WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Методи діагностики стану внутрішньоутробного плода. Плацентарна недостатність. Гіпоксія плода (дистрес плода). Ретардація, гіпотрофія плода - Реферат

Методи діагностики стану внутрішньоутробного плода. Плацентарна недостатність. Гіпоксія плода (дистрес плода). Ретардація, гіпотрофія плода - Реферат

діагностики багатьох спадкових захворювань, крові, імунодефіцитних станів. Досліджуючи лімфоцити крові плода протягом декількох днів можна встановити каріотип, крім того це дозволяє вирішувати питання проведення внутрішньоутробної або постнатальної корекції та методу розродження.
Використання кордоцентеза дозволяє оцінити такі стани, як гіпотрофія, токсикози вагітних, гемолітична хвороба.
Кольпоцитологічне дослідження при вагітності
Досліджуючи піхвові мазки, в основному, проводиться оцінка дії естрогенів, що сприяють росту і диференціації клітин, що вистилають піхву. Під їх впливом епітелій перетворюється в товсту багатошарову структуру, що складається із багатьох шарів поверхневих і проміжних клітин, - вона повністю дозріває. В цей період іде відторгнення поверхневих клітин плоских, з пікнотичними маленькими ядрами.
КПІ - співвідношення поверхневих клітин з пікнотичними ядрами розміром менше 6 мкм до загального числа поверхневих клітин увідсотках. В нормі КПІ змінюється впродовж менструального циклу, залежно від ступеня гормонального впливу.
ЕІ -співвідношення у відсотках зрілих поверхневих клітин з еозинофільною цитоплазмою і поверхневих клітин з базальною цитоплазмою. При вираженому естрогенному впливі збільшується відсоток клітин з еозинофільною цитоплазмою.
ІД -співвідношення проміжних, парабазальних і поверхневих клітин в мазку у відсотках.
Епітелій піхви представлений деякими видами клітин, що розміщуються шарами.
Базальні клітини - найменшого розміру з базофільною протоплазмою, великим ядром, розміщеним в центрі клітини - ознака різко вираженого естрогенного дефіциту.
Парабазальні клітини - більші за базофільні, неправильної форми і меншим розміром ядра з базофільною протоплазмою - ознаки естрогенного дефіциту.
Проміжні клітини - більші за парабазальні, неправильної форми поліморфного окреслення - полігональної овальної форми з рівними округлими ядрами, ексцентрично розміщеними, і базофільно забарвленою протоплазмою - ознаки помірного естрогенного впливу.
Поверхневі клітини - найбільші клітини з найменшим ядром. Форма клітин багатокутна, краї тонкі, протоплазма світла, забарвлюється базофільно і ацидофільно. Показник значного естрогенного насичення.
Розрізняють 4 реакції клітинного складу, що залежить від ступеню естрогенних впливів в організмі.
Перша реакція характерна для різкої естрогенної недостатності. В мазку - тільки базофільні клітини і лейкоцити.
Друга реакція характерна для помірної естрогенної недостатності. В мазку - переважають базофільні клітини, але є невелика кількість проміжних клітин, лейкоцитів.
Третя реакція характерна для помірної активності естрогенів. В мазку - групи (пласти) проміжних клітин і невелика кількість поверхневих.
Четверта реакція характерна для достатньої (підвищеної) насиченості естрогенами організму.
Біофізичний профіль плоду
Вважається, що найбільш повне уявлення про умови життєдіяльності плода можна отримати шляхом визначення фетального біофізичного профілю на основі оцінки даних нестресової антенатальної кардіотокографії, результатів ехографічного визначення тонусу, дихальної та рухової активності організму, що розвивається, об'єму амніотичної рідини. Найбільшого поширення набула бальна оцінка біофізичного профілю плода (табл. 5).
Таблиця 4
Комплексна оцінка основних параметрів
біофізичного профілю плода (Mannig F. і співав., 1987)
Параметри Бали
2 0
Кількість навколоплодових вод Навколоплодові води візуалізуються в більшій частині порожнини матки. Найбільший вертикальний розмір вільної ділянки вод перевищує 1 см або індекс амніотичної рідини перевищує 5 см Навколоплодові води не візуалізуються в більшій частині порожнини матки. Найбільший вертикальний розмір вільної ділянки вод не перевищує 1 см або індекс амніотичної рідини не перевищує 5 см
Рухова активність плода Наявність не менше трьох окремих рухів тулуба плода протягом 30 хв спостереження Наявність двох або менше окремих рухів тулуба плода протягом 30 хв спостереження
Дихальні рухи плода Реєстрація за 30 хв не менше як одного епізоду дихальних рухів плода тривалістю 30 с і більше Відсутність дихальних рухів плода при реєстрації епізоду дихальних рухів тривалістю менше 30 с протягом 30 хв
М'язевий тонус Кінцівки плода перебувають у стані флексії;тулуб дещо зігнутий, голівка притиснута до грудей. Після виконання рухів плід повертається у висхідне положення Кінцівки і тулуб плода частково або повністю розігнуті, кисть розкрита. Після виконання рухів плід не повертається до стану флексії
Нестресовий тест Наявність двох і більше акцелерацій з амплітудою не менше 15 ударів і тривалістю не менше 15 с протягом 20 хв дослідження Наявність менше двох акцелерацій з амплітудою менше 15 ударів і тривалістю менше 15 с протягом 20 хв дослідження
Оцінка БПП - 7-10 балів - задовільний стан плода; 5-6 балів - сумнівний тест (повторити через 2-3 дні); 4 бали і нижче - патологічна оцінка БПП (вирішити питання про термінове пологорозрішення).
Реєстрація змін числа серцевих скорочень плода одночасно із змінами скоротливої активності матки і ворушіннями плода на папері за допомогою електронної апаратури одержала назву кардіотокографії (КТГ).
За сучасними уявленнями, кардіотокограма складається з трьох елементів:
1. кардіограма (кардіотахограма) плода - реєстрація серцевої діяльності плода за допомогою кардіодатчика (cardio transducer);
2. токограма - реєстрація скоротливої активності матки за допомогою токодатчика (toco transducer);
3. актограма - реєстрація ворушінь плода за допомогою токодатчика. Надалі, якщо явно не вказано інше, під кардіотокограмою (КТГ) мається на увазі сукупність всіх трьох елементів.
Базальна частота серцевих скорочень (БЧСС) (базальний ритм плода) є середньою величиною від частоти числа серцевих скорочень плода за певний проміжок часу, в проміжках між переймами, без урахування акцелерацій і децелерацій. Мінімальна тривалість запису КТГ, коли можна оцінювати базальний ритм, дорівнює 10 хв.
На КТГ про варіабельність свідчить відхилення від середнього рівня базального ритму у вигляді осциляцій (коливань ЧСС). Розрізняють короткочасні (миттєва варіабельність "від удару до удару") осциляції і повільні осциляції серцевого ритму плода, які характеризуються амплітудою і частотою, що визначаються за хвилину.
Акцелерацією називається збільшення ЧСС плода на 15 і більше ударів за хвилину і тривалістю більше 15 секунд в порівнянні з базальним ритмом.
Поява акцелерацій є результатом збудження симпатичної нервової системи плода і бувають спонтанними або пов'язаними з рухами плода.
Оцінка антенатальної КТГ з

 
 

Цікаве

Загрузка...