WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Бактеріальна інфекція в перинатальному періоді - Реферат

Бактеріальна інфекція в перинатальному періоді - Реферат

осередками інфекції (пневмонією, менінгітом, ентероколітом), первинними імунодефіцитними захворюваннями, внутрішньоутробними інфекціями тощо.
ЛІКУВАННЯ: Терапевтичні заходи носять комплексний характер: вплив на збудника, підвищення захисних сил організму, корекція обмінних порушень, детоксикація, симптоматична й посиндромна терапія, санація гнійних вогнищ, імунотерапія (пасивна і активна), антикоагулянтна терапія, лікування ДВЗ- синдрому. Лікуванняпочинають ще до виділення збудника захворювання (але посів необхідно взяти до початку антибіотикотерапії).
Потенційна лікувальна стратегія відповідно до ланок септичного процесу:
А н т и б а к т е р і а л ь н а т е р а п і я: Емпіричне призначення ефективної антибактеріальної терапії має важливе значення в лікуванні сепсису. Вибір антибіотика визначається такими факторами: імовірність інфікування певним збудником відповідно до особливостей кожного відділу, чутливість потенційних збудників до антибактеріальних препаратів в межах кожного відділу, імунологічний статус немовляти, шлях колонізації (інфікування).
Особливості проведення антибактеріальної терапії у новонароджених: необхідність "профілактичного" призначення антибіотиків у певних випадках, висока частота колонізації лікарняними штамами антибіотикорезистентних мікроорганізмів, значна частота грамвід'ємних мікроорганізмів серед антибіотикорезистентних штамів.
"С т а р т о в а" схема антибіотикотерапії:
- найпоширеніша у світі комбінація - ампіцилін або пеніциліни широкого спектру (амоксицилін або тикарцилін та клавулонова кислота) з аміноглікозидом (гентаміцин, амікацин або тобраміцин);
- цефалоспорини III генерації, звичайно, додаються або призначаються замість аміноглікозиду у випадках доведеної грамвід'ємної інфекції чи при наявності ураження глибоких тканин або ЦНС, особливо за умов резистентності збудника до аміноглікозидів;
- для лікування лікарняних інфекцій використовуються також антистафілококові пеніциліни, а при наявності метицилін-резистентного золотистого стафілокока чи епідермального стафілокока слід призначати ванкоміцин;
Російська Асоціація фахівців перинатальної медицини рекомендує (1997) дві емпіричні схеми антибактеріальної терапії (1-а - з використанням цефалоспоринів II-ї генерації; 2-а - з використанням цефалоспоринів II-ї генерації + аміноглікозид (нетроміцин).
При інвазивній терапії новонародженим з малим гестаційним віком та тим, хто отримує кілька антибіотиків - з п'ятої доби профілактично призначається флуконазол (дифлюкан).
РАЗОВЕ ДОЗУВАННЯ НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНИХ АБ У НОВОНАРОДЖЕНИХ
Рекомендована т р и в а л і с т ь антибіотикотерапії:
1.Якщо мати не отримувала антибіотикотерапію до пологiв:
- якщо негативна культура та клiнiчно норма - 3 доби;
- якщо позитивна культура - 7-14 дiб та бiльше;
- якщо клiнiчно сепсис з негативною культурою - 7 дiб.
2.Якщо мати отримувала антибіотикотерапію до пологiв:
- якщо негативна культура та клiнiчно норма - 5 дiб;
- якщо позитивна культура - 7-14 дiб та бiльше;
- якщо клiнiчно сепсис з негативною культурою - 7 дiб.
Взагалі, якщо тривалість антибіотикотерапії при сепсисі 7-14 діб, то при менингіті - 21 доба.
У теперішній час відмовлюються від поняття курс "антибіотикотерапії". Він має бути стільки, скільки продовжується його клініко-лабораторний ефект.
Рекомендовані к о м б і н а ц і ї антибіотиків:
- ампiцилiн + гентамiцин;
- ампiцилiн + цефотаксим;
- ампiцилiн + цефуроксим при стафiлококовiй iнфекцiї;
- ампiцилiн + цефотаксим + генатамiцин при менiнгiті;
- цефтазiдим + ванкомiцин при нозокомiальнiй iнфекцiї;
+ тобрамiцин при синьогнійній iнфекцiї або iмiпiнем /циластатин+ ванкомiцин/;
+ метронiдазол при ЯНЕК;
- при кандiдозному сепсисi - амфотерiцин Б, флуконазол.
Необхідно підтримувати водно-електролітний гомеостаз та стабільний рівень глюкози в крові. Важливо забезпечити адекватну оксигенацію та корекцію ацідозу. При необхідності слід підтримувати нормальний артеріальний тиск і адекватну перфузію тканин шляхом інфузії колоїдних препаратів і пресорних амінів. Трансфузія крові або свіжозамороженої плазми може дати ефект завдяки наявності в них комплементу та інших імунних факторів. Замінне переливання крові виконують у випадку сепсису, що не піддається лікуванню з метою видалення з організму ендотоксинів бактерій і одночасного введення комплементу та інших імунних факторів.
ПРОФІЛАКТИКА: 1. Антенатальна (оздоровлення вагітної, профілактика ускладнень вагітності). 2. Правильне ведення пологів. 3. Заходи, спрямовані на потенційне джерело інфекції. 4. Вплив на потенційні шляхи поширення інфекції. 5. Раннє прикладання до грудей, природнє вигодовування.
РЕАБІЛІТАЦІЯ В ПОЛІКЛІНІЦІ: 1. Диспансерний нагляд дільничного педіатра і спеціалістів. 2. Специфічна і неспецифічна профілактика анемії, рахіту, розладів живлення. 3. Планова стимульована терапія.
Література
1. Антибіотики и витамины в лечении новорожденных / Н.П.Шабалов, И.В.Маркова.-С.Пб.: Сатис-технобалт, 1993.-255с.
2. Перинатальный сепсис / Шунько Е.Е., Ханес Г.С., Лакша О.Т.-К.: Рутения ООО.-2001.-63с.
3. Кельмансон И.А. Низковесный новорожденный и отсроченный риск кардио-респираторной патологи.-СПб.: Спец лит, 1999.-156с.:ил.
4. Ципкун А.Г. Дозы лекарственных средств, применяемых в педиатрии: Справ очник для врачей.-К.: Книга плюс, 2005.-333с.
5. Дослідження в перинатології: серцево-судинні захворювання у новонароджених / за ред. К.Дейвіс.-Т.28, №1.-2001.
6. Етапна невідкладна допомога дітям / за ред. Проф.. Белебезьєва та Снісаря В.І.-К.:ТОВ "ГІРА "Здоровя України", 2006.-104с.
7. Диагностика и лечение гемолитической болезни плода и новорожденного / Аряев Н.Л., Зелинский А.А., Мерикова Н.Л.-Одесса: "Астропринт", 2005.-262с.
8. Кравченко О.В., Каліновська І.В., Шунько Є.Є., Годованець Ю.Д., Костюк Є.О., Ніцович Р.М. Навчально-методичний посібник ініціативи ВООЗ/ЮНІСЕФ "Лікарня, дружня до дитини": перинатальній аспекти, ведення лактації та грудного вигодовування.-Чернівці:Мед університет, 2005.-184с.
9. Актуальные вопросы невынашивания беременности и выхаживания недоношенных новорожденных / под ред. проф. Знаменской Т.К., проф. Писаревой С.П.-К.:Изд-во Агенство Стандарт, 2005.-268с.
10. Гриппи М.А. Патофизиология легких, изд. 2-е испр. .- М.-СПб.: "Издательство БИНОМ"-"Невский Диалект", 2000.
11. Жалко-Титаренко В.Ф. Водно-электролитный обмен и кислотно-основное состояние в норме и при патологии. Киев. "Здоровья", 1989.
12. Маршалл В. Дж. Клиническая биохимия. Пер. с англ.- М.-СПб.: "Издательство БИНОМ"-"Невский Диалект", 2000.
13. Фомичев М.В. Респираторная поддержка в неонатологии. Екатеринбург. Уральское Издательство, 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...