, 1988.
24. Руководство по судебно-медицинской экспертизе отравлений /Под ред. Р.В. Бережного, Я.С. Смусина, В.В. Томилина, П.П. Ширинского.-М.: Медицина, 1980.
25. Сапожников Ю.С., Гамбург А. М. Судебная медицина.-К.: Вища школа, 1980.
26. Сапожников Ю.С. Криминалистика в судебной медицине.-К.: Здоров'я, 1970.
27. Судебная медицина /Под ред. В.М. Смольянилова.-М.: Медицина, 1982.
28. Судебная медицина /Под ред. А.А. Матышева и А.Р. Деньковского.-М.: Медицина, 1985.
29. Судебная медицина /Под ред. В.В. Томилина.-М.: Юрид.лит., 1987.
30. Судебная медицина /Под ред. В.Н. Крюкова.-М.: Медицина, 1990.
31. Судебная медицина /Под ред. И.В. Виноградова, В.В.Томилина.-М.: Юрид. лит., 1991.
32. Судебно-медицинская экспертиза. Справочник для юристов.-М.: Юрид. лит., 1985.
33. Судебно-медицинское исследование трупа /Под ред. А.П. Громова.-М.: Медицина, 1991.
34. Томилин В.В., Барсегянц Л.С., Гладких А.С. Судебно-медицинское исследование вещественных доказательств.-М.: Медицина, 1989.
35. Томилин В.В. Гладких А.С. Судебно-медицинское исследование крови в делах о спорном отцовстве, материнстве и замене детей.-М.: Медицина, 1981.
36. Туманов А.К. Основы судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств.-М.: Медицина, 1975.
37. Швайкова М.Д. Токсилогическая химия.-М.: Медицина, 1975.
38. Хижнякова В.И. Определение давности смерти: Экспресс-методы.-М.: Юрид. лит., 1991.

 
 

Цікаве

Загрузка...