WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Аномалії пологової діяльності - Реферат

Аномалії пологової діяльності - Реферат


Реферат на тему:
Аномалії пологової діяльності
Етіологія аномалій пологової діяльності
Регуляція скоротливої функції матки включає три основних компоненти:
1) міогенна регуляція, що базується на особливостях
морфофункціональної структури та кровопостачання матки;
2) нейрогенна регуляція,заснована на чіткій взаємодії периферичної і центральної нервової систем;
3) ендокринна регуляція, що включає взаємодію функцій ендокринної системи жінки і фетоплацентарного комплексу.
Порушення у взаємодії однієї з вище вказаних ланок призводить до розвитку аномалій пологової діяльності.
Фактори, які визначають розвиток аномалій пологової діяльності, можна розділити на 5 груп:
1)Фактори, пов'язані з патологією репродуктивної системи: штучні аборти. Операції на матці, міоми матки, запальні процеси жіночих статевих органів, аномалії розвитку статевих органів, вік роділлі, нейроендокринні порушення; 2) Акушерські фактори: передчасне відродження навколоплідних вод, диспропорція між розмірами голівки плода і розмірами родового каналу, дистрофічні і структурні зміни в матці, ригідність тканин шийки матки, "незріла шийка матки", пере розтягнення матки у зв'язку з багатоводдям і багатопліддям, аномалії розташування плаценти, тазове перед лежання плода, пізні гестози;
3)3авгальносоматичні захворювання, інфекції, інтоксикації, органічні захворювання ЦНС, нейроендокринні порушення різного генезу, судинні дистонії, ожиріння, діенцефалопатії, невротичні стани, анемії, серцеві вади; 4)Фактори, обумовлені впливом організму плода: великий плід, гіпотрофія плода, хромосомні аберації, переношування вагітності, імуноконфліктна вагітність, фетоплацентарна недостатність;
5)Ятрогенні фактори: необгрунтоване і несвоєчасне застосування полого стимулюючих засобів, несвоєчасна амніотомія, неадекватне знеболення пологів.
Класифікація аномалій пологової діяльності
У даний час існує більше 20 класифікацій але усі вони в різних варіаціях розглядають чотири основні аномалії:
I. Патологічний прелімінарний період (хибні або несправжні пологи).
II. Слабкість пологової діяльності (гіпоактивність, чи інертність матки):
1)первинна;
2)вторинна; 3)слабкість потуг:
а)первинна;
б)вторинна.
НІ. Надмірно сильна родова діяльність (гіперактивність матки). ІУ. Дискоординована родова діяльність: 1 )дискоординацїя;
2)гіпертонус нижнього сегмента матки; 3)тетанус матки (судомні перейми); 4)циркулярна дистонія (контракційне кільце).
Характер пологової діяльності визначається на підставі кількісної оцінки трьох основних процесів:
- динаміка маткових скорочень;
- динаміка розкриття шийки матки;
- динаміка просування передлеглої частини плода по родовому каналу.
Методи оцінки: 1.Оцінка скоротливої діяльності матки (СДМ):
- суб'єктивне відчуття роділлі (неточно, різний поріг больової чутливості);
- пальпація;
- зовнішня кардіотокографія (одно канальна і багатоканальна), внутрішня
токографія, радіотелеметрія;
- електрогістерографія.
2.Шийка матки:
- вагінальне дослідження;
- цервікодилятометрія;
- УЗД-метод Воскресенського.
З.Передлегла частина:
- піхвове дослідження;
- промежинне УЗД.
Критерії оцінки характеру пологової діяльності:
А. Токографіч но
Гіподинаміка Норма Гіпердинаміка
1. Частота перейм за 10 хв. 5
2. Базальний тонус 12 мм рт.ст.
3 .Інтенсивність перейм (амплітуда) 50 мм рт.ст.
4.Тривалість перейм 100 сек
5. Аритмічність (хвилини) 3> 1-2 <1
б.Активність (ОД Монтевідео) 250
Б. Зади намікою розкритя шийки матки:
1. Латентна фаза (тривалість) > 7,5 годин (5) 2-3 години (1-1,5) 1,5-2 години (1-1,5) 18(14) 10-12 (6-7) 5, тривалість 120-150 сек до тетанусу).
Причини:
- надмірно сильний вплив на міометрій біологічно активних речовин (БАР);
- гіперрецепторні поля чи каскадний викид БАР при одномоментному відходженні великої кількості навколоплідних вод при багатоводді;
- переміщення водія ритму в центр дна чи середину тіла матки;
- надмірне виділення ендогенного окситоцину;
- ЩН (особливо після зняття циркулярного шва з шийки матки);
- Ятрогенні причини (недотримання правил родостимуляції - великі дози утеротоніків чи застосування препаратів, потенціюючи дію один одного).
Лікування: "гострий токоліз" (партусистен, гініпрал, фенотерол), баралгін, но-шпа, папаверин, атропін, мета цин, положення на боку, протилежному позиції плода.
5,2.3. Заключний етап: контроль засвоєння матеріалу шляхом розв'язування задач, виступів студентів про виконану роботу. Викладач робить узагальнення, оцінює роботу кожного студента, робить зауваження з оцінкою знань студентів, дає завдання додому.
5.3. Контрольні запитання
1. Класифікація аномалій пологової діяльності..
2. Етіологія аномалій пологової діяльності.
3. Основні методи діагностики слабкості пологової діяльності.
4. На яких принципах ґрунтується лікування слабкості пологової діяльності?
5. Які основні причини вторинної слабкості пологової діяльності?
6. Чим зумовлена надмірна пологова діяльність?
7. Що таке дискоординована пологва діяльність?
8. Які ускладнення для матері можливі при слабкості пологової діяльності?
9. Які ускладнення для матері можливі при надмірній пологовій діяльності?
10. Які ускладнення в пологах можливі при дискоординованій пологовій діяльності?
11. Які протипоказання для призначення тономоторних препаратів при
лікуванні первинної слабкості пологової діяльності?
12. Чим виключається надмірна пологова діяльність?
13. Профілактика аномалій пологової діяльності.
VI. Матеріали методичного забезпечення заняття
1. Матеріали контролю базисної (вихідного рівня) підготовки студентів
2. Матеріали для методичного забезпечення основного етапу заняття: мед. карти стаціонарних хворих, таблиці, діапозитиви, набори аналізів, К-грами.
3. Матеріали для заключного етапу заняття: комп'ютерна атестаційна програма або набір тестових завдань, клінічні ситуаційні задачі.
4. Матеріали для методичного забезпечення самопідготовки інтернів викладені у відповідних методичних вказівках студентів для самостійної підготовки до практичного заняття з цієї теми.
Література:
1. Степанківська Г.К., Михайленко О.Т. Акушерство. - К., 2000.
2. 7.2. Додаткова:
1. Ариас Ф. Беременность й родьі високого риска: Пер. с англ. - М.: Медицина, 1989.
3. 2.Аномалии родовой деятельности // Неотложньїе состояния в акушерстве й гинекологии / Под.ред. Г.К.Степанковской, Б.М.Венцковского. - К.: Здоров'я, 2000.
4. Дуда И.В. Нарушения сократительной деятельности матки. - Минск, Беларусь, 1989.
5. 4.Сидорова И.С. Физиология й патология родовой деятельности, - М.:МЕД-прес, 2000.
6. Караш Ю.М. Діагностика сократительной деятельности матки в родах. - М.:Медицина, 1982.

 
 

Цікаве

Загрузка...