WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Кислотно-лужний стан у новонароджених - контроль, корекція - Реферат

Кислотно-лужний стан у новонароджених - контроль, корекція - Реферат


Реферат на тему:
Кислотно-лужний стан у новонароджених - контроль, корекція
У дітей, які знаходяться у критичному стані з ураженням дихальної, серцево-судинної, видільної систем, відмічаються зміни кислотно-лужного стану (КЛС). Дані зміни повинні бути діагностовані та відкореговані як можливо раніше, а інтерпритація отриманих результатів у динаміці надасть змогу оцінити перебіг патологічного процесу та адекватність медикаментозного лікування. Дані про КЛС особливо необхідні при проведенні ШВЛ новонародженому.
Вміст іонів водню [H+] у плазмі крові у загальному визначається співідношенням між парціальним тиском вуглекислого газу (рСО2) та аніонами бікарбонату (HCO3-). Це співвідношення визначається наступним рівнянням:
H+ (мЕкв/л) = 24 х (рСО2 / HCO3-)
Зміна концентрації іонів водню на 1 мЕкв/л призводить до змін рН на 0.01.
Концентрація ионів водню у позаклітинній рідині підтримується у вузькому діапазоні: 36 - 43 ммоль/л, що відповідає рН 7.35 - 7.46. У даному середовищі проходять більшість ферментативних реакцій у клітинах.
Таблиця 1
Нормальні показники артеріальної крові (традиційні значення)
Параметр Символ Значення Діапазон Од виміру
H+ H+ 40 36-44 нмоль/л
pH pH 7.4 7.36-7.44 -
Парциальний тиск CO2 PaCO2 40 36-44 мм рт. ст.
Base exces BE 0 -2 to +2 ммоль/л
Загальний CO2 TCO2 25 23-27 ммоль/л
HCO3- HCO3- 24 22-26 ммоль/л
Стандартний бікарбонат SBC 24 22-26 ммоль/л
O2 сатурація SaO2 98 95-100 %
Парціальний тиск O2 PaO2 95 80-100 мм рт. ст.
1. pH крові визначається рівнянням Henderson - Hasselbalch:
pH = 6,1 + lg [HCO3-]/(pCO2 ? 0,03).
2. Стандартний бікарбонат (СБ, Standart bicarbonate, SBС)
вміст HCO3- у крові у момент дослідження; при РаСО2 = 40 мм ртю.ст., температурі тіла 38°С та 100% насичення крові киснем у нормі дорівнює 24 ммоль/л. Характеризує ступінь впливу метаболічних процесів на КЛС крові.
3. Актуальний (справжній) бікарбонат (АВС)
вміст HCO3- у крові данного хворого при данних конкретних умовах.
4. BD/BE (Base deficit/base excess) - вказують скільки ммоль кислоти або лугу необхідно додати до 1 л крові для приведення рН к 7.4 при РаСО2 = 40 мм рт. ст., температурі тіла 38° С, вмісту протеїнов 70 г/л, гемоглобіну 150 г/л та 100% насиченні крові киснем.
Таблиця 2
Нормальні показники рН, рСО2, рО2 у новонароджених
у артеріальній, капілярній та венозній крові
рН рСО2 (мм рт. ст.) рО2(мм рт. ст.)
Артеріальна кров 7.3 - 7.45 35 - 50 60 - 80
Капілярна кров 7.3 - 7.35 40 - 50 40 - 60
Венозна кров 7.25 - 7.3 45 - 55 30 - 45
У хворого новонародженого можна притримуватися наступних показників КЛС:
· рН - 7,30 - 7,45
· РаСО2 - 35 - 45 мм рт. ст.
· РаО2 - 50 - 80 мм рт. ст.
· SрО2 - 90%.
Таблиця 3
Допустимі показники газів крові [Goldsmith J, Karotkin E 1996]
рН РаСО2 (мм рт. ст.) РаО2 (мм рт. ст.)
Гестаційний вік > 28 т. 7.25 40 - 55 45 - 65
ПЛГ > 7.5 7.3 45 - 80 * 60 - 80
*- у залежності від рН
У регуляції кислотно-лужної рівноваги приймають участь:
1. Буферні системи організму, які зв'язують іони водню (здатні попереджати змінам рН впродовж декількох хвилин):
а) бикарбонатна,
б) гемоглобінова,
в) кістково-тканинна.
Іони водню розпреділюються в організмі наступним чином: 25% зв'язуються бікарбонатною буферною системою (HCO3-), 25% - гемоглобіном та 50% - кістково-тканинною буферною системою. При хронічних анеміях, нирковій недостатності та остеопорозі буферна ємність знижується, незначний надлишок або нестача іонів водню призводить до тяжкого ацидозу або алколозу.
2. Нирки. Нирові механізми підтримки pH включають:
- реабсорбцію бікарбонату з первинної сечі,
- реабсорбцію HCO3- у проксимальних канальцях у відповідь на зміну рівня рСО2,
- екскрецію іонів водню (50-100 мекв H+ на добу).
Ниркова недостатність супроводжується хронічним ацидозом, ступінь якого залежить від тяжкості порушення функції нирок. На відміну від дихальної системи, компенсаторна відповідь нирок розвивається лише 6 - 12 годин.
3. Легені. Виводять з організму вуглекислий газ, який синтезується у результаті реакції:
HCO3- + H+ " H2O + CO2.
Система газообміну забезпечує компенсацію метаболічних порушень у вигляді негайної реакції. На фоні метаболічного ацидозу проходить стимуляція вентиляції легень, внаслідок чого зменшується рСО2, яке протидіє первинному зниженню HCO3- у плазмі крові. При метаболічному алкалозі легенева вентиляція пригнічується та рСО2 збільшується, компенсуя підвищення HCO3-. Оскільки розчинність вуглекислого газу приблизно у 20 разів вище, ніж розчинність кисня, накопичення вуглекислого газу в організмі свідчить про тяжку дихальну недостатність.
4. Печінка (синтез сечовини з амміаку, глюконеогенез з молочної кислоти, біосинтез альбумінів, екскреція через жовч).
5. ШКТ.
6. Шкіра.
Необхідно зауважити, що компенсаторні механізми призводять лише до обмеження зрушень рН плазми крові, але не попереджують повного їх розвитку.
Класифікація розладів КЛС:
- метаболічні (ацидоз, алкалоз),
- респіраторні (ацидоз, алкалоз),
- змішані.
pH 7.45 - алкалоз.
Метаболічний ацидоз.
Розвивається при збільшенні продукції або зменшенні екскреції іонів водню, що призводить до зниження вмісту бікарбонату у крові. Первинні механізми та патогенез заключаються у наступному:
- надлишок нелітючих кислот,
- порушення екскреції,
- втрата бікарбонатів.
Для еффективного лікування даної патології необхідно підраховувати аніонний розрив (АР, Anion Gap). У основі впровадження показника АР у клінічну практику лежить гіпотеза, що для створення нейтрального середовища кількість негативно заряджених аніонів та позитивно заряджених катіонів у плазмі крові повинно бути однаковим. АР - та мала сума аніонів, яка не може бути виміряна біохімічними методами; у норме АР = 8 - 16 мЕкв/л
(Na+ + K+) - (Cl ? + HCO3-) = АР ? (135 + 4) - (100 + 24) = 8 - 16 мЭкв/л
До факторів, які знижують АР відносятьсяя гіпоальбумінемія (головна причина у хворих, які знаходяться у критичному стані; на долю альбумінів приходиться біля половини невиміряних аніонів), гіпонатріємія (механизм до кінця не вивчений).
АР дозволяє поділити метаболічний ацидоз на 2 великі групи:
1. Високий АР (нормохлоремічний ацидоз).
Причини:
1) надлишкова продукція нелітючих кислот:
а) Діабетичний кетоацидоз.
б) Лактатацидоз (сепсіс, шок, асфіксія, недостатня перфузія тканин внаслідок використання судиннозвужуючих засобів).
в) Отруєння

 
 

Цікаве

Загрузка...