WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Поліцитемія у новонароджених - Реферат

Поліцитемія у новонароджених - Реферат

новонародженi у першi 3 години пiсля народження знаходяться у станi декомпенсованого метаболiчного ацидозу. Середнiй показник рН кровi складає 7,28, i з 6 години життядорiвнює 7,36-7,38. Парцiальний тиск вуглекислоти (рСО2) у першi три години складає 44,5 мм Hg, через 6 годин стабiлiзується до 32-36 мм Hg. На 4 день життя показники газообмiну досягають рiвня дорослого. Водно-сольовий обмiн новонароджених має свої особливостi. Вода складає 70-75% ваги, у дорослого - 60%. Об'єм позаклiтинної рiдини у два рази вищий, нiж у дiтей старшого вiку. Отже дитина народжується з явищами гiпергiдратацiї. У новонароджених вiдмiчається бiльш iнтенсивний обмiн речовин. Потреба іх у водi у 2-3 рази вища, нiж у старших дiтей.
Пiсля народження бiлок в органiзм потрапляє з молоком матерi, i у першi днi дитина знаходиться в умовах зниженного надходження бiлку. У першi години пiсля народження вмiст залишкового азоту дещо вищий, нiж у матерi.
Катаболiчна направленiсть обмiну - перехiдний стан для всiх дiтей перших трьох днiв життя. Посилений катаболiзм мiнiмальний або вiдсутнiй у мозку, серцi, гладком'язовiй системi. Бiльше всього виражений в лейкоцитах, лiмфоцитах, еритроцитах. З 5 дня катаболiчний напрямок обмiну змiнюється анаболiчним, i дитина починає додавати у вазi.
До моменту народження запаси глiкогену великi, накопичення його вiдбуваються в останнi тижнi внутрiшньоутробного життя. Проте уже через 3 години кiлькiсть глiкогену у печiнцi зменшується на 90%, а до 6-12 годин залишаються слiди. З 4-5 доби концентрацiя його пiдвищується, i до кiнця неонатального перiоду досягає рiвня дорослих. У недоношених, переношених, дiтей, що народилися в асфiксiї, запаси глiкогену вичерпуються ранiше, концентрацiя глюкози кровi знижується швидше i до бiльш низьких цифр.
Окислення жирiв при нестачi вуглеводiв вiдбувається неповнiстю, що призводить до кетозу. Вмiст кетонових тiл у пуповиннiй кровi складає 0,46 ммоль/л, на 4-5 день пiдвищується до 2,34 ммоль/л, а на 10-14 день складає 0,136 ммоль/л. У недоношених дiтей з ускладненим перебiгом вагiтностi у матері вiдмiчається синдром енергетичної нестачi: сонливiсть, млявiсть, м'язева гiпотонiя, цiанотичне забарвлення шкiри, задишка з перiодами апное, тахiкардiя, набряк i пастознiсть тканин.
Транзиторна гіпокальціємія і гіпомагніємія - граничнi стани, якi розвиваються у небагатьох новонароджених. У пуповиннiй кровi рiвень кальцiю складає 2,59-2,74 ммоль/л, фосфору -1,84 ммоль/л, магнiю - 0,85 ммоль/л.
Транзиторна гіпербілірубінемія - розвивається у всiх новонароджених у першi днi життя, тодi як жовтяниця шкiри з'являється у 60-70% дiтей. Пiдвищення рiвня бiлiрубiну iде за рахунок некон'югованої його фракцiї i у 1/3 дiтей доходить до 171 мкмоль/л.
ГЕМОПОЕЗ. Зміна синтезу гемоглобіну з фетального на дорослий тип, активація лімфоцитопоезу у зв'язку із активацією імунітету. У якості транзиторних станів відмічаються: підвищений еритродіерез та еритропоез; транзиторна гіпербілірубінемія; транзиторний лімфоцитоліз, транзиторна активація мієлопоеза.
ГЕМОСТАЗ. Відзначаються фазові стани у зв'язку із поступленням тромбопластичних речовин у кров під час пологів, подвищена проникливість судинної стінки, загибель еритроцитів і тромбоцитів.
Транзиторні: недостатність вітамін К-залежних факторів згортання крові, низька агрегаційна здатність тромбоцитів, активування фібрінолізу.
ТРАНЗИТОРНА ВТРАТА ПОЧАТКОВОЇ МАСИ ТІЛА - виникає у першi днi життя i не перевищує 6% ваги при народженнi. Факторами, якi сприяють максимальнiй втраті початкової маси тiла є: недоношенiсть, затяжнi пологи, гiпогалактiя матерi, висока температура i недостатня вологiсть повiтря у палатi. Допустимими вважаються коливання 3-10%. 75% її пов'язують із зневодненням шляхом втрати води з диханням. Розрiзняють три ступеня транзиторної втрати маси тіла у залежностi вiд відсотку втрати i клiнiчних ознак ексикозу.
ТРАНЗИТОРНІ ПОРУШЕННЯ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСУ. Виникають внаслiдок недосконалостi процесiв теплорегуляцiі, пiдвищення або зниження температури навколишнього середовища. Новонародженi легко перегрiваються i охолоджуються при неоптимальних умовах зовнiшнього середовища, внаслiдок чого виникають транзиторнi гiпотермiя i гiпертермiя.
ВТРАТА ПЕРВИННОЇ МАСИ ТІЛА. Максимальна фізіологічна втрата первинної маси тіла спостерігається на 3-4, рідше - на 5 добу, не перевищує 10% у доношених дітей. Відновлення маси тіла при народженні після її транзиторного зменшення відбувається у преважної більшості новонароджених - на 6-7 добу життя; на 10 добу - у всіх здорових дітей. Новонароджені з малою або з великою масою тіла, хворі діти мають затримку відновлення маси тіла при народженні. Виникає внаслідок катаболічної спрямованості обміну речовин, від'ємного балансу рідини, відходження меконію у новонародженого в перші дні життя. Фактори ризику значної втрати маси тіла: неадекватне вигодовування або будь-які ознаки захворювання. Профілактичні заходи. Дотримання сучасних технологій грудного вигодовування дозволяє запобігти надмірній втраті маси тіла. При втраті маси тіла більше ніж 3% за добу і відсутності патологічних ознак доцільно налагодити оптимальне грудне вигодовування.
Література
1. Антибіотики и витамины в лечении новорожденных / Н.П.Шабалов, И.В.Маркова.-С.Пб.: Сатис-технобалт, 1993.-255с.
2. Перинатальный сепсис / Шунько Е.Е., Ханес Г.С., Лакша О.Т.-К.: Рутения ООО.-2001.-63с.
3. Кельмансон И.А. Низковесный новорожденный и отсроченный риск кардио-респираторной патологи.-СПб.: Спец лит, 1999.-156с.:ил.
4. Ципкун А.Г. Дозы лекарственных средств, применяемых в педиатрии: Справ очник для врачей.-К.: Книга плюс, 2005.-333с.
5. Дослідження в перинатології: серцево-судинні захворювання у новонароджених / за ред. К.Дейвіс.-Т.28, №1.-2001.
6. Етапна невідкладна допомога дітям / за ред. Проф.. Белебезьєва та Снісаря В.І.-К.:ТОВ "ГІРА "Здоровя України", 2006.-104с.
7. Диагностика и лечение гемолитической болезни плода и новорожденного / Аряев Н.Л., Зелинский А.А., Мерикова Н.Л.-Одесса: "Астропринт", 2005.-262с.
8. Кравченко О.В., Каліновська І.В., Шунько Є.Є., Годованець Ю.Д., Костюк Є.О., Ніцович Р.М. Навчально-методичний посібник ініціативи ВООЗ/ЮНІСЕФ "Лікарня, дружня до дитини": перинатальній аспекти, ведення лактації та грудного вигодовування.-Чернівці:Мед університет, 2005.-184с.
9. Актуальные вопросы невынашивания беременности и выхаживания недоношенных новорожденных / под ред. проф. Знаменской Т.К., проф. Писаревой С.П.-К.:Изд-во Агенство Стандарт, 2005.-268с.
10. Гриппи М.А. Патофизиология легких, изд. 2-е испр. .- М.-СПб.: "Издательство БИНОМ"-"Невский Диалект", 2000.
11. Жалко-Титаренко В.Ф. Водно-электролитный обмен и кислотно-основное состояние в норме и при патологии. Киев. "Здоровья", 1989.

 
 

Цікаве

Загрузка...