WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Недоношені діти та їх анатомо-фізіологічні особливості (АФО). Особливості психомоторного розвитку недоношених дітей - Реферат

Недоношені діти та їх анатомо-фізіологічні особливості (АФО). Особливості психомоторного розвитку недоношених дітей - Реферат

дисплазія, метаболічні кісткові захворювання, ретинопатія недоношених дітей, анемія тощо.
Недостатній розвиток у недоношених дітей кори великого мозку, недостатня диференціація кіркових центрів, переважання підкірки сприяють швидкому виснаженню нервових процесів, уповільненому формуванню умовнорефлекторних реакцій, недосконалості регуляторних функцій. Виникненню важких уражень центральної нервової системи, і в тому числі внутрішньошлуночкових крововиливів, сприяє вторинна відсутність авторегуляції мозкового кровотоку.
Недорозвиненість центральної нервової системи позначається на функції органів дихання. Типові особливості дихання недоношених дітей такі: поверхневий характер, паузи різної тривалості, переважання фази видиху над фазою вдиху, періодичне дихання, виникнення апное. У такому разі під апное недоношених розуміють патологічне апное, що спостері-гається у передчасно народженої дитини на тлі періодичного дихання. Патологічним апное вважають зупинку дихання, що триває більше ніж 20 с або супроводжується ціанозом, раптовою блідістю (гіпотензією), а також брадикардією (понад 100 за 1 хв). Дихання новонародженого вважають періодичним, якщо протягом 1 хв спостерігається 3 (або більше) дихальні паузи тривалістю понад 2 с кожна. Оскільки виникнення апное недоношених є дуже характерним для передчасно народжених немовлят, усі такі діти до 34-го тижня гестації повинні перебувати під моніторним спостереженням.
Легені недоношеної дитини менше заповнені повітрям, у них мало еластичної тканини. Недостатня м'язова активність, підвищена піддатливість грудної клітки і нестача антиателектатичного фактора (сурфактанту) зумовлює розвиток ателектазів, гіалінових мембран, вторинні гемодинамічні порушення, що клінічно проявляється синдромом дихальних розладів.
На відміну від дихальної, серцево-судинна система починає функціонувати в ранній стадії внутрішньоутробного розвитку плода і тому на момент народження у недоношених дітей вона більш зріла, хоч і має деякі риси функціональної недостатності. Середній артеріальний тиск у них нижчий, ніж у доношених, і нижня його межа у міліметрах ртутного стовп-чика визначається за такою формулою: гестаційний вік у тижнях + 5. Сповільнена швидкість кровотоку призводить до гіпостазу, акроціанозу. Спостерігають підвищену проникність і ламкість кровоносних судин. Перенесена гіпоксія, призначення значних об'ємів рідини, струминні введення, сепсис можуть спричинити незакриття або вторинне відкриття артеріальної протоки.
Травна система також відрізняється функціональною незрілістю. Смоктальний і ковтальний рефлекси, особливо часті у глибоконедоношених дітей, слабко виражені або взагалі відсутні. А їхня повноцінна координація встановлюється лише після 34-го тижня гестації. Слизова оболонка ротової порожнини суха, легковразлива. Слабко розвинені м'язи вхідної частини і стінок шлунка, тому часто спостерігають аерофагію, зригування, здуття, сповільнену евакуацію вмісту (130-140 хв). Об'єм шлунка малий: у 1-шу добу - 2-5 мл, на 10-ту добу - від ЗО до 60 мл. Кислотність шлункового соку низька, сила ферментів слабка, чутливість до порушень нервової регуляції підвищена, місцевий імунітет розвинений недостатньо. Тонус кишок знижений, і цим зумовлюється схильність до метеоризму. Проникність стінки кишок підвищена, тому мікроорганізми, токсичні речовини легко потрапляють з кишок у кров. Усі ці чинники зумовлюють напруженість процесів бактеріальної колонізації і підвищену захворюваність на виразково-некротичний ентероколіт.
Печінці недоношеної дитини властива знижена активність ферменту глюкуронілтрансферази, який переводить непрямий білірубін у прямий. Це сприяє розвиткові пролонгованої кон'югаційної жовтяниці (триває понад 2 тиж).
Низку характерних особливостей мають органи кровотворення і процеси гемопоезу, що в них відбуваються. Недоношена дитина народжується в той момент, коли екстрамедулярне кровотворення інтенсивне, а медулярне функціонує ще недостатньо. Оскільки після народження екстрамедулярний гемопоез припиняється, у недоношеної дитини діє тільки незрілий кістковий мозок, що зумовлює розвиток ранньої анемії недоношених. Цьому сприяє фізіологічний дефіцит еритропоетину, а також дефіцит деяких інших гемопоетичних чинників, мікроелементів (міді, кобальту, марганцю тощо), вітамінів, білків.
Реактивність недоношених дітей знижена. У них нижчі, ніж у доношених дітей, показники неспецифічних чинників захисту (фагоцитарна активність лейкоцитів, титр комплементу, вміст лізоциму і рівень пропердину). Недосконалими є й імунологічні реакції. Рівні імуноглобулінів у крові і секретах знижені, а ті антитіла, що утворилися, швидко руйнуються і виводяться з русла крові. Через це недоношені діти часто хворіють на гнійно-септичні й респіраторні вірусні захворювання, що характеризуються стертою клінічною картиною, недостатньою температурною реакцією, затяжним і рецидивним перебігом, часто супроводжуються різними ускладненнями.
ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО І ПСИХОМОТОРНОГО РОЗВИТКУ НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ
Фізіологічна втрата маси тіла у недоношених дітей варіює від 4-5% до 10-14%, тобто вища, ніж у доношених дітей, і тому її правильніше називатимаксимальною втратою маси тіла. Процес її зменшення триває до 4-5-го дня, потім протягом кількох днів маса тіла недоношеної дитини залишається сталою, і тільки до 2-3-тижневого віку немовля досягає почат-кової маси. Через це збільшення маси тіла за 1-й місяць життя є мінімальним і становить 150-300 г.
На 1-му році життя для недоношених дітей характерні високі темпи фізичного розвитку. Маса тіла у них подвоюється у 2-2,5 міс, потроюється - у 5-6 міс, а під час досягнення немовлям 1 року зростає у 4-9 разів. Темпи збільшення маси тіла інтенсивніші у дітей з найменшою масою тіла під час народження (табл. 1). Діти, в яких маса тіла під час народження становить від 1000 до 2000 г, досягають рівня фізичного розвитку доношених дітей у 2-3 роки, а з масою, меншою ніж 1000 г, - у 6-7 років.
Таблиця 1. Середньомісячне збільшення маси тіла (г) і зросту (см) недоношених дітей залежно від маси тіла під час народження
(за РЧ. Новиковою, 1978)
Вік,
міс Збільшення маси біла і зросту залежно від маси тіла дитини під час народження
800-1000 1001-1500 1501-2000 2001-2500
Маса тіла Зріст Маса тіла Зріст Маса тіла Зріст Маса тіла Зріст
1 180 3,9 190 3,7 190 3,8 300 3,7
2 400 3,5 650 5,0 700-800 3,9 800 3,6
3 600-700 2,5 600-700 4,2 700-800 3,6 700-800 3,6
4 600 3,5 600-700 3,7 800-900 3,8 700-800 3,3
5 550 3,7 750 3,6 800 3,3 700 2,3
6 750 3,7 800 2,8 700 2,3 700 2,0
7 500 2,5 950 3,0 600 2,3 700 1,6
8 500 2,5 600 1,6 700 1,8 700 1,5
9 500 4,5 550 2,1 450 1,0 700 1,2
10 450 2,5 500 1,7 400 0,8 400 1,5
11 500 2,2 300 0,6 500 Го,9 400 1,0
12 450 1,7 350 1,2 450 1,5 350 1,2
Усього
за 1-й рік 5280 36,7 6940 26,2 6090 29,0 7250 26,5
На ступінь фізичного розвитку недоношених дітей впливають причини, які зумовили передчасне народження, патологія внутрішньоутробного розвитку, стан і захворювання дитини після народження, характер вигодовування, правильність догляду.
Таблиця 2. Деякі показники психомоторного розвитку дітей
по місяцях на першому році життя залежно від маси тіла
під час народження
Уміння Час появи умінь (міс) залежно від маси тіла (г) під час народження
До 1000 1000-1499 1500-1999 2000-2499 Понад 2499
Зорово-слухове зосередження 2-3 2-2,5 1,5-2 1-1,5 1
Утримує голівку у вертикальному положенні 3-4 3-4 2 1,5-2 1
Перевертається зі спини на живіт 6,5-7,5 6-7 5-6 5-5,5 4,5-5
Перевертається із живота на спину 7,5-8,5 7-8 6-7 6-7 6
Самостійно
сідає 9-12 8-10 7-8 6-7 6
стоїть 11-12 11-12 9-10 9 8
ходить 14-15 14-15 11-13 11-12 11-12
Вимовляє близько 10 слів 16 16 15 13-14 12
Ці самі чинники, зокрема термін гестації, гіпоксія, пологовий травматизм, істотно впливають на психомоторний розвиток недоношених дітей. Більшість передчасно народжених дітей, особливо в яких мала маса тіла під час народження, на 1-му році життя, а іноді й довше, відстають у розвитку від доношених дітей; Відставання психомоторного розвитку не-мовлят з масою тіла під час народження меншою ніж 1500 г порівняно з доношеними ровесниками становить 2-3 міс, з масою тіла 1500-1999 г - 0,5-1 міс. Діти з масою тіла під час народження понад 1999 г розвиваються майже так само, як і доношені діти (табл. 2).
Поліпшенню психомоторного розвитку недоношених дітей сприяють масаж, гімнастика, яскраві іграшки, ласкава розмова, спів, музика. Більшість передчасно народжених дітей після досягнення 3 років не відрізняються за своїм психомоторним розвитком від доношених немовлят.

 
 

Цікаве

Загрузка...