WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Кислотно-лужний стан у новонароджених - контроль, корекція - Реферат

Кислотно-лужний стан у новонароджених - контроль, корекція - Реферат

(хронічна стадія) рН наближається до норми при змінених значеннях CO2 и HCO3- .
Таблиця 4
Класифікація порушень газового складу крові
[Boyda E, KeeJ, Monaghan F. 1994]
Класифікація рН РаСО2 HCO3-
Респіраторні порушення
Некомпенсований ацидоз
Частково компенсований ацидоз
Компенсований ацидоз
Некомпенсований алкалоз
Частково компенсований алкалоз
Компенсований алкалоз ?
?
N
N
?
?
? N
N
?
?
Метаболічні порушення
Некомпенсований ацидоз
Частково компенсований ацидоз
Компенсований ацидоздоз
Некомпенсований алкалоз
Частково компенсований алкалоз
Компенсований алкалоз ?
?
N
N N
?
?
N
?
?
?
Змішанні порушення
Змішанний ацидоз
Змішанний алкалоз ?
? ?
4. Статус оксигенації.
Важливим моментом при оцінці КЛС є адекватність оксигенації. Нормальний рівень РаО2 складає 80-100 мм рт. ст. у артеріальній крові у дітей та дорослих при диханні атмосферним повітрям (FiO2 = 0.21). У новонароджених даний діапозон складає 40 - 70 мм рт. ст., при дотації кисня значно підвищується.
При неінвазивному моніторингу насичення гемоглобіну киснем (пульсоксиметрія) у новонародженого відмічається наступна залежність:
при РаО2 40 мм рт. ст. приблизно 80 - 85% гемоглобіну зв'язано з О2,
при РаО2 50 мм рт. ст. - 88 - 90% гемоглобіну зв'язано з О2,
при РаО2 60 мм рт. ст. - 90 - 95% гемоглобіну зв'язано з О2.
У новонародженого у перші доби життя (високий рівень HbF) сатурація 90% часто відповідає значенням РО2 не вище 40 мм рт.ст. зворотня ситуація зустрічається при зміщенні кривої дисоціаціїгемоглобіну вправо (при ацидозі, гіпертермії, гіперкапнії). Тоді при нормальному значенні SpO2 (наприклад, 93%) значення РаО2 може бути занадто високим, біля 90 мм рт.ст.
5. Просте/змішане порушення.
Для порушень КЛС, які викликані змішаними респіраторно-метаболічними розладами, характерні нормальні значення рН та змінені значення рСО2 та HCO3- :
· підвищений рівень рСО2 вказує на змішану форму респіраторного ацидозу та метаболічного алкалозу,
· понижений рівень рСО2 вказує на змішану форму респіраторного алкалозу та метаболічного ацидозу,
· при різних значеннях справжнього та стандартного бікарбонату (АВС и SBC) у додаток до дихальних необхілно подумати й про метаболічні порушення.
6. Поправка на лабораторну похибку.
Значення рН у капілярній та венозній крові менше артеріального рН приблизно на 0,05 - 0,1.
рО2 у капілярній крові корелює з артеріальним рО2 у тому випадку, коли місце з якого береться аналіз крові попередньо зігріте впродовж 3 - 5 хвилин до температури 40°C.
Крім того на точність кореляції рН, рСО2, рО2 у артеріальній та капілярній крові впливають:
- артеріальна гіпотензія;
- зниження периферичного кровоплину;
- поліцитемія;
- РаО2 більше 80 мм рт. ст.;
- тривале збереження крові.
Метод допустимої гіперкапнії:
У даний час з'явилася тенденція у гострий період захворювання, коли необхідні високі значення PIP, дотримуватися більш низьких значень рН (біля 7,2) та більш високих значень РаСО2 (більше 50 - 60 мм рт. ст.) для попередження пошкодження легень високим тиском або дихальним об'ємом. Для профілактики ВШК краще уникати різких змін РаСО2, не намагатися обов'язково "нормалізувати" його рівень.
Підтримка незначного ступеня гіперкапнії більш безпечно для новонародженого, аніж намагання підтримувати нормокапнію або гіпокапнію (порушення продукції сурфактанту, вазоконстрикція, зміщення кривої дисоціації гемоглобіну вліво, ПВЛ, ДЦП, ХЛЗ). Не слід знижувати РаСО2 менше 25 - 30 мм рт. ст. У перші доби життя новонароджених, а також при явищах набряку головного мозку слід підтримувати РаСО2 у межх 35 - 50 мм рт. ст.
Допустимі показники КЛС у новонароджених при методі "допустимої гіперкапнії":
- рН не менше 7,2,
- PaCO2 45 - 60 мм рт. ст. (до 70 мм рт.ст., окрім ХЛЗ, при яких допустимі більш високі значення),
- - РaO2 - 40 - 70 мм рт. ст., SpO2 > 85%.
Ускладнення, побічні ефекти методу:
- підвищення ЛСС,
- зниження скорочувальної здатності міокарду,
- підвищення мозкового кровоплину.
Протипокази:
- набряк мозку, судоми, пдівищення ВЧТ,
- тяжка легенева гіпертензія,
- ниркова недостатність,
- дисфункція міокарду,
- тяжкий метаболічний ацидоз.
Література
1. Антибіотики и витамины в лечении новорожденных / Н.П.Шабалов, И.В.Маркова.-С.Пб.: Сатис-технобалт, 1993.-255с.
2. Перинатальный сепсис / Шунько Е.Е., Ханес Г.С., Лакша О.Т.-К.: Рутения ООО.-2001.-63с.
3. Кельмансон И.А. Низковесный новорожденный и отсроченный риск кардио-респираторной патологи.-СПб.: Спец лит, 1999.-156с.:ил.
4. Ципкун А.Г. Дозы лекарственных средств, применяемых в педиатрии: Справ очник для врачей.-К.: Книга плюс, 2005.-333с.
5. Дослідження в перинатології: серцево-судинні захворювання у новонароджених / за ред. К.Дейвіс.-Т.28, №1.-2001.
6. Етапна невідкладна допомога дітям / за ред. Проф.. Белебезьєва та Снісаря В.І.-К.:ТОВ "ГІРА "Здоровя України", 2006.-104с.
7. Диагностика и лечение гемолитической болезни плода и новорожденного / Аряев Н.Л., Зелинский А.А., Мерикова Н.Л.-Одесса: "Астропринт", 2005.-262с.
8. Кравченко О.В., Каліновська І.В., Шунько Є.Є., Годованець Ю.Д., Костюк Є.О., Ніцович Р.М. Навчально-методичний посібник ініціативи ВООЗ/ЮНІСЕФ "Лікарня, дружня до дитини": перинатальній аспекти, ведення лактації та грудного вигодовування.-Чернівці:Мед університет, 2005.-184с.
9. Актуальные вопросы невынашивания беременности и выхаживания недоношенных новорожденных / под ред. проф. Знаменской Т.К., проф. Писаревой С.П.-К.:Изд-во Агенство Стандарт, 2005.-268с.
10. Гриппи М.А. Патофизиология легких, изд. 2-е испр. .- М.-СПб.: "Издательство БИНОМ"-"Невский Диалект", 2000.
11. Жалко-Титаренко В.Ф. Водно-электролитный обмен и кислотно-основное состояние в норме и при патологии. Киев. "Здоровья", 1989.
12. Маршалл В. Дж. Клиническая биохимия. Пер. с англ.- М.-СПб.: "Издательство БИНОМ"-"Невский Диалект", 2000.
13. Фомичев М.В. Респираторная поддержка в неонатологии. Екатеринбург. Уральское Издательство, 2002.
14. AARC Clinical Practice Guideline. Blood Gas Analysis and Hemoximetry// Respir Care -2001 - V.46.
15. Cuhaci В., Lee J., Ziauddin Ahmed. Evaluating Sodium Bicarbonate Controversy// Chest V.119 - N.5 - May 2001.
16. D. Vijaya Sekaran, L. Subramanyam, A. Balachandran. Arterial Blood Gas Analysis in Clinical Practice // Indian Pediatrics 2001; 38: 1116-1128.
17. Escalante-Kanashiro R, Tantalean-Da-Fieno J. Capillary blood gases in a pediatric intensive care unit // Crit Care Med - 2000 - V.28 - P.224.

 
 

Цікаве

Загрузка...