WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Екстрагенітальні захворювання вагітної та їх вплив на плід. Акушерські ускладнення вагітності, вплив на розвиток плода та стан новонародженого (рефера - Реферат

Екстрагенітальні захворювання вагітної та їх вплив на плід. Акушерські ускладнення вагітності, вплив на розвиток плода та стан новонародженого (рефера - Реферат


Реферат на тему:
Екстрагенітальні захворювання вагітної та їх вплив на плід. Акушерські ускладнення вагітності, вплив на розвиток плода та стан новонародженого
Фактори анте- перинатального ризику:
1. Антенатальні фактори ризику: мертвонародження, народження дітей із вродженими вадами розвитку, смерть попередніх дітей у неонатальному віці, невиношування, народження дітей із хромосомною патологією в анамнезі матері, спадкова патологія в родині, вік матері понад 35 років.
2.Перинатальні фактори ризику: загроза переривання вагітності; гострі та хронічні урогенітальні інфекції (хламідійна, мікоплазмена, уреаплазмена тощо); персистенція збудників перинатальних TORCH-інфекцій у матері (герпес, цитомегаловірус, токсоплазма, вірус гепатиту В тощо); екстрагенітальна патологія матері (серцево-судинні захворювання, патологія нирок, ендокринопатії, анемія, коагулопатія); гестоз; кровотеча під час вагітності; ізосенсибілізація за резус-антигеном, за системою АВО; багатовіддя, маловіддя; хронічна фетоплацентарна недостатність; затримка внутрішньоутробного розвитку плода; неправильне положення плоду; передчасне відходження навколоплідних вод; відшарування плаценти; гостра інтранатальна гіпоксія; патологічні пологи; важка перинатальна асфіксія.
Групи ризику новонароджених:
1. Новонароджені з перинатальною патологією: хронічна внутрішньоутробна гіпоксія; важка перинатальна асфіксія; пологова травма; перинатальні гіпоксично-ішемічні ураження ЦНС; синдром дихальних розладів; внутрішньоутробні інфекції; гемолітична хвороба новонароджених; порушення гемостазу; анемія; сепсис; імунодефіцитні стани; поліорганна недостатність.
2. Новонароджені з порушеннями внутрішньоутробного розвитку: незрілість ( відповідає терміну гестації, не відповідає терміну гестації); внутрішньоутробна гіпотрофія; затримка внутрішньоутробного розвитку; велика маса тіла до терміну гестації; вроджені вади розвитку.
3. Передчасно народжені діти.
4. Новонароджені з ендокринопатіями: діабетична фетопатія, гіпотиреоз.
5. Новонароджені з хромосомною, генною патологією.
Особливості адаптації дітей від матерів з цукровим діабетом:
Кожна новонароджена дитина від матері з інсулінозалежним цукровим діабетом повинна відразу поступати у відділення інтенсивної терапії і реанімації, оскільки для неї існує високий ризик розвитку наступних станів:
1. Гіпоглікемія :
" найвища небезпека розвитку гіпоглікемії приблизно через 4 години після
народження, спонтанне покращення (не завжди) - через 24 години після народ-ження;
" найвищий ризик розвитку гіпоглікемії мають діти з макросомією і синдромом
затримки розвитку (гіпотрофія);
" профілактика/терапія:
А)
-ранній початок годування мальтодекстрином (25г/дл): 8x5 мл/кг·день (6,9 мг вуглеводів/кг·хв);
-перед кожним годуванням необхідно визначати рівень цукру в крові; мета =45 мг/дл (2,5 ммоль/л);
-поступово (дуже повільно) зменшувати кількість мальтодекстрину і відповідно збільшувати об'єм материнського молока;
Б)
-при рівні цукру крові <35 мг/дл (1,9 ммоль/л) не намагатися корегувати гіпоглікемію оральним введенням мальтодекстрину, а призначити внутрішньовенне введення глюкози із швидкістю 8 мг/кг·хв (5 мл/кг год 10% розчину глюкози);
2. Гіпокальціємія (гіпомагнезіємія):
" ризик розвитку гіпокальціємії (гіпомагнезіємії) зростає при асфіксії;
мінімальний рівень кальцію в сироватці крові відмічається через 24 години
після народження (контроль);
" профілактика/терапія:
А)
-кальцію глюконат 10% в дозі 5 мл/кг·день рег оз, рівномірно розподілити на кожне годування протягом доби (для зменшення гіперосмолярності глюконату кальцію);
Б)
-при безсимптомному протіканні гіпокальціємії: кальцію глюконат 10% в дозі 5 мл/кг·день рег оs чи в інфузію;
-при клінічно вираженій гіпокальціємії: кальцію глюконат 10% 1-2 мл/кг внутрішньовенно (довенно) повільно протягом 5 хвилин під контролем ЕКГ;
інфузію припинити при появі брадикардії чи зникненні симптомів гіпокальціємй'; надалі продовжити введення глюконату кальцію рег оs в дозі 5 мл/кг·день;
В)
-якщо рівень Са у сироватці крові не нормалізувався після проведених заходів, то слід подумати про гіпомагнезіємію.
Гіпербілірубінемія.
Поліцитемія:
" ризик розвитку поліцитемії однаково підвищений для всіх груп дітей від матерів з цукровим діабетом: гіпотрофія, макросомія, нормотрофія;
" підвищений ризик виникнення тромбозу ниркових вен (гематурія).
5. РДС: ризик розвитку РДС у дітей від матерів з цукровим діабетом у 5 разів вищий, ніж у новонароджених аналогічного терміну гестації (інсулін гальмує продукцію сурфактанта).
6. Кардіоміопатія:
" гіпертрофія міжшлуночкової перегородки, перепона для серцевого викиду
(протипоказані речовини з позитивною інотропною дією; клінічна симптоматика
у перші тижні життя; повільне покращення через кілька місяців);
" серцева недостатність: при асфіксії, гіпоглікемії, гіпокальціємії (клінічне
покращення через кілька днів, розміри серця залишаються збільшеними протягом більш тривалого часу).
7. ПФК (персистуючий фетальний кровообіг.
8. Вроджені вади розвитку (зустрічаються у 3-4 рази частіше у дітей від матерів з цукровим діабетом):
" вроджені вади серця (дефект міжшлуночкової перегородки, транспозиція
магістральних судин);
" аномалії скелету, підозра на аномалії розвитку хребта (крижі), синдром
каудальної регресії;
" вади розвитку нервової трубки;
" атрезії шлунково-кишкового тракту, синдром "smal-left-colon" (меконеальний ілеус, R-картина нагадує хворобу Гіршпрунга, функція повністю відновлюється);
" урогенітальні аномалії.
Особливості адаптації дітей від матерів з гіпертиреозом:
Смертність 15-20%.
Клініка:
незрілість, затримка внутрішньоутробного розвитку;
часто зоб, екзофтальм, стридор;
тахікардія, серцева недостатність, недостатній приріст маси тіла;
" гепатоспленомегалія;
" тромбоцитопенія.
" Симптоматика гіпертиреозу може прогресувати у перші 4 тижні життя, однак, клінічні прояви гіпертиреозу можуть вперше з' явитися тільки через 10 днів після народження дитини (якщо мати отримує тиреостатичну терапію).
Діагностика:
Визначення

 
 

Цікаве

Загрузка...