WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Фактори перинатального ризику і формування пре- перинатальної патології. Фактори, що негативно впливають на плід - Реферат

Фактори перинатального ризику і формування пре- перинатальної патології. Фактори, що негативно впливають на плід - Реферат


Реферат на тему:
Фактори перинатального ризику і формування пре- перинатальної патології. Фактори, що негативно впливають на плід
Народження здорової дитини, фізіологічний розвиток плоду та новонародженого забезпечують :
- планування вагітності;
- антенатальне спостереження за розвитком плоду;
- визначення перинатального ризику вагітності з інтенсивним перинатальним спостереженням у разі потреби;
- медико-генетичне консультування;
- своєчасна профілактика та лікування перинатальних TORCH-інфекцій;
- фізіологічні пологи;
- спільне перебування матері і новонародженого у пологових будинках;
- грудне вигодовування немовлят.
Планування вагітності дозволяє запобігти небажаної вагітності, медичних абортів, які значно підвищують ризик невиношування, перинатальних інфекцій.
Фактори анте- перинатального ризику:
1. Антенатальні фактори ризику: мертвонародження, народження дітей із вродженими вадами розвитку, смерть попередніх дітей у неонатальному віці, невиношування, народження дітей із хромосомною патологією в анамнезі матері, спадкова патологія в родині, вік матері понад 35 років.
2.Перинатальні фактори ризику: загроза переривання вагітності; гострі та хронічні урогенітальні інфекції (хламідійна, мікоплазмена, уреаплазмена тощо); персистенція збудників перинатальних TORCH-інфекцій у матері (герпес, цитомегаловірус, токсоплазма, вірус гепатиту В тощо); екстрагенітальна патологія матері (серцево-судинні захворювання, патологія нирок, ендокринопатії, анемія, коагулопатія); гестоз; кровотеча під час вагітності; ізосенсибілізація за резус-антигеном, за системою АВО; багатовіддя, маловіддя; хронічна фетоплацентарна недостатність; затримка внутрішньоутробного розвитку плода; неправильне положення плоду; передчасне відходження навколоплідних вод; відшарування плаценти; гостра інтранатальна гіпоксія; патологічні пологи; важка перинатальна асфіксія.
Групи ризику новонароджених:
1. Новонароджені з перинатальною патологією: хронічна внутрішньоутробна гіпоксія; важка перинатальна асфіксія; пологова травма; перинатальні гіпоксично-ішемічні ураження ЦНС; синдром дихальних розладів; внутрішньоутробні інфекції; гемолітична хвороба новонароджених; порушення гемостазу; анемія; сепсис; імунодефіцитні стани; поліорганна недостатність.
2. Новонароджені з порушеннями внутрішньоутробного розвитку: незрілість ( відповідає терміну гестації, не відповідає терміну гестації); внутрішньоутробна гіпотрофія; затримка внутрішньоутробного розвитку; велика маса тіла до терміну гестації; вроджені вади розвитку.
3. Передчасно народжені діти.
4. Новонароджені з ендокринопатіями: діабетична фетопатія, гіпотиреоз.
5. Новонароджені з хромосомною, генною патологією.
Антенатальне /допологове/ спостереження за перебігом вагітності і розвитком плода містить:
1. Ультразвукове обстеження вагітної з метою ранньої діагностики формування вад розвитку плода, стану плаценти, контролю розвитку плода відповідно до терміну гестації.
2. Визначення альфа-фетопротеїну в крові вагітних груп ризику.
3. Амниоцентез, дослідження навколоплідних вод у вагітних з високим ризиком.
4. Обстеження на перинатальні TORCH-інфекції, лікування вагітних за показаннями.
5. Кардіотокографія (запис серцевого ритму плода впродовж 30 хвилин і більше водночас з реєстрацією рухів плода, скорочень матки).
6. Визначення біофізичного профілю плода: визначають у балах при проведенні ультразвукового обстеження із застосуванням доплеровського ефекту: кількість навколоплідних вод, активність рухів кінцівок, активність дихальних рухів, тонус м'язів плоду, зміна частоти серцевих скорочень. Про нормальний розвиток плода свідчить оцінка кожної ознаки в 2 бали, сума балів в нормі становить 10. В цьому разі ризик смерті дитини менш ніж 1 випадок на 1000 пологів. Сума балів 4 і менше свідчить про патологію плода, потребує інтенсивного спостереження впродовж вагітності та під час пологів. Невідкладна перинатальна допомога необхідна в разі суми балів 0, високий ризик перинатальної смертності /більше 60 на 1000 при відсутності невідкладної перинатальної допомоги/.
Профілактика вродженої та спадкової патології може бути первинною - прегаметичною та презиготичною (профілактика до запліднення - преконцепційна - для деяких видів патології), вторинною - пренатальна діагностика та третинною - профілактика ускладнень за допомогою медикаментозної та хірургічної корекції.
Згідно визначення ВООЗ та Європейської Асоціації перинатальної медицини, пренатальна діагностика - це сукупність усіх методів діагностики стану плода, яка спрямована на допологове виявлення вроджених дефектів, що представляють будь-які аномалії у морфологічному, структурному, функціональному або молекулярному розвитку, які виявляються при народженні (або проявляються пізніше), зовнішні або внутрішні, спадкові або спорадичні, ізольовані або множинні (Carrera J.M., Di Renzo G.C., 1993). Пренатальна діагностика є комплексом прямих (неівазивних та інвазивних) і непрямих методів обстеження плода, які здійснюються шляхом масових безвибіркових (тобто, поголовних, або ж просівних) та прицільних вибіркових обстежень вагітних.
Мережа установ, в яких здійснюється комплексна пренатальна діагностика вродженої та спадкової патології:
- Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України (м.Київ),
- Інститут спадкової патології АМН України (м.Львів),
- Донецький міжобласний медико-генетичний центр (м.Донецьк),
- Криворізький міжобласний центр медичної генетики і пренатальної діагностики (м.Кривий Ріг),
- Медико-генетичний центр Республіки Крим (м.Симферополь),
- Харківський міжобласний медико-генетичний центр (м.Харків).
1. Масові допологові скринінгові (просівні) обстеження.
Мета допологових скринінгових обстежень - виявити вагітних з підвищеним ризиком патологічних станів плода для визначення необхідності додаткових діагностичних досліджень.
1.1. Перший етап допологового обстеження:
Перше комплексне скринінгове обстеження проводиться в терміні від 11 тиж. 0 днів до 13 тиж. 6 днів (КТР плода від 45 мм до 84 мм). Воно включає в себе:
1) обов'язкова повна інформація, пояснення вагітній жінці/родині перед проведенням обстежень їх змісту та ефективності.
Це необхідно, по-перше, для прийняття жінкою/родиною власного поінформованого рішення стосовно доречності для себе таких обстежень; по-друге, для полегшення пояснень результатів досліджень. Для

 
 

Цікаве

Загрузка...