WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Кислотно-лужний стан у новонароджених - контроль, корекція - Реферат

Кислотно-лужний стан у новонароджених - контроль, корекція - Реферат

ХОЗЛ,
б) набряк легень,
в) РДС,
г) пневмонія,
д) аспірація,
е) плеврит,
ж)пневмоторакс,
з) ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт (хвороба Хаммана-Річа).
Тяжкі захворювання легень, які супроводжуються недостатньою оксигенацією тканин та підвищеною роботою дихальної мускулатури, часто призводить до накопичення молочної кислоти, зумовлюючи високу частоту змішаного ацидозу у дітей з ДН.
Показники КЛС, які вказують на необхідність проведення ШВЛ:
- РаО20,7 (якщо маса при народженні менше 1000 г, при FiО2>0,5).
- РаСО2>55-60 мм рт. ст. та рН50 мм рт. ст.).
- рН<7,2.
- Деякі хворі з хронічними БЛЗ мають компенсований дихальний ацидоз з РаСО2 60 мм рт. ст. та більше можуть не потребувати перевода на ШВЛ.
Дихальний алкалоз.
Супроводжується зниженням pCO2.
Причини:
- гіпоксемія,
- вродженні вади серця (шунт крові справа наліво), серцева недостатність,
- травма,
- захворювання легень (емболія легеневої артерії, рестриктивні та обструктивні процеси),
- ураження ЦНС (САК),
- психогенна гіпервентиляція (неспокій),
- отруєння саліцилатами (ранняя стадія),
- підвищений метаболізм (лихоманка, тіреотоксикоз),
- неадекватна механічна ШВЛ,
- сепсис,
- фізичне навантаження.
Ниркова компенсація при респіраторному алкалозі розвивається дуже повільно впродовж 36 - 72 годин.
Забор к
Визначити КЛС можна:
- у пробі артеріальної крові (периферичної або через пупочний артеріальний катетер),
- у капилярної крові,
- у венозної або змішаної крові,
Для неінвазної оцінки газового складу крові використовують:
- транскутане визначення РаСО2, РаО2,
- пульсоксиметрію (SрО2),
- капнографію (EtCO2).
Проба визначення артеріального КЛС надає змогу отримати інформацію про:
- стан оксигенації (РаО2, SaO2),
- адекватність вентиляції (РаСО2),
- кислотно - лужний баланс (рН),
- кисневу ємність крові (PaO2, HbO2, Hb загальний),
- рівень лактата,
- дефіцит/надлишок буферних основ крові (BD/BE).
р Для підтримки адекватного рівня газів крові необхідно кожні декілька годин (4-6) виконувати газометричне дослідження з викоритсанням неінвазивних методик:
1.Пульсоксиметрія.
Робота пульсоксиметра заснована на здатності гемоглобіну зв'язаного (НbО2) та езв'язаного з киснем (Нb) абсорбувати світло різної довжини хвилі. Вимірюючи різницю між кількістю світла, що абсорбується під час систоли та діастоли, пульсоксиметр визначає величину артеріальної пульсації. Співвідношення кількості НbО2 до загальної кількості гемоглобіну, що виражається у процентах, называється сатурациєю.
SаО2 = (НbО2 / НbО2 + Нb) х 100 %
2.Транскутанне визначення РаО2 (ТсО2).
Метод визначення РаО2 за допомогою електрохімічного датчика. Ділянка шкіри у місці накладання датчика впродовж декількох хвилин нагрівається до температури 43 - 45°С, при цьому капиллярний кровоплин значно посилюється. Кисень дифундує через шкіру та визначається датчиком. Для правильної кореляції ТсО2 та РаО2 необхідно їх періодично порівнювати.
3.Транскутанне визначення РаСО2 (ТсСО2).
Фізичний метод скрізьшкірного визначення РаСО2 подібний до методу визначення РаО2. Показники ТсСО2 завжди більше РаСО2.
4.Концентрація СО2 у повітрі, що видихається (ЕТ СО2).
Метод заснован на здатності СО2 поглинати інфрачервоні промені. Величина ЕТ СО2 зворотньо пропорційна альвеолярній вентиляції. Коли вентиляція знижується, показник ЕТ О2 підвищується та навпаки. Абсолютний показник ЕТСО2 не стільки важливий, скільки динаміка його змін.
При визначенні вмісту електролітів та бікарбонату традиційно використовують проби венозної крові, а для виміру рСО2, рН и рО2 - артеріальної. У нормі фізіологічні показники венозної крові прямо залежать від КЛС тканин, у той час як артеріальна кров відображає газообмін у легеннях. Але у хворих, які знаходяться у критичному стані, венозна кров може й не відображати стан КЛС тканин, що зумовлено дією мікроциркуляторних шунтів, які спрямовують кров поза тканин з активним метаболізмом.
Методика проведення проби артеріальних газів крові:
Взяття проби артеріальних газів крові проводиться шляхом однократної пункції периферичної артерії або з постійно встановленого артеріального катетера (найкращий доступ - променева артерія) у об'ємі 0.2 - 0.3 мл крові.
Протипокази для проведення даної проби:
- негативний тест Аллена на коллатеральний кровоплин,
- пошкодження тканин або інфекційний процес у місці пункції,
- відносний протипоказ - коагулопатії або використання антикоагулянтів.
Можливі ускладнення:
- гематома,
- артеріоспазм,
- повітряна або тромбоемболія,
- анафілактична реакція на місцеві анестетики,
- інфікування,
- травма та кровотеча,
- больова реакція.
Похибки при проведенні проби:
- взаємодія з кімнатним повітрям або потрапляння у шприц повітряних пухирців призводить до зниження показників СО2 та збільшенню О2,
- розведення крові гепарином знижує значення СО2 та ВЕ без впливу на рН, что дає зовнішню картину компенсації метаболічного ацидозу (необхідно використовувати 0.05-0.1 мл гепарина для 1 мл крові),
- більшість газоаналізаторів відкалібровано для роботи з кров'ю при 37°С; при гіпер - або гіпотермії у дитини дані аналізів можуть бути відмінними від справжніх,
- біль від проколу та неспокій пацієнта можуть призвести до гіпервентиляції та відповідним змінам результатів аналізу.
Для отримання справжніх результатів аналіз необхідно проводити впродовж 10-15 хвилин після забору або при розташуванні його в холоді при температурі +4°С до 1 години.
Інтерпретація аналізу КЛС:
Для правильної інтерпретації лабораторних аналізів результати необхідно розглядати у конкретному клінічному контексті.
1. Оцінюємо рН (ацидоз/алкалоз).
- pH 7.45 - алкалоз.
2. Первинні порушення - респіраторний/метаболічний.
- при змінах рН та рСО2 у одному напрямку;
або рН відрізняється від норми;
або рН змінено, а рСО2 не змінено - первинні порушення мають метаболічний характер,
- при змінах рН та рСО2 у протилежних напрямках- первинні порушення мають респираторний характер.
3. Стадії компенсації (табл. 4)
У гострій стадії компенсація ще не відбулася (pH та один з параметрів PaCO2 або HCO3- змінені); стадія часткової компенсації або підгостра стадія (параметри CO2 та HCO3- змінюються у одному напрямку); при повній компенсації

 
 

Цікаве

Загрузка...