WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Методи діагностики стану внутрішньоутробного плода. Плацентарна недостатність. Гіпоксія плода (дистрес плода). Ретардація, гіпотрофія плода - Реферат

Методи діагностики стану внутрішньоутробного плода. Плацентарна недостатність. Гіпоксія плода (дистрес плода). Ретардація, гіпотрофія плода - Реферат

Справжні причини порушень серцевої діяльності плода, його біофізичного профілю та пуповидного кровоточу встановити за допомогою сучасних неінвазивних методів дослідження неможливо. Тому усі порушення функціонального стану плода у теперішній час позначають терміном "дистрес плода". Поняття "хронічна гіпоксія плода" (компенсована, субкомпенсована і декомпенсована), "гостра гіпоксія", "загроза гіпоксії або асфіксії" не застосовується.
Етіологія . Причинами дистресу плода під час вагітності та пологів є наступні: 1) захворювання матері, які призводять до розвитку у неї гіпоксії (некомпенсовані вади серця, цукровий діабет, анемія, бронхолегенева патологія, інтоксикації, в тому числі інфекційні) і неблагоприємні умови праці; 2) ускладнення вагітності (і пов'язане з ним порушення розвитку плаценти) і порушення матково-плацентарного кровообігу (пізній гестоз, переношування, багатоводдя); 3) захворювання плода (важкі форми гемолітичної хвороби, внутрішньоутробні інфекції, вади розвитку); 4) неадекватна перфузія крові до плоду із материнської частини плаценти; 5) відшарування плаценти; 3) зупинка току крові по пуповині при її перитисканні; 6) виснаження компенсаторних реакцій плода і його нездатність переносити зміни оксигенації, що пов'язані зі скоротливою діяльністю матки навіть в умовах фізіологічного родового акту. Подібні стани виникають у зв'язку з порушенням розвитку плода (гіпотрофія, анемія) або в результаті медикаментозної дії (знеболення пологів).
Основні прояви дистресу плода:
1. зміна характеру серцебиття (ЧСС, зміна звучання тонів серця, аритмії);
2. зниження інтенсивності руху плода; '
3. вихід меконію;
4. зміна показників кислотно-лужного стану (КЛС),електролітного балансу.
5. Оцінка стану за даними КТГ (шкала Фішера).
Структура і аналіз кардіотокограми.
І. Базальна (основна) частота серцевих скорочень (БЧСС) плода - середнє значення між миттєвими значеннями ЧСС плода без врахування акцелерації та децелерації. БЧСС лічать з інтервалом 10 хв. Нормальна БЧСС плода (нормокардія) - це частота від 120 до 160 серцевих скорочень у хвилину (2 бали). ЧСС більше 160 за 1 хв. -1 бал, більше 180 за 1 хв. -О балів. Брадикардія - ЧСС менше 120 за 1 хв. - 1 бал, менше 100 за 1 хв. -О балів.
II. Варіабельність БЧСС характеризує реактивність симпатичної та парасимпатичної вегетативної системи плода. Розрізняють 2 види варіабельності ЧСС: швидкі короткочасні коливання ЧСС від удару (миттєві ЧСС) та повільні хвилеподібні коливання ЧСС.
1. Миттєва ЧСС характеризується 4 варіантами амплітуди:
а) монотонна -з відхиленням від базального ритму до 5 уд/ хв.
б) сплощена -гранично хвилеподібна з відхиленням від 5 до 9 уд/хв.
в) хвилеподібна -від 10 до 25 уд/хв.
г) пульсаційна -(скачуща, сальтаторний ритм) понад 20 уд/хв.
2. Частоту осциляцій оцінюють за кількістю перетинань умовної лінії базальної частоти за 1 хв: повільні (менше 3 в хвилину) середні (3 -6), та високі (понад 6 у хв).
III. Акцелерації -це тимчасові зміни БЧСС - збільшення БЧСС протягом більше як 15 сек. (слабкі зміни ЧСС -10 -ЗО уд/хв., середні -ЗО -60, значні -понад 60 уд/хв).
ІУ. Децелерації -це тимчасові зміни БЧСС, які характеризуються зменшенням БЧСС.
1. Спонтанні децелерації (dip О) -короткочасні децелерації, тривають не більше як 30 секунд, амплітуда 20 -30 від базального рівня. Практичного значення ці зміни не мають.
2. Ранішні децелерації (dip 1) - починаються відразу після початку перейм та майже дзеркально відбивають криву скорочення матки.
Оцінка стану плода у пологах за шкалою Фішера (1976 p.)
Параметри
Стан плода в балах
0
1
2
1. Базальний ритм
уд/хв.
180
100-120
160-180 120-160
2. Варіабельність: амплітуда.уд, частота в Іхв
<3
6-25 >6
Акцелерації за 30 хв
0
Періодичні,1 -4 спорадичні
5 та більше спорадичні
4. Децелерації за 30 хв.
dip II, тяжкі dip III
dip II, середньої тяжкості dip II, легкі
0 dip І dipO
Оцінка 0 балів відображає страждання плода, 1 бал -початкові ознаки дистресу, 2 бала -нормальні параметри.
Для діагностики дистресу плода застосовується оцінка біофізичного профілю плода (з 30 тижнів), яка включає 6 параметрів: оцінку КТГ, рухову активність плода за 30 хв. (за даними УЗД), частоту дихальних рухів плода, м'язевий тонус плода, об'єм навколоплідної рідини, ступінь зрілості плаценти; аускультація серцевої діяльності (з 20 тижнів), доплерометрія швидкості кровоплину в артерії пуповини (відображає стан мікро циркуляції у плодовій частині плаценти, судинний опір якої відіграє основну роль у фетоплацентарній гемодинаміці).
Діагностичні критерії:
- нормальний кровоплин;
- патологічний кровоплин:
1) сповільнений кровоплин;
2) термінальний кровоплин (свідчить про високу вірогідність антенатальної загибелі плода)
- нульовий;
- негативний (реверсний, зворотній).
Тактика ведення вагітності з дистресом плода
1. Лікування супутніх захворювань вагітної, які призводять до виникнення дистресу плода.
2. Поетапне динамічне спостереження за станом плода.
3. Амбулаторне спостереження і пролонгування вагітності до доношеного терміну можливо при нормальних показниках біофізичних методів діагностики стану плода.
4. При сповільненому діастолічному кровоплину в артеріях пуповини слід провести дослідження біофізичного профіля плода (БПП);
- при відсутності патологічних показників БПП необхідно провести повторну доплерометрію з інтервалом 5-7 днів;
- при наявності патологічних показників БПП, слід проводити доплерометрію щонайменше 1 раз на 2 дні та БПП щоденно.
5. Виявлення погіршення показників плодового кровоплину (виникнення постійного нульового або негативного кровообігу в артеріях пуповини) є показанням для екстреного розродження шляхом кесарського розтину.
6. госпіталізація вагітної до пологового будинку показана, якщо за даними дослідження БПП або доплерометрії має місце:
- патологічна БПП (6 балів і нижче);
- повторна (через добу) сумнівна оцінка БПП (7-8 балів);
- сповільнений діастолічний кровоплин в артеріях пуповини;
- критичні зміни кровоплину в артеріях пуповини (нульовий та реверсний).
Лікування:
- До 30 тижнів вагітності лікування супутніх захворювань у жінки, які призвели до виникнення дистресу плода.
- Після 30 тижнів вагітності найбільш ефективним і виправданим методом лікування дистресу плода є своєчасне оперативне полого розрішення.
Для діагностики дистресу плода під час пологів використовуються:
1. Аускультація серцебиття плода - кожні 15 хв. Протягом активної фази і кожні 5 хв протягом другого

 
 

Цікаве

Загрузка...