WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Оцінка фізичного розвитку новонароджених. Класифікація новонароджених - Реферат

Оцінка фізичного розвитку новонароджених. Класифікація новонароджених - Реферат


Реферат на тему:
Оцінка фізичного розвитку новонароджених. Класифікація новонароджених
Оцінка відповідності
фізичного розвитку новонародженого терміну гестації у матері
Гестаційний вік визначають за часом останньої менструації у матері, даті першого ворушіння плоду, за даними об'єктивного обстеження вагітної жінки у дитячий консультації, включаючи УЗД, а також на основі клінічної оцінки ступеня зрілості новонародженого.
При народженні обов'язково проводиться клінічна оцінка ступеня зрілості новонародженого.
Поняття "фізичний розвиток" включає в себе сукупність морфологічних і функціональних ознак організму, які характеризують зріст, масу, форму тіла дитини, її структурно-морфологічні властивості.
Для оцінки фізичного розвитку новонародженого використовують середні статистичні показники основних параметрів у залежності від гестаційного віку або оціночні таблиці по типу перцентилів.
Згідно статистичним даним:
" показники у межах М±2сігми або Р10-90 вважаються за нормальні для даного гестаційного віку,
" відхилення у середньому (М) на 2 та більше або вище Р90 та нижче Р10 - з різким відхиленням від норми.
Важливе значення для оцінки фізичного розвитку має характеристика пропорційності тілобудови та стану харчування новонародженого.
Показники фізичного розвитку новонароджених залежать від віку і антропометричних параметрів батьків, порядкового номеру вагітності у матері, статі плоду, харчування та умов життя жінки. Так, у жінок, які народжують повторно, які є крупними, народжуються відповідно більш крупні діти. Середня маса тіла хлопчиків, починаючи з 34-ого тижня вагітності більше, ніж у дівчат. У юних первісток, вікових повторнородячих народжуються діти з малою масою тіла. Ці фактори визначають біологічні коливання показників фізичного розвитку новонароджених.
Важливе значення для оцінки фізичного розвитку має характеристика пропорційності тілобудови і стану харчування новонародженого.
У залежності від терміну пологів новонароджені поділяються на доношених, недоношених та переношених.
Доношений новонароджений - дитина, яка народилася ри терміні гестації від 37 повних до менше ніж 42 тижні гестації із середними показниками маси тіла (3610 416г для хлопчиків і 3480 484г для дівчат, довжиною тіла відповідно 51,5 1,7см і 51 1,9см).
У доношеного новонародженого голова складає ? частину тіла. Великий розмір її пов'язаний з превалюючим розвитком мозку.
Важливе значення має визначення форми голови та обвіду черепу при народженні. Впродовж перших 2-3 днів життя у дитини зберігається конфігурація черепа, що обумовлена проходження голівки через пологові шляхи. До варіантів норми відносяться:
" доліхоцефалічний череп (виятгнутий у передньозадньому напрямку),
" брахіцефалічний (витягнутий у поперековому напрямку),
" череп у вигляді башти.
Кістки черепа дещо еластичні, може бути дуплікатура у ділянці сагітального та вінцевого швів. Тім'яні кістки можуть находити на потиличну та лобну.
Обвід черепа у доношених дітей 33-36см і може перевищувати обвід грудної клітини на 1-2 см. Переднє (велике) тім'ячко відкрите, його розміри не перевищують 2,5-3см. Заднє (мале) тім'ячко - не більше 0.5см.
У доношеного новонародженого добре розвинутий жировий шар, шкіра рожева, бархатиста, вкрита пушковим волоссям (лануго), головним чином у ділянці плечового поясу; добре розвинута ареола молочної залози (1 см і більше у диаметрі), поперековіскладки займають 2/3 її поверхні; хрящ вушних раковин плотний, нігті плотні. Пупкове кільце знаходиться посередині між лоном та мечовидним паростком, статеві органи є зрілими.
Крик дитини голосний. М'язовий тонус і фізіологічні рефлекси новонародженого добре виражені. Поза флексорна. Функція смоктання добре виражена.
Недоношений новонароджений - народжені у терміні гестації менше 37 тижнів.
Діагностичні ознаки недоношеності:
" маса тіла від 1000г до 2500г., довжина 38-47см, обвід голови - 26-34см. обвід оглуддя - 24-33см;
" функціональна і морфологічна незрілістьосновних систем органів;
" зниження відношення лецитин/сфінгомієлін у навколоплідних водах, бронхіальному та шлунковому аспіратах;
" зовнішні ознаки незрілості (шкіра тонка, хрящ вушних раковин недорозвинутий тощо);
" функціональна недостатність процесів саморегуляції і гомеостазу;
" високі показники -фетопротеїну;
" пізній старт дозрівання захисних морфо-функціональних структур;
" висока частота набрякового синдрому у перші дні життя (40%), СДР (60-70%), внутрішньочерепних крововиливів, тривала кон'югаційна гіпербілірубінемія.
Переношений новонароджений - діти, народжені у термін 42 і більше тижнів гестації.
Для оцінки морфо-функціональної зрілості новонароджеих використовуються таблиці Баллард, Дубовиц, для недоношених дітей - таблиця ВООЗ /додаються/.
Література:
1. Наказ МОЗ України №620 від 29.12.2003р. "Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні".
2. Наказ МОЗ України №152 від 04.04.2005р. "Про затвердження Протоколу медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною".
3. Наказ МОЗ України №340 від 07.10.2006р. "Підтримка грудного вигодовування дітей в Україні на 2006-2010 роки".
4. Наказ МОЗ України №179 від 29.03.2006р. "Про затвердження Інструкції з визначення критеріів перинатального періоду, живонародженості та мертвонароджуваності, порядку реєстрації живонароджених і мертвонароджених".
5. Наказ МОЗ України №48 від 03.02.2006р. "Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів".
6. Наказ МОЗ України №255 від 27.04.2006р. "Про затвердження клінічного протоколу надання неонатологічної допомоги дітям "Жовтяниця новонароджених".
7. Наказ МОЗ України №584 від 29.08.2006р. "Про затвердження Протоколу медичного догляду за новонародженою дитиною з малою масою тіла при народженні".
8. Наказ МОЗ України №312 від 08.06.2007р. "Про затвердження клінічного Протоколу з первинної реанімації та післяреанімаційної допомоги новонародженим".
9. Наказ МОЗ України №234 від 10.05.2007р. "Про організацію профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах".
10. Аряєв М.Л. Неонатологія.-АДЕФ-Україна.-2003.-756с.
11. Неонатологія: Навч.посіб./ за ред. П.С.Мощича, О.Г.Суліми.-К.: Вища школа, 2004.-807с.:іл.
12. Ю.И.Барашнев Перинатальная неврология.-М.: Триада-Х, 2001.- 640с.
13. Основы перинатологии: Учебник / под ред. Н.П.Шабалова и Ю.В.Цвелева.-М.:МЕДпресс-информ, 2002.-2-е изд., перераб. и доп.-576с.
14. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия новорожденных / А.Б.Пальчик, Н.П.Шабалов.- М.:МЕДпресс-информ, 2006.-2-е изд., перераб. и доп.-256с.:ил.
15. Лабораторные и инструментальные исследования в диагностике: Справочник / пер. с англ. В.Ю.Халатова; под ред. В.Н.Титова.-М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004.-960с.

 
 

Цікаве

Загрузка...