WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Екстремальні ситуації в акушерстві, невідкладна медична допомога - Реферат

Екстремальні ситуації в акушерстві, невідкладна медична допомога - Реферат

Поєднаний гестоз, як правило, розвивається на фоні екстрагенітальних захворювань.
Зараз перебіг гестозів відзначається стертістю симптоматики, переважанням моносимптомних форм, що зумовлює труднощі для діагностики і спрямованої терапії. Етіологія і патогенез гестозів вагітних ще й досі не з'ясовані.
У патогенезі пізніх гестозів вагітних важливою ланкою є порушення у системі міркогемоциркуляції матково-плацентарного комплексу, що проявляються у периферичній вазоконстрикції з вихідною метаболічною вазоделятацією, периваскулярним набряком внаслідок посилення капілярної проникності, реологічними порушеннями, що супроводжуються зниженням ефективності тканинної гемотрансфузії, ішемією і гіпоксіює тканин. Внаслідок уповільнення кровотоку, гіпоксії виникають гемокоагуляційні порушення з розвитком хронічного ДВЗ-синдрому і вираженою секвестрацією крові у мікроциркуляторних басейнах матково-плацентарного комплексу, яка веде до гіповолемії. Мікроциркуляторні порушення зумовлені надмірним викидом вазоактивних амінів з депо нагромадження (норадреналін, з наступною ?-адренергічною стимуляцією). Гіповолемія спричинює генералізацію мікроциркуляторних порушень насамперед в органах і системах з низьким капілярним тиском (нирки, мозок, печінка, ендокринні органи). Порушення мікроциркуляторного кровотоку у нирках супроводжуються ішемією і гіпоксією, внаслідок чого активізуються процеси в юкстагломерулярному апараті нирок з підвищеною секрецією ренину, вивільненням ангіотензину, посиленням синтезу альдостерону (мінералокортикоїд, що регулює водно-електролітний обмін). Мікроциркуляторні порушення у головному мозку спричиняють гіпоксію і набряк мозку з тромбогеморагічними ускладненнями. У печінці мікроциркуляторні порушення супроводжуються зниженням білковосинтезуючої детоксикаційної функції, білковою дезинтеграцією, в легенях - порушенням вентиляційно-перфузійних взаємовідносин з розвитком гіпоксії та набряку, дихальною недостатністю. Зниження ефективності гемоперфузії у тканинах матково-плацентарного комплексу може викликати розвиток гіпоксії плода або його загибель.
Виходячи з патогенезу гестозів можна зрозуміти механізм розвитку важких ускладнень цієї патології, таких як дихальна, нирково-печінкова недостатність, відшарувіання сітківки, ішемічні або геморагічні інсульти, відшарування плаценти, внутрішньоутробна загибель плода.
Зараз розроблені і добре себе зарекомендували прості скринінгові тести діагностики доклінічних стадій пізнього гестозу(прегестозу). Ці тести мають бути впроводжені в практику всіх ЖК та регулярно застосовуватися при кожному огляді вагітних груп ризику що до розвитку пізнього гестозу. Наводимо такі тести.
1. Гемодинамічні проби:
а) вимірювання артеріального тиску на обох руках у трьох статичних положеннях (лежачи на спині, лежачи на боці, сидячи). За нормальних умов зміна статичного положення змінює систолічний тиск не більше як на 15 мм.рт.ст., а діастолічний залишається на попередніх цифрах або змінюється якнайбільше на 10 мм.рт.ст. Більша амплітуда зміни АТ свідчить про лабільність гемодинаміки;
б) судинна асиметрія при вимірюванні АТ на обох руках більш як на 10-15 мм.рт.ст.;
в) зменшення пульсового тиску до 30 мм.рт.ст.;
г) збільшення АТ на 30-40% порівняно з вихідним рівнем.
2. Виявлення прихованих набряків:
а) триденне визначення добового діурезу, окремо нічного діурезу, при однаковому фізічному і водному навантаженні. Рекомендуються вагітним для виконання два рази на місяць, починаючи з 20 тижнів вагітності. Підвищення нічного діурезу більш як на 75 мл свідчить про схильність до утворення набряків, а зниження добового діурезу більш як на 150 мл може вказувати на приховані набряки;
б) проба Мак-Клюра-Олдриджа - до передпліччя або в голінь внутрішньошкірно вводиться 0,2 мл фізіологічного розчину і реєструється, за який час розсмоктується пухир. У нормі це становить близько 60 хв. При схильності до набряків пухир зникає (візуально і пальпаторно) менш як за 40 хв за рахунок підвищеної гідрофільності тканин внаслідок збільшення капілярного тиску;
в) позитивний симптом кільця;
г) збільшення окружності надп'ятково-гомілкового суглоба більш як на 1 см протягом тижня, або збільшення окружності гомілки на 8-10% до вихідної величини;
д) щотижневе збільшення маси тіла, особливо після 30 тижнів вагітності більш як на 400 г.
3. Оцінка периферичного кровотоку
Вагітна жінка піднімає над головою зігнуті у ліктьових суглобах руки і рівномірно стискує і розпускає кисті протягом 2-3 хв., після чого опускає руки з розпущеними кистями. Збліднення кистей, окремих пальців, виникнення болісності у кистях або парестезії свідчить про деяке порушення периферичного кровообігу.
4. Визначення часу Лі-Уайта
До появи клінічної симптоматики пізніх гестозів має місце гіперкоагуляція периферичної крові, внаслідок чого скорочується час Лі-Уайта, який в нормі становить 6-8 хвилин.
5. Дослідження кількості тромбоцитів у динаміці
Вона знижується за 2 тижні до виникнення клінічних симптомів гестозу.Методику визначення ступеня тяжкості гестозу у вагітних наведено в табл. 1. Зовсім не обов'язково, щоб при кожному конкретному ступені тяжкості гестозу абсолютно всі показники були в указаних межах. Цілком достатнім для встановлення діагнозу того чи іншого ступеня тяжкості є наявність двох-трьох показників. Наприклад: при АТ 150/90 мм.рт.ст., протеінурії 3,3 г/л, набряках нижніх кінцівок, кількості сечі 250 мл за 6 год., тромбоцитів 180 тис., гематокриті 40, креатинині 360 мкм/л, фібриногені В "+++" необхідно ставити діагноз прееклампсія тяжкого ступеня. Якщо параметри тріади Цангемейстера вкладаються в характеристику прееклампсії легкого ступеня, а хоча б один з додаткових методів дослідження вказує на прееклампсію тяжкого ступеня, слід встановити діагноз прееклампсії середнього ступеня, але виключати при цьому відповідно гематологічну або ниркову патологі.
Ознаки для визначення ступеня
тяжкості гестозів у вагітних Таблиця 1.
Показник Ступінь тяжкості
легка середня тяжка
АТ систолічний 130-150 150-170 Понад 170
АТ діастолічний 80-90 90-110 Понад 110
АТ пульсовий Не менше як 50 Не менш як 40 Не менш як 40
Різниця систолічного АТ на обох руках Не більше як 15 Не більше як 30 Не більше як 30
Різниця діастолічного АТ на обох руках Не більш як 10 Не більш як 20 Не більше 20
Протеінурія в разовій порції До 1 г/л До 5 г/л Понад 5 г/л
Протеінурія в добовій порції До 2 г/л До 3 г/л Понад 3 г/л
Мікроскопія осаду сечі Відсутні епітеліальні клітини і циліндри Гіалінові циліндри Епітелій і зернисті циліндри
Погодинний діурез Більше 50 мл/год Не менше 40 Менше 40 мл/год
Набряки Нижні кінцівки Нижні кінцівки+ черевна стінка Генералізовані набряки
Кількість тромбоцитів Не менше180 180-150 Менше 150х109
Гематокрит 36-38 39-42 Понад 42
Фібриноген Б Реакція негативна Слабо позитивна (+) Позитивна (++). Різко позитивна (+++)
Креатинін крові До 100 100-300 Понад 300 мкмоль/л
Лікування пізнього гестозу має відповідати наступним патогенетично

 
 

Цікаве

Загрузка...