WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Затримка внутрішньоутробного розвитку - Реферат

Затримка внутрішньоутробного розвитку - Реферат


Реферат на тему:
Затримка внутрішньоутробного розвитку
Затримка внутрішньоутробного розвитку плода не є самостійним захворюванням, вона спостерігається при різних видах екстрагенітальної та акушерської патології у матері. Розвивається в більш ранні терміни внутрішньоутробного життя у порівнянні з внутрішньоутробною гіпотрофією (ембріональний і ранній фетальний періоди). ЗВУР діагностують у 30-40% дітей з малою масою при народженні. Затримку внутрішньоутробного розвитку діагностують у дітей, що мають недостатню масу тіла при народженні по відношенню до їх гестаційного віку, тобто коли маса тіла нижче 10% центиля при терміні вагітності матері або/та морфологічний індекс зрілості відстає на 2 та більше тижнів від гестаційного віку.
П р и ч и н и: Виділяють 4 групи факторів ризику, які можуть призвести до ЗВУР:
1) материнські - дефекти харчування, гіпоглікемія, гіпертонічна хвороба, захворювання серцево-судинної системи, хронічні захворювання нирок та легенів, гемоглобінопатії, цукровий діабет I типу з судинними ускладненнями, хвороби сполучної тканини, викидні, мертвонародження в анамнезі, гестози, шкідливі звички тощо;
2) плацентарні - недостатня маса та поверхня плаценти (менше 8% маси тіла новонародженого), її структурні аномалії, вади розвитку тощо;
3) соціально-біологічні - низький соціально-економічний та освітній рівень матері, професіональні шкідливості тощо;
4) плодові - багатоплідна вагітність, спадкові фактори (хромосомні хвороби, спадкові аномалії обміну речовин), вроджені вади розвитку, генералізовані внутрішньоутробні інфекції (краснуха, ЦМВ, СНІД).
У 40% дітей виявити причину ЗВУР не вдається (ідіопатична ЗВУР).
К л а с и ф і к а ц і я: В діагнозі ЗВУР виділяють:
1) етіологічні фактори та стани ризику (материнські, плацентарні, плодові тощо);
2) клінічний варіант (гіпотрофічний, гіпопластичний, диспластичний);
3) ступінь важкості (легка, середньої важкості, важка);
4) перебіг інтранатального та неонатального періодів (без ускладнень або з ускладненнями та супутніми захворюваннями - вказати якими).
Клінічні варіанти ЗВУР:
1. Гіпопластичний варіант (пропорційний, симетричний).
2. Гіпотрофічний варіант (асиметричний, апропорційний).
3. Диспластичний варіант (вади розвитку, мікросимптоми).
Основними діагностичними критеріями ГІПОПЛАСТИЧНОГО типу ЗВУР є: пропорційне зменшення всіх параметрів фізичного розвитку новонароджених (на 2 та більше сігм) при відповідному терміні гестації, відсутність невідповідності між обвідом огруддя та голови, пропорційність тілобудови, поодинокі (не більше 3-4) стигми дизембріогенезу, недорозвинутість внутрішніх органів, порушення терморегуляції, розвиток поліцитемії, гіпоглікемії, гіпербілірубінемії, респіраторні розлади. Виникає на ранніх стадіях вагітності як наслідок внутрішньоутробної вірусної інфекції або хромосомних порушень, інтоксикації. Гіпопластичний варіант ЗВУР є прогностично найбільш несприятливою формою, оскільки часто супроводжується відставанням психомоторного та фізичного розвитку у дітей.
Діагностичними ознаками ГІПОТРОФІЧНОГО типу ЗВУР є наступні: диспропорційність тілобудови, невідповідність між розмірами голови та огруддя (відносно велика голова), впале велике тім'ячко, широкі шви черепу, більше дефіцит маси тіла, ніж зросту, невелика кількість морфологічних ознак, невідповідних гестаційному віку (більше 3). Діти схильні до підвищеної збудливості або синдрому пригнічення, зригуванням, блювоти, метаболічним порушенням, геморагічним проявам, розладам дихання, порушенням мозкової гемоліквородинаміки. Причини: гестоз вагітних, гіпертонічна хвороба, хронічне ураження нирок, порушення імунологічної адаптації. Прогностично цей варіант ЗВУР є найбільш сприятливим.
Основними діагностичними критеріями ДИСПЛАСТИЧНОГО варіанту ЗВУР є вади розвитку, порушення тілобудови, дизембріогенетичні стигми, ознаки морфологічної та функціональної незрілості у дітей. Причини: спадкова патологія, генералізована внутрішньоутробна інфекція (вірусна, мікоплазмена), дія тератогенних факторів.
Для ДІАГНОСТИКИ СТУПЕНЯ ВАЖКОСТІ ЗВУР використовують визначення дефіциту маси та довжини тіла за сигмальними оцінками.
При ГІПОПЛАСТИЧНОМУ варіанті зменшення всіх параметрів на 2 сігми по відношенню до термінів гестації визначається як I ступінь (легка форма), від 2 до 3 сигм -II ступінь (середньої важкості), більше 3 сигм - III ступінь (важка форма).
При ГІПОТРОФІЧНОМУ варіанті: I ступінь- маса тіла менше на 2 сігми і більше у порівнянні з відповідною по гестаційному віку при нормальній або помірно зниженій довжині тіла; II ступінь дефіцит маси у межах від 2 до 3 сігм, довжина тіла відповідає терміну гестації або зменшена незначно (на 1,5 сігми); III ступінь характеризується значним дефіцитом всіх параметрів фізичного розвитку на 3 і більше сігми, за виключенням довжини, яка залишається незначно зменшеною.
Оцінка важкості ЗВУР проводиться комплексно, не тільки з урахуванням відповідності антропометричних даних гестаційному віку, але і з аналізом показників морфологічної та функціональної зрілості новонародженого. Для I ступені ЗВУР характерно відставання за основними антропометричними та морфологічними ознаками у межах 2 тижнів; для II ступені - 2-4 тижнів; для III ступені більше 4 тижнів.
Типовими УСКЛАДНЕННЯМИ раннього неонатального періоду у дітей з ЗВУР є: асфіксія, ознаки внутрішньоутробної хронічної гіпоксії, синдром аспірації меконію, персистуюча легенева гіпертензія (синдром персистуючої фетальної циркуляції), гіпотермія, поліцитемія, гіпокальціємія, гіпоглікемія, геморагічна хвороба новонародженого, внутрішньочерепні крововиливи, гіпербілірубінемія, вторинні набуті інфекції. У пізньому неонатальному періоді вони також схильні до розвитку анемії, повторним інфекціям, геморагічним розладам, дисбактеріозу з ознаками мальабсорбції, метаболічним порушенням, у них нерідко виявляють ознаки постгіпоксичної енцефалопатії.
Програма виходжування та лікування новонароджених зі ЗВУР та ВУГ повинна враховувати особливості клінічних проявів і характер метаболічних процесів постнатального періоду (перинатальну гіпоксію, порушення термоорегуляції, високий катаболізм, гіпоглікемію, гіпокальціємію, гіпомагніємію, затримку відновлення маси тіла, дисбактеріоз, геморагічний синдром).
ОБСТЕЖЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА НОВОНАРОДЖЕНГИМИ З ВУГ ТА ЗВУР:
1. Клінічний аналіз крові, гематокрит, час згортання крові, визначення тромбоцитів.
2. Визначення

 
 

Цікаве

Загрузка...