WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Принципи транспортування і переводу новонароджених з перинатальною патологією - Реферат

Принципи транспортування і переводу новонароджених з перинатальною патологією - Реферат

присутні, батьки новонародженої дитини підтверджують свою особистість.
Новонароджений передається лікарям лікувального закладу вищого рівня. Час поступлення дитини фіксується з підписами сторін.
Бригада повинна представити документальні відомості про динаміку стану новонародженого під час транспортування, проведене лікування та рекомендований перелік діагностичних маніпуляцій, враховуючи попередній діагноз (загальний аналіз крові, біохімічний скринінг, показники газів крові, рентгенологічне обстеження тощо); вказати особливості внутрішньосудинного доступу.
Перед тим, як розпочати відповідні терапевтичні процедури, необхідно поставити до відома батьків пацієнта про динаміку стану новонародженого під час транспортування, отримати їх згоду на проведення подальшого обстеження та лікування дитини. Якщо стан пацієнта погіршився, а батькі відсутні, терапія новонародженого продовжується, але слід зв'язатися з лікарем клініки, з якої вона була доставлена, для якомога швидшого отримання їх згоди на проведення подальших лікувально-діагностичних заходів.
Рекомендації для прийому дитини у відділення інтенсивної терапії новонароджених:
1. Черговий лікар має прийняти від транспортної бригади клінічну інформацію, а також точну та повну документацію про діяльність бригади у дорозі.
2. Члени транспортної бригади мають зателефонувати до батьків і надати інформацію про стан дитини при транспортуванні та після прибуття.
3. Для моніторингу заходів, що проводилися під час транспортування, можуть використовувати засоби контролю якості втручань. Ця та інша інформація про перевезення після повернення бригади має бути задокументована у стислій формі.
4. Процес транспортування може забезпечувати необхідність додаткових консультацій. Встановлений механізм має передбачати зворотній зв'язок з лікарями і медичними сестерами клініки І або II рівня.
5. Роботу транспортної бригади можуть полегшити дружні стосунки, які дадуть змогу визначити відповідного лікаря або педіатра для призначення у якості лікаря, який буде проводити основне лікування.
Оптимальні терміни для хірургічного втручання в умовах спеціалізованого відділення:
" Гастрошизис - у перші години після народження
" Ембріональна кила з вузькою основою дефекту - 2 доба життя
" Ембріональна кила з широкою основою дефекту - 5-6 доба життя
" Атрезія стравоходу - наприкінці першої або на початку другої доби
" Діафрагмальна кила - при зниженні легеневої гіпертензії на 5-7 добу життя
" Дуоденальна непрохідність - 2-3 доба життя
" Атрезія тонкої кишки - перші 12 годин після народження
Повітряне транспортування.
1. Парціальний тиск кисню. Зниження барометричного тиску при збільшенні висоти супроводжується зменшенням тиску кисню. Це дуже важлива обставина, оскільки навіть у випадку, якщо салон літака обладнаний системою підвищення тиску, він переважно дорівнює 8000-1000 футам над рівнем моря (1 фут = 0,3 м). Для виправлення ситуації має бути підвищене Fi02, що призведе до відповідної нормалізації Ра02. Найбільш легким та дешевим способом контролю та регуляції Fi02 є використання методів черезшкірного контролю. Якщо засоби контролю насичення киснем відсутні, то Ра02 можна оцінити за допомогою рівняння альвеолярних газів.
2. Розширення газів. При зниженні барометричного тиску газ, що міститься в обмеженому об'ємі, розширюється. Навіть незначний пневмоторакс або нормальне розширення газів у кишковому тракті може мати клінічне значення і до транспортування має бути усунене. Усім дітям перед відправкою повітряним транспортом необхідно встановити назогастральний зонд.
Література:
Основна:
1. Наказ МОЗ України №620 від 29.12.2003р. "Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні".
2. Наказ МОЗ України №152 від 04.04.2005р. "Про затвердження Протоколу медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною".
3. Наказ МОЗ України №340 від 07.10.2006р. "Підтримка грудного вигодовування дітей в Україні на 2006-2010 роки".
4. Наказ МОЗ України №179 від 29.03.2006р. "Про затвердження Інструкції з визначення критеріів перинатального періоду, живонародженості та мертвонароджуваності, порядку реєстрації живонароджених і мертвонароджених".
5. Наказ МОЗ України №48 від 03.02.2006р. "Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів".
6. Наказ МОЗ України №255 від 27.04.2006р. "Про затвердження клінічного протоколу надання неонатологічної допомоги дітям "Жовтяниця новонароджених".
7. Наказ МОЗ України №584 від 29.08.2006р. "Про затвердження Протоколу медичного догляду за новонародженою дитиною з малою масою тіла при народженні".
8. Наказ МОЗ України №312 від 08.06.2007р. "Про затвердження клінічного Протоколу з первинної реанімації та післяреанімаційної допомоги новонародженим".
9. Наказ МОЗ України №234 від 10.05.2007р. "Про організацію профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах".
10. Аряєв М.Л. Неонатологія.-АДЕФ-Україна.-2003.-756с.
11. Неонатологія: Навч.посіб./ за ред. П.С.Мощича, О.Г.Суліми.-К.: Вища школа, 2004.-807с.:іл.
12. Ю.И.Барашнев Перинатальная неврология.-М.: Триада-Х, 2001.- 640с.
13. Основы перинатологии: Учебник / под ред.Н.П.Шабалова и Ю.В.Цвелева.-М.:МЕДпресс-информ, 2002.-2-е изд., перераб. и доп.-576с.
14. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия новорожденных / А.Б.Пальчик, Н.П.Шабалов.- М.:МЕДпресс-информ, 2006.-2-е изд., перераб. и доп.-256с.:ил.
15. Лабораторные и инструментальные исследования в диагностике: Справочник / пер. с англ. В.Ю.Халатова; под ред. В.Н.Титова.-М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004.-960с.
16. В помощь неонатологу / Знаменская Т.К., Сулима Е.Г., Ципку А.Г., Жданович А.И.-К.: Изд-во "Агентство "Стандарт", 2006.-130с.
17. Современная терапия в неонатологии / под ред. Н.П.Шабалова.-М.:МЕДпресс, 2000.- 258с.
18. Клиническая патофизиология детского возраста / Климанов В.В., Садыков Ф.Г.-СПб. Сотис-лань, 1997.-155с.
19. Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве и неонатологии/ Куликов А.В., Казаков Д.П., Егоров В.М., Кузнецов Н.Н.- М.: Медицинская книга, Н.Новгород: Изд-во НГМА, 2001.-264с.
20. Jaimovich, D.G., Vidyasagar, G (eds.). Transport medicine. Pediatr. Clin. North Am. 40(2): 1993.
21. Task Force on Interhospital Transport, American Academy of Pediatrics. Guidelines for Aid and Ground transport of Neonatal and Pediatric Patients. Chicago: American Academy of Pediatrics, 1993.
Додаткова:
1. Антибіотики и витамины в лечении новорожденных / Н.П.Шабалов, И.В.Маркова.-С.Пб.: Сатис-технобалт, 1993.-255с.
2. Перинатальный сепсис / Шунько Е.Е., Ханес Г.С., Лакша О.Т.-К.: Рутения ООО.-2001.-63с.
3. Кельмансон И.А. Низковесный новорожденный и отсроченный риск кардио-респираторной патологи.-СПб.: Спец лит, 1999.-156с.:ил.
4. Ципкун А.Г. Дозы лекарственных средств, применяемых в педиатрии: Справ очник для врачей.-К.: Книга плюс, 2005.-333с.
5. Дослідження в перинатології: серцево-судинні захворювання у новонароджених / за ред. К.Дейвіс.-Т.28, №1.-2001.
6. Етапна невідкладна допомога дітям / за ред. Проф.. Белебезьєва та Снісаря В.І.-К.:ТОВ "ГІРА "Здоровя України", 2006.-104с.
7. Диагностика и лечение гемолитической болезни плода и новорожденного / Аряев Н.Л., Зелинский А.А., Мерикова Н.Л.-Одесса: "Астропринт", 2005.-262с.

 
 

Цікаве

Загрузка...