WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Визначення та розподіл новонароджених залежно від маси тіла при народженні Оцінка стану адаптації дитини з малою масою тіла при народженні Затримка вн - Реферат

Визначення та розподіл новонароджених залежно від маси тіла при народженні Оцінка стану адаптації дитини з малою масою тіла при народженні Затримка вн - Реферат


Реферат на тему:
Визначення та розподіл новонароджених залежно від маси тіла при народженні Оцінка стану адаптації дитини з малою масою тіла при народженні Затримка внутрішньоутробного розвитку
Проблема передчасних пологів:
1. Найсучасніші дані дозволяють уважати, що передчасні пологи представляють собою, так зване, "комплексне порушення".
2. Такі "порушення" пов'язані з особливостями кількох генів, їх взаємодією між собою і/або з 1 або більшою кількістю факторів середовища (дієта, віруси тощо).
3. Важливо усвідомлювати, що такі пологи істотно впливають на виживання і здоров'я немовлят, їх сім'ї, систему охорони здоров'я і суспільство загалом.
4. Незважаючи на поліпшення показників виживання недоношених дітей упродовж останніх років, їх хронічна захворюваність та інвалідність навіть у найбільш розвинених країнах залишаються високими і не мають тенденції до зниження.
5. Розвиток інтенсивної терапії змінює усталену межу життєздатності.
6. Технології випереджають розвиток етичних принципів.
7. Кінцеві результати виходжування залишаються непевними.
8. Відсутні загальновизнані стандарти допомоги новонародженим з критичною життєздатністю.
Згідно Наказу МОЗ України № 584 від 29.08.2006р. "Про затвердження Протоколу медичного догляду за новонародженою дитиною з малою масою тіла при народженні":
" Недоношений новонароджений - дитина, що народилася в терміні гестації від 22 повних тижнів до 37 тижнів гестації (до 259 повних діб, рахуючи від першого дня останнього нормального менструального циклу) незалежно від маси тіла та зросту дитини при народженні.
" Недоношений новонароджений з затримкою внутрішньоутробного розвитку - дитина, яка народилася передчасно в терміні гестації до 37 тижня (< 259 доби) вагітності та має показники фізичного розвитку менші, ніж відповідні для даного гестаційного віку (<10 перцентиля за перцентильними таблицями).
Термінологія:
" Постконцептуальний вік - загальний вік недоношеної дитини в тижнях від початку останнього менструального періоду матері (гестаційний вік + постнатальний вік).
Наприклад, дитина, яка народилася у терміні гестації 25 тижнів, на момент огляду має вік 1 місяць 3 тижня (7 тижнів), що відповідає 32 тижням постконцептуального віку (25 тижнів гестаційного віку + 7 тижнів постнатального віку).
" Скорегований вік - постнатальний вік недоношеної дитини в тижнях з відніманням кількості тижнів антенатального періоду, раніше яких вона народилася до досягнення терміну доношеної вагітності (40 тижнів).
Наприклад, дитина, яка народилася у терміні гестації 28 тижнів, на момент огляду має вік 6 місяців (24 тижня), що відповідає 3 місяцям (12 тижням) скорегованого віку (24 тижня постнатального віку - 12 тижнів, раніше яких вона народилася до досягнення терміну гестації 40 тижнів (40 тижнів - 28 тижнів = 12 тижнів).
Класифікація новонароджених за масою тіла при народженні та терміном гестації
Маса тіла при народженні Методика визначення
та термінологія Частота за Levene, Tudehope, Thearle, 2000
<2500 г
<1500 г
<1000 г мала
дуже мала
екстремально мала 6,5%
1,3%
0,6%
Гестаційний вік шкала Ballard, акушерські дані
22 - 42 тижнів недоношеність
доношеність
переношеність 7%
92%
1%
Розмір до гестаційного віку перцентильні таблиці
в межах 10 - 90 перцентилів
90 перцентилів
відповідний гестаційному віку
малий до гестаційного віку (ЗВУР)
великий до гестаційного віку 95%
2,5%
2,5%
Спеціальна підготовка до народження дитини раніше фізіологічного терміну гестації:
При очікуванні народження недоношеної дитини:
- температура в пологовій залі повинна бути не менше 250С- 280С (ввімкнути обогрівачи, підготувати теплі пелюшки та дитячу одежу);
- повинна бути присутня команда неонатологів з підготовленим оснащенням (у тому числі ларингоскопом та медикаментами).
Недоношені новонароджені частіше потребують реанімаційних заходів, ніж звичайні діти,
Необхідно особливу увагу приділяти профілактиці гіпотермії, гіпоглікемії та інфекції.
Якщо передбачаються ранні передчасні пологи, важливо максимально точно визначити гестаційний вік і масу плода, оцінити прогноз і забезпечити максимальну наступність й узгодженість у консультаціях, рекомендаціях і діях усіх членів перинатальної команди, включаючи акушерів, неонатологів, лікарів інших спеціальностей і сестринський персонал.
Організація медичної допомоги недоношеній дитині в пологовій залі:
За умови терміну гестації 34-36 тижнів і задовільного стану дитини при народженні заходи медичної допомоги в пологовій залі здійснюються відповідно до Протоколу "Медичний догляд за здоровою новонародженою дитиною".
На кінці 1 та 5 хвилини лікар педіатр-неонатолог здійснює оцінку стану дитини за шкалою Апгар (під час контакту "шкіра-до-шкіри").
Спостереження за дитиною триває протягом перебування дитини в контакті "шкіра-до-шкіри" в пологовій кімнаті. Спостереження за дитиною здійснює лікар педіатр-неонатолог, а за його відсутності лікар акушер-гінеколог, акушерка або медсестра.
Якщо адаптація дитини в умовах контакту "шкіра-до-шкіри" перебігає без ускладнень, повний лікарський огляд проводиться на теплому пеленальному столі під променевим теплом через дві години після народження дитини.
Лікар педіатр-неонатолог, а за його відсутності іншій медичний працівник, надає матері інформацію про особливості спостереження за дитиною.
В разі виявлення будь-яких патологічних ознак огляд дитини проводиться лікарем педіатром-неонатологом негайно.
У недоношених новонароджених з гестаційним віком 32-33 тижні питання про викладання на груди або живіт матері необхідно вирішувати індивідуально в кожному випадку.
Медична допомога недоношеним новонародженим в пологовій кімнаті і операційній з гестаційним віком менше 32 тижнів надається згідно протоколу первинної реанімації новонароджених.
Організація медичної допомоги недоношеній дитині у післяпологовому відділенні:
Всі кроки теплового ланцюжка для дитини з гестаційним віком > 32 тижнів відповідають 10 крокам пункту 2 Протоколу "Медичний догляд за здоровою доношеною новонародженою дитиною". Водночас діти даної групи потребують більш ретельного дотримання теплового режиму та частішого контролю температури тіла.
Вимірювання температури тіла дитини проводиться щонайменше 4 рази на добу електронним термометром в аксілярній ділянці, а в разі виникнення проблем - частіше.
Щоденний огляд недоношеної дитини проводить лікар-педіатр-неонатолог в присутності матері або членів родини в комфортних для дитини умовах (дитина не спить, спокійна) та при забезпеченні основних кроків теплового ланцюжка. Результати огляду записуються у вигляді щоденника до картки розвитку новонародженого (ф 097/о).
Зважування:
дитина обов'язково щоденно зважується не менше одного разу на добу;
зважування необхідно проводити в один і той час;
приміщення, де проводиться зважування, повинно бути теплим; ваги повинні бути накриті теплою пелюшкою;
якщо дитина почала стабільно набирати вагу (20-30 грамів за добу), зважувати її необхідно кожну другу добу протягом тижня, а потім один раз на тиждень до досягнення маси тіла дитини 2500 грамів;
результати зважування записуються в форму спостереження за динамікою маси тіла дитини.
Обробка пуповинного залишку.
Пуповинний залишок ведеться відкритим сухим способом згідно положенням пункту 8 Протоколу "Медичний догляд за здоровою доношеною новонародженою дитиною".
Догляд за шкірою.
Загальні положення і організаційні умови здійснення догляду за шкірою відповідають положенням пункту 9 Протоколу "Медичний догляд за здоровою новонародженою дитиною".
Діти з масою тіла > 1500 грамів і терміном гестації > 32 тижнів без ознак захворювання при народженні не потребують ніяких діагностичних лабораторних обстежень за відсутності показань. Тому догляд і лабораторні обстеження в пологовій кімнаті відразу після народження відповідають вимогам пунктів 3.1 - 3.5 Протоколу "Медичний догляд за здоровою новонародженою дитиною".
Визначення рівня глюкози крові проводиться обов'язково новонародженим з масою тіла при народженні 1500 г і менше в перші 4-6 годин однократно, а також дітям з клінічними ознаками гіпоглікемії. Повторне визначення рівня глюкози крові проводиться відповідно до клінічного стану дитини та результатів попереднього дослідження.
Література
1. Наказ МОЗ України №620 від 29.12.2003р. "Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні".
2. Наказ МОЗ України №152 від 04.04.2005р. "Про затвердження Протоколу медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною".
3. Наказ МОЗ України №340 від 07.10.2006р. "Підтримка грудного вигодовування дітей в Україні на 2006-2010 роки".
4. Наказ МОЗ України №179 від 29.03.2006р. "Про затвердження Інструкції з визначення критеріів перинатального періоду, живонародженості та мертвонароджуваності, порядку реєстрації живонароджених і мертвонароджених".
5. Наказ МОЗ України №48 від 03.02.2006р. "Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів".
6. Наказ МОЗ України №255 від 27.04.2006р. "Про затвердження клінічного протоколу надання неонатологічної допомоги дітям "Жовтяниця новонароджених".
7. Наказ МОЗ України №584 від 29.08.2006р. "Про затвердження Протоколу медичного догляду за новонародженою дитиною з малою масою тіла при народженні".
8. Наказ МОЗ України №312 від 08.06.2007р. "Про затвердження клінічного Протоколу з первинної реанімації та післяреанімаційної допомоги новонародженим".
9. Наказ МОЗ України №234 від 10.05.2007р. "Про організацію профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах".
10. Аряєв М.Л. Неонатологія.-АДЕФ-Україна.-2003.-756с.

 
 

Цікаве

Загрузка...