WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Затримка внутрішньоутробного розвитку - Реферат

Затримка внутрішньоутробного розвитку - Реферат

концентрації глюкози в крові, особливо у перші 7 днів життя, загального білка та фракцій залишкового азоту, сечовини, СРБ та імуноглобулінів, ТТГ, Т3, Т4, концентрації електролітів, холестерину, НЕЖК-альбумінового комплексу.
3. Загальний аналіз сечі.
4. Вірусологічне та бактеріологічне дослідження, обстеження на TORCH-інфекцію.
5. Консультація невропатолога, ендокринолога.
6. При необхідності - більш детальне обстеження (КЛС, фракціїбілірубіну, трансамінази крові, ЕКГ, ФКГ, нейросонографія).
Для правильної оцінки стану новонароджених даного контингенту необхідно вести лист інтенсивного спостереження, регулярно вимірювати температуру (4-6 разів на добу), проводити контроль маси тіла в ранішні та вечірні години, до і після інфузійної терапії, визначати показники АТ. У листі харчування повинні враховуватися дані щодо кількості молока та рідини, що вживаються дитиною при кожному годуванні; добова необхідна кількість молока та рідини; можливий дефіцит. Розрахунок калорійності харчування проводиться з першого дня життя на фактичну масу тіла дитини, а розрахунок інгредієнтів - з 4-5 дня життя. Особливу увагу слід приділяти можливому дефіциту калоража та білка у харчуванні дітей, пошуку раціональних шляхів їх корекції.
Необхідним є аналіз динаміки маси тіла, особливо у перші 7-8 днів життя, оскільки вона у тій чи іншій мірі характеризує процеси катаболізму і можливі результати його корекції. Слід проводити постійне спостереження за характером і частотою стільця, діурезом.
ЛІКУВАННЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ З ВУГ ТА ЗВУР:
Основою є раціональне харчування. Дієта повинна бути суворо індивідуальною, з урахуванням ступеня трофічних розладів, фактичної маси тіла, тяжкості загального стану, толерантності. Оптимальним є харчування грудним молоком. До грудей слід прикладати дитину у перші 2-4 години життя, 7-8 разів на добу.
Рекомендуються наступні добові дози молока: 1-й день-60 мл/кг маси тіла; 2-й день-90 мл/кг; 3-й день-120 мл/кг; 4-й день-150 мл/кг. У наступні дні - 150 мл/кг рідини та у добовому калоражі - не менше 100 ккал/кг. Можливо використання вільного режиму годування та пиття.
Починають годування у цього контингента дітей більш низьким об'ємом грудного годування (можливо 1/2 або 2/3 розрахованої норми, розведення молока регідроном або 5% розчином глюкози 1:1) з наступним збільшенням молока та швидким переходом до нормального годування. Необхідність у білку на 1-му тижні життя коливається у межах 1,8-2,5 г/кг маси.
У тих випадках, коли ентеральне годування не забезпечує потреби дитини в основних харчових інгредієнтах та енергії, призначається інфузійна терапія з елементами часткового парентерального харчування, іноді - повного парентерального харчування. Розрахунок харчування у новонароджених з ЗВУР та ВУГ III ступеня з масою тіла 2500 та нижче у перші 7-8 днів життя проводиться як для недоношених дітей за формулою А.І.Хазанова:
кількість ккал (кг/добу)=n х10+(10-20 ккал), де n-день життя дитини. Цю формулу використовують з 2-го дня життя. З 8-го рекомендують наступні дані калоражу:
8 день - 80- 90 ккал на кг; 9 день - 90-100 ккал на кг;
10 день - 100-110 ккал на кг; 14 день - 110-120 ккал на кг; 21 день - 120-130 ккал на кг; 1 міс. - 130-140 ккал на кг.
При дієтотерапії у даного контингенту дітей призначається 8 разовий режим годування через 3 години без нічної перерви.
Годування проводиться через ріжок, через зонд, використовується при необхідності інтрагастральне крапельне введення молока за допомогою перфюзора. Питання щодо прикладання до грудей дітей з ЗВУР вирішується індивідуально. Новонароджених з масою 2000г та більше при задовільному стані рекомендується годувати у перші 4 години життя. При виражених клінічних проявах ЗВУР з ураженням нервової системи, дихальними та серцево-судинними розладами показано годування через 6-12 годин грудним зцідженим молоком.
Призначення білкового енпіту можливо з 5-7 дня життя, починаючи з 5 мл 1-2 рази на добу з поступовим збільшенням до індивідуальної потреби. При розведенні 15 г енпіту в 100 мл води 10 мл розчину вміщує 0,7г білка, 6,2 ккал.
МЕДИКАМЕНТОЗНА ТЕРАПІЯ:
Всім дітям зі ЗВУР після народження вводять парентерально 1-2 мг віт.К, з першого дня життя призначають біфідумбактерін по 1 дозі 2 рази на день. При гіпомагніємії в/м вводять 25% розчин магнія сульфату в 1 добу по 0,4 мл/кг кожні 6-12 годині, далі за показаннями не рідше 1 разу на добу по 0,2 мл/кг. При гіпокальціємії в/в вводять 2 мл/кг 10% розчину кальція глюконату. Проводять посиндромну терапію. При недостатньому зростанні маси тіла слід зробити копрограму та вирішити питання призначення ферментів. Діти зі ЗВУР після виписки з пологового будинку переводяться на лікування у відділення патології новонароджених. БЦЖ проводять при масі тіла 2,5 кг та відсутності протипоказів. Прогноз залежить від варіанту та важкості перебігу ЗВУР.
Література
1. Антибіотики и витамины в лечении новорожденных / Н.П.Шабалов, И.В.Маркова.-С.Пб.: Сатис-технобалт, 1993.-255с.
2. Перинатальный сепсис / Шунько Е.Е., Ханес Г.С., Лакша О.Т.-К.: Рутения ООО.-2001.-63с.
3. Кельмансон И.А. Низковесный новорожденный и отсроченный риск кардио-респираторной патологи.-СПб.: Спец лит, 1999.-156с.:ил.
4. Ципкун А.Г. Дозы лекарственных средств, применяемых в педиатрии: Справ очник для врачей.-К.: Книга плюс, 2005.-333с.
5. Дослідження в перинатології: серцево-судинні захворювання у новонароджених / за ред. К.Дейвіс.-Т.28, №1.-2001.
6. Етапна невідкладна допомога дітям / за ред. Проф.. Белебезьєва та Снісаря В.І.-К.:ТОВ "ГІРА "Здоровя України", 2006.-104с.
7. Диагностика и лечение гемолитической болезни плода и новорожденного / Аряев Н.Л., Зелинский А.А., Мерикова Н.Л.-Одесса: "Астропринт", 2005.-262с.
8. Кравченко О.В., Каліновська І.В., Шунько Є.Є., Годованець Ю.Д., Костюк Є.О., Ніцович Р.М. Навчально-методичний посібник ініціативи ВООЗ/ЮНІСЕФ "Лікарня, дружня до дитини": перинатальній аспекти, ведення лактації та грудного вигодовування.-Чернівці:Мед університет, 2005.-184с.
9. Актуальные вопросы невынашивания беременности и выхаживания недоношенных новорожденных / под ред. проф. Знаменской Т.К., проф. Писаревой С.П.-К.:Изд-во Агенство Стандарт, 2005.-268с.
10. Гриппи М.А. Патофизиология легких, изд. 2-е испр. .- М.-СПб.: "Издательство БИНОМ"-"Невский Диалект", 2000.
11. Жалко-Титаренко В.Ф. Водно-электролитный обмен и кислотно-основное состояние в норме и при патологии. Киев. "Здоровья", 1989.

 
 

Цікаве

Загрузка...