WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Перинатальна патофізіологія передчасно народжених немовлят. Фізіологія постнатальної адаптації недоношених немовлят. Особливості вигодовування. Догляд - Реферат

Перинатальна патофізіологія передчасно народжених немовлят. Фізіологія постнатальної адаптації недоношених немовлят. Особливості вигодовування. Догляд - Реферат

слабка вираженість системної запальної реакції зумовлює високий ризик інфекційно-запальних захворювань.
КИСЛОТНО-ЛУЖНИЙ ГОМЕОСТАЗ:
Умовно здорові недоношені діти характеризуються проявами респіраторно-метаболічного ацидозу при народженні, які зникають до кінця перших діб життя. "Пізній" метаболічний ацидоз виникає на 2-4 тижні життя, пов'язаний з недоліками вигодовування та догляду.
В перші доби життя має місце екстра- та інтрацелюлярний ацидоз, пов'язаний з пологовим стресом і незрілістю регуляторних систем.
У віці 4-5 діб різноспрямовані реакції носять характер типу "позаклітинний ацидоз - внутрішньоклітинний алкалоз", а з 11-20 доби - "позаклітинний ацидоз - внутрішньоклітинна нормоспрямованість".
Інертність ниркової регуляції кислотно-лужного гомеостазу.
Схильність до метаболічного ацидозу при захворюваннях.
ВОДНО-ЕЛЕКТРОЛІТНИЙ ОБМІН:
Лабільність водно-електролітного обміну за рахунок позаклітинної рідини, об'єм якої збільшується в перші години життя внаслідок виходу води із судинного русла.
Схильність до набряків внаслідок гіпернатрійемії, гіпоальбумінемії, низького діурезу.
Значна частота гемодинамічних порушень внаслідок гемоконцентрації, збільшеної в'язкості крові, сповільненого переходу на постнатальний тип кровоплину, особливостей вегетативного контролю.
Особливості роботи нирок (низька клубочкова фільтрація, майже повна реабсорбція іонів натрію, зниження фільтраційної і секреторної функції).
ВУГЛЕВОДНИЙ, ЛІПІДНИЙ ТА БІЛКОВИЙ ОБМІНИ:
Після народження ендогенним джереломенергії є фосфороліз глікогену, далі активується катаболізм ліпідів, а з 2-го тижня життя - глюконеогенез на фоні активного ліполізу бурої жирової тканини.
Основне накопичення живильних речовин у плода проходить за останні 14 тижнів гестаційного періоду.
Схильність до гіпоглікемії внаслідок:
- швидкого виснаження запасів глікогену, який починає вироблятися з 9-го тижня гестації, на ранніх етапах накопичується у легенях та серцевому м'язі, впродовж третього триместру - у печінці та скелетних м'язах;
- зниженої активності ферментів глікогенолізу та глюконеогенезу;
- порушення процесів утилізації глюкози, що зумовлено зниженням активності ферментних систем бета-клітин острівців Лангерганса підшлункової залози, клітинних транспортерів глюкози.
Значний дефіцит жирів при народженні, відсутність здатності до синтезу необхідних жирних кислот з доступних попередників.
Знижена здатність очищення сироватки крові від надлишку жирів, проміжних кислих метаболітів, кетонових тіл, що зумовлено пониженою активністю ферментних систем печінки.
Схильність до гіпопротеїнемії внаслідок:
- більш активного білкового обміну у перерахунку на одиницю маси тіла;
- використання білків в якості енергетичного матеріалу в процесах глюконеогенезу;
- незрілості білоксинтезуючої функції печінки;
- підвищення проникливості судин та зростання втрат білків в простір кишківника при критичних станах.
ОСОБЛИВОСТІ ТЕПЛООБМІНУ:
Високе співвідношення поверхні тіла та маси тіла.
Невеликі запаси підшкірного жиру (погані його ізолюючи властивості).
Невеликі запаси бурого жиру (нездатні адекватно реагувати на викид норадреналіну, містить менше вільних жирних кислот).
Невеликі запаси глікогену (джерело вільної енергії), які виснажуються на кінець 1-2 доби життя.
Не засвоюють достатню кількість калорій для забезпечення вироблення тепла.
Недорозвинений центр терморегуляції.
Висока частота дихальних розладів, які супроводжуються зниженням засвоєння кисню.
Механізми втрати тепла:
к о н д у к ц і я (передача тепла від одного об'єкта іншому через безпосередній контакт - наприклад, холодні ваги);
к о н в е к ц і я (рух тепла з рідини або повітря в тверде тіло - наприклад, в інкубаторі холод, що виробляється кондиціонером);
р а д і а ц і я (обмін тепла між двома об'єктами з різними температурами, що супроводжується обміном електромагнітної енергії - наприклад, теплові лампи та радіатори в інкубаторі, тепло яких взаємодіє з теплом сонячних променів, що проникають в приміщення через вікна).
в и п а р о в у в а н н я (рух тепла з рідини в пар).
Втрата тепла за рахунок радіації проходить до 60%, конвекції - 24%, випаровування - 16%, кондукції - 2%.
Структура основних захворювань недоношених новонароджених у ранньому неонатальному періоді:
Респіраторний дистрес-синдром.
Гіпоксичне ушкодження ЦНС.
Гіпотермія/гіпертермія.
Метаболічні розлади.
Інфікування.
Анемії.
Ретинопатії.
Проблеми вигодовування.
Література
1. Антибіотики и витамины в лечении новорожденных / Н.П.Шабалов, И.В.Маркова.-С.Пб.: Сатис-технобалт, 1993.-255с.
2. Перинатальный сепсис / Шунько Е.Е., Ханес Г.С., Лакша О.Т.-К.: Рутения ООО.-2001.-63с.
3. Ципкун А.Г. Дозы лекарственных средств, применяемых в педиатрии: Справ очник для врачей.-К.: Книга плюс, 2005.-333с.
4. Дослідження в перинатології: серцево-судинні захворювання у новонароджених / за ред. К.Дейвіс.-Т.28, №1.-2001.
5. Етапна невідкладна допомога дітям / за ред. Проф.. Белебезьєва та Снісаря В.І.-К.:ТОВ "ГІРА "Здоровя України", 2006.-104с.
6. Диагностика и лечение гемолитической болезни плода и новорожденного / Аряев Н.Л., Зелинский А.А., Мерикова Н.Л.-Одесса: "Астропринт", 2005.-262с.
7. Кравченко О.В., Каліновська І.В., Шунько Є.Є., Годованець Ю.Д., Костюк Є.О., Ніцович Р.М. Навчально-методичний посібник ініціативи ВООЗ/ЮНІСЕФ "Лікарня, дружня до дитини": перинатальній аспекти, ведення лактації та грудного вигодовування.-Чернівці:Мед університет, 2005.-184с.
8. Гриппи М.А. Патофизиология легких, изд. 2-е испр. .- М.-СПб.: "Издательство БИНОМ"-"Невский Диалект", 2000.
9. Жалко-Титаренко В.Ф. Водно-электролитный обмен и кислотно-основное состояние в норме и при патологии. Киев. "Здоровья", 1989.
10. Маршалл В. Дж. Клиническая биохимия. Пер. с англ.- М.-СПб.: "Издательство БИНОМ"-"Невский Диалект", 2000.
11. Фомичев М.В. Респираторная поддержка в неонатологии. Екатеринбург. Уральское Издательство, 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...