WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Гемолітична хвороба новонароджених за системами RH-, АВО. Патогенез, рання діагностика, клініка, лікування - Реферат

Гемолітична хвороба новонароджених за системами RH-, АВО. Патогенез, рання діагностика, клініка, лікування - Реферат

ретикулоцитів
Критерії діагнозу:
o Народження дитини з генералізованими набряками та анемією (гемоглобін <120 г/л та гематокрит < 40%)
o Поява жовтяничногозабарвлення шкіри дитини в 1 добу після народження та позитивна проба Кумбса. Рівень загального білірубіну сироватки відповідає рівню проведення замінного переливання крові (Рис. 2 і 3 на сторінках 10-11)
o Поява блідого забарвлення шкіри в 1 добу та лабораторне підтвердження анемії (гемоглобін <135 г/л та гематокрит 80 мкмоль/л
Погодинний приріст білірубіну (за умови фототерапії, що проводиться):
- несумісність за Rh-фактором
- несумісність за системою АВО
? 7 мкмоль/л
? 10 мкмоль/л
Рівень білірубіну відповідно малюнку 3
Анемія на першу добу (незалежно від рівня білірубіну) Нb 100 г/л, Ht 35%
Співвідношення рівнів загального білірубіну сироватки (мкмоль/л) та альбуміну (г/л) в залежності від маси дитини:
2500,0 грам Білірубін (мкмоль/л) =
Альбумін (г/л)
6,8
8,8
10,2
11,6
12,2
Проведення операції замінного переливання крові (ОЗПК)
ОЗПК проводиться в установі 3 рівня надання меддопомоги або в установах нижчого рівня при обов'язковій наявності в них відділення (палати) інтенсивної терапії новонароджених. ОЗПК є стерильною процедурою і проводиться з чітким дотриманням усіх відповідних вимог.
" Підготовка крові та плазми для проведення ОЗПК.
o Використовувати кров, заготовлену не пізніше 3 останніх діб. В виключних випадках можна використовувати кров, заготовлену не пізніше 5 діб
o Кров повинна бути обстежена на наявність збудників гепатиту В та С, ВІЛ, сифілісу (реакція Вассермана)
o При наявності ГХН за Rh-несумісністю використовувати одногрупну з дитиною кров Rh-негативної приналежності або Rh-негативну еритромасу О (I) групи в плазмі AB (IV) групи крові
o При наявності ГХН за АВО- несумісністю використовують однакову з дитиною за Rh-фактором еритромасу О (I) групи в плазмі AB (IV) групи. В ургентних випадках при невідомій Rh-належності крові дитини використовувати Rh-негативну еритромасу О (I) групи в плазмі AB (IV) групи
o При одночасній наявності несумісності за Rh-фактором та АВО-системою використовувати Rh-негативну еритромасу О (I) групи в плазмі AB (IV) групи
o Провести пробу на сумісність донорської крові з кров'ю дитини та матері
" Види ОЗПК:
o В доношених новонароджених об'єм циркулюючої крові (ОЦК) становить 80 мл/кг, в недоношених новонароджених - 90-95 мл/кг
o При переливанні цільної крові об'єм крові для переливання розраховується з розрахунку 160 мл/кг для доношених новонароджених та 180-190 мл/кг для недоношених новонароджених
" Підготовка до проведення ОЗПК.
o Перед проведенням ОЗПК необхідно визначити групу та Rh-приналежність донорської крові, її гематокрит, а також провести проби на групову, індивідуальну та біологічну сумісність
o Зважити дитину
Практичні аспекти проведення ОЗПК.
o Ввести катетер в пуповинну вену на глибину до отримання зворотнього току крові. Зафіксувати катетер.
o Перед початком замінного переливання слід аспірувати вміст шлунку
o В першій та останній порції виведеної крові визначити рівень загального білірубіну сироватки
o Під час проведення ОЗПК бажано продовжувати фототерапію
o Під час проведення ОЗПК необхідно вимірювати температуру тіла дитини мінімум 1 раз на годину
o Під час проведення ОЗПК проводити контроль частоти дихання, ЧСС, АД та сатурації (при можливості), діурезу не рідше 1 разу на годину
o Кров виводити та вводити рівними об'ємами:
По 5 мл в дітей з вагою до 1500,0 грам; По 10 мл в дітей з вагою 1500,0-2500,0 грам
По 15 мл в дітей з вагою 2500,0- 3500,0 грам; По 20 мл в дітей з вагою більше 3500,0 грам
o Швидкість введення крові 3-4 мл/хв
o Після введення кожних 100 мл крові необхідно ввести 2 мл 10% розчину кальцію глюконату
o Враховуючи високий ризик інфікування дитини під час проведення ОЗПК, з профілактичною метою після проведення переливання вводиться антибіотик
o У випадку, якщо дитина після ОЗПК не потребуватиме інфузійної терапії, необхідно витягнути катетер та накласти давлючу пов'язку на пуповинний залишок
o У випадку, якщо дитина після ОЗПК потребуватиме проведення інфузійної терапії, необхідно закріпити катетер в вені
o Після проведеного замінного переливання крові рекомендується проводити визначення рівня білірубіну, гематокриту, глюкози крові та загальний аналіз сечі кожних 4-6 годин
o Рекомендується заповнення протоколу замінного переливання крові
Показання до фототерапії та замінного переливання крові в залежності від рівня загального білірубіну в сироватці крові
Рис. 1. Показання до фототерапії та замінного переливання крові у новонародженої дитини з ознаками гемолітичної хвороби або в недоношеного новонародженого
ПРОГНОЗ: При своєчаснiй дiагностицi i лiкуваннi благоприємний. Дiти iз залишковими проявами враження ЦНС потребують вiдновного лiкування i нагляду невролога. Профiлактика починається з жiночої консультацiї. При народженні першої резус- позитивної дитини або викидня від резус-негативної матері загроза сенсибiлiзацiї знижується пiсля введення анти-Д-глобулiну в першi 48 годин пiсля пологiв або викидню в дозi 250 мкг; при операції кесарського розтину доза збільшується у 2 рази.
Література
1. Антибіотики и витамины в лечении новорожденных / Н.П.Шабалов, И.В.Маркова.-С.Пб.: Сатис-технобалт, 1993.-255с.
2. Перинатальный сепсис / Шунько Е.Е., Ханес Г.С., Лакша О.Т.-К.: Рутения ООО.-2001.-63с.
3. Кельмансон И.А. Низковесный новорожденный и отсроченный риск кардио-респираторной патологи.-СПб.: Спец лит, 1999.-156с.:ил.
4. Ципкун А.Г. Дозы лекарственных средств, применяемых в педиатрии: Справ очник для врачей.-К.: Книга плюс, 2005.-333с.
5. Дослідження в перинатології: серцево-судинні захворювання у новонароджених / за ред. К.Дейвіс.-Т.28, №1.-2001.
6. Етапна невідкладна допомога дітям / за ред. Проф.. Белебезьєва та Снісаря В.І.-К.:ТОВ "ГІРА "Здоровя України", 2006.-104с.
7. Диагностика и лечение гемолитической болезни плода и новорожденного / Аряев Н.Л., Зелинский А.А., Мерикова Н.Л.-Одесса: "Астропринт", 2005.-262с.
8. Кравченко О.В., Каліновська І.В., Шунько Є.Є., Годованець Ю.Д., Костюк Є.О., Ніцович Р.М. Навчально-методичний посібник ініціативи ВООЗ/ЮНІСЕФ "Лікарня, дружня до дитини": перинатальній аспекти, ведення лактації та грудного вигодовування.-Чернівці:Мед університет, 2005.-184с.
9. Актуальные вопросы невынашивания беременности и выхаживания недоношенных новорожденных / под ред. проф. Знаменской Т.К., проф. Писаревой С.П.-К.:Изд-во Агенство Стандарт, 2005.-268с.
10. Гриппи М.А. Патофизиология легких, изд. 2-е испр. .- М.-СПб.: "Издательство БИНОМ"-"Невский Диалект", 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...