WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Постнатальна адаптація новонароджених, що народилися від жінок на фоні гестозу, відшарування плаценти, хронічної фето-плацентарної недостатності, неви - Реферат

Постнатальна адаптація новонароджених, що народилися від жінок на фоні гестозу, відшарування плаценти, хронічної фето-плацентарної недостатності, неви - Реферат


Реферат на тему:
Постнатальна адаптація новонароджених, що народилися від жінок на фоні гестозу, відшарування плаценти, хронічної фето-плацентарної недостатності, невиношування вагітності, екстракорпорального запліднення
Народження здорової дитини, фізіологічний розвиток плоду та новонародженого забезпечують :
- планування вагітності;
- антенатальне спостереження за розвитком плоду;
- визначення перинатального ризику вагітності з інтенсивним перинатальним спостереженням у разі потреби;
- медико-генетичне консультування;
- своєчасна профілактика та лікування перинатальних TORCH-інфекцій;
- фізіологічні пологи;
- спільне перебування матері і новонародженого у пологових будинках;
- грудне вигодовування немовлят.
Планування вагітності дозволяє запобігти небажаної вагітності, медичних абортів, які значно підвищують ризик невиношування, перинатальних інфекцій.
Антенатальне / дородове/ спостереження за перебігом вагітності і розвитком плоду містить:
1. Ультразвукове обстеження вагітної з метою ранньої діагностики формування вад розвитку плода, стану плаценти, контролю розвитку плода відповідно до терміну гестації.
2. Визначення альфа-фетопротеїну в крові вагітних груп ризику.
3. Амниоцентез, дослідження навколоплідних вод у вагітних з високим ризиком.
4. Обстеження на перинатальні TORCH-інфекції, лікування вагітних за показаннями.
5. Кардіотокографія (запис серцевого ритму плода впродовж 30 хвилин і більше водночас з реєстрацією рухів плода, скорочень матки).
6. Визначення біофізичного профілю плода: визначають у балах при проведенні ультразвукового обстеження із застосуванням доплеровського ефекту: кількість навколоплідних вод, активність рухів кінцівок, активність дихальних рухів, тонус м'язів плоду, зміна частоти серцевих скорочень.
Про нормальний розвиток плода свідчить оцінка кожної ознаки в 2 бали, сума балів в нормі становить 10. В цьому разі ризик смерті дитини менш ніж 1 випадок на 1000 пологів. Сума балів 4 і менше свідчить про патологію плода, потребує інтенсивного спостереження впродовж вагітності та під час пологів. Невідкладна перинатальна допомога необхідна в разі суми балів 0, високий ризик перинатальної смертності /більше 60 на 1000 при відсутності невідкладної перинатальної допомоги/.
Ультразвукове обстеження проводять у терміні 14-16 тижнів вагітності, потім 24-26 тижні вагітності та в 32-34 тижні вагітності.
Рівень альфа-фетопротеїну визначають у вагітних груп ризику /вік понад 35 років, вроджені вади розвитку, хвороба Дауна у попередніх дітей/. Підвищений рівень альфа-фетопротеїну в сироватці крові вагітних у другому триместрі вагітності визначається у разі: вад розвитку ЦНС, дефектів передньої брюшної стінки, вродженого нефрозу, синдрому затримки внутрішньоутробного розвитку плода, внутрішньоутробної смерті плода, загрози переривання вагітності, багатоплідної вагітності. Знижений рівень альфа-фетопротеїну свідчить про хромосомну патологію плода, насамперед про хворобу Дауна.
Фактори анте- перинатального ризику:
1. Антенатальні фактори ризику: мертвонародження, народження дітей із вродженими вадами розвитку, смерть попередніх дітей у неонатальному віці, невиношування, народження дітей із хромосомною патологією в анамнезі матері, спадкова патологія в родині, вік матері понад 35 років.
2.Перинатальні фактори ризику: загроза переривання вагітності; гострі та хронічні урогенітальні інфекції (хламідійна, мікоплазмена, уреаплазмена тощо); персистенція збудників перинатальних TORCH-інфекцій у матері (герпес, цитомегаловірус, токсоплазма, вірус гепатиту В тощо); екстрагенітальна патологія матері (серцево-судинні захворювання, патологія нирок, ендокринопатії, анемія, коагулопатія); гестоз; кровотеча під час вагітності; ізосенсибілізація за резус-антигеном, за системою АВО; багатовіддя, маловіддя; хронічна фетоплацентарна недостатність; затримка внутрішньоутробного розвитку плода; неправильне положення плоду; передчасне відходження навколоплідних вод; відшарування плаценти; гостра інтранатальна гіпоксія; патологічні пологи; важка перинатальна асфіксія.
Групи ризику новонароджених:
1. Новонароджені з перинатальною патологією: хронічна внутрішньоутробна гіпоксія; важка перинатальна асфіксія; пологова травма; перинатальні гіпоксично-ішемічні ураження ЦНС; синдром дихальних розладів; внутрішньоутробні інфекції; гемолітична хвороба новонароджених; порушення гемостазу; анемія; сепсис; імунодефіцитні стани; поліорганна недостатність.
2. Новонароджені з порушеннями внутрішньоутробного розвитку: незрілість ( відповідає терміну гестації, не відповідає терміну гестації); внутрішньоутробна гіпотрофія; затримка внутрішньоутробного розвитку; велика маса тіла до терміну гестації; вроджені вади розвитку.
3. Передчасно народжені діти.
4. Новонароджені з ендокринопатіями: діабетична фетопатія, гіпотиреоз.
5. Новонароджені з хромосомною, генною патологією.
Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, новонароджених поділяють за термінами гестації:
1. Новонароджені, що народились у термін гестації від 37 повних до 42 тижнів вагітності - доношені, народжені в строк.
2. Новонароджені, що народились у термін гестації 42 тижні і пізніше - переношені, народжені після строку.
3. Новонароджені, що народились у термін гестації 24-37 тижнів - недоношені, народжені до строку.
Згідно з рекомендаціями ВООЗ всі діти, народжені з масою 2500г і менше незалежно від терміну гестації, відносяться до дітей із малою масою тіла при народженні. Цю групу немовлят формують: передчасно народжені діти, що відповідають терміну гестації; передчасно народжені діти, малі до строку гестації; доношені діти з затримкою внутрішньоутробного розвитку.
Виділяють також групи новонароджених: з масою тіла, що відповідає терміну гестації; з малою масою тіла до терміну гестації; з великою масою тіла до терміну гестації.
Ступінь недоношеності визначається за гестаційним віком дитини. Фізичний розвиток новонароджених, відповідність показників фізичного розвитку гестаційному віку, ступінь морфо-функціональної зрілості визначають за таблицями Дубовиц, Балард /гестаційний вік/, Дементьєвої, за таблицями персентилів /фізичний розвиток/, таблицею ВООЗ.
Відразу після народження дитини припиняється функція плаценти. Здорова новонароджена дитина адаптується до умов позаутробного життя. Фізіологічна постнатальна адаптація складається із становлення дихання, кровообігу, терморегуляції, бактеріальної колонізації новонародженої дитини. Ризик порушення постнатальної адаптації: гіпотермія, гіпоксія, гіперкапнія, гипоглікемія, перинатальна інфекція.
У пологовому залі відразу після народження дитини має бути здійснена оцінка стану за шкалою Апгар (у кінці 1-ї та 5-ї хвилини життя), забезпечена можливість адекватного самостійного дихання, підтримки необхідного температурного режиму для запобігання охолодження,первинна обробка.Температура повітря в пологовому залі повинна становити 22-24°С. Новонароджену дитину приймають на теплий лоток, який знаходиться нижче рівня плаценти. Проводять відсмоктування слизу з ротоглотки, носу, спостерігають за становленням адекватного самостійного дихання. Через 1 хвилину після народження, при наявності голосного крику, немовля відокремлюють від матері: на пуповину накладають два затискувача, розсікають її стерильними ножницями після триразової обробки місця розрізу 96° спиртом.
Рання

 
 

Цікаве

Загрузка...