WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Загальна захворюваність і основні тенденції всіх видів захворюваності - Реферат

Загальна захворюваність і основні тенденції всіх видів захворюваності - Реферат

вірусної етіології (грип, вірусні гепатити, СНІД), має тенденцію дозростання.
Проблема інфекційної захворюваності актуальна й для нашої держави. Серед всіх інфекційних хвороб, що реєструються в Україні (за МКХ-10), найбільший вплив на стан здоров'я мають вірусні гепатити, гострі кишкові та інфекції, керовані засобами специфічної профілактики, певні вірусні та паразитарні хвороби.
Захворюваність на деякі з них представлена на малюнку 15.
З початку 90-х років XX ст. розпочалося зростання захворюваності на туберкульоз у багатьох регіонах світу та країнах, у т.ч. в країнах СНД.
З 1996 по 2000 pp. в Україні захворюваність на активний туберкульоз зросла з 45,8 до 58,9*, тобто майже в 1,3 раза. Більш високі показники реєструють серед міського населення.
Невідкладні заходи щодо боротьби з туберкульозом визначені Указом Президента України від 11.05.2000 р. №679/2000, розроблена Національна програма боротьби з туберкульозом, основною метою якої є неухильне зниження захворюваності та поширеності цього захворювання, а також зниження смертності та інфікованості.
Суттєво зростає захворюваність на синдром набутого імунодефіциту (СПІД). Збудник СНІДу - вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) виділено в 1983 р. За досить короткий час СНІД розповсюдився в усьому світі.
Якщо в 1988-1994 pp. в Україні реєструвалися окремі випадки, то в 1995 р. почалася епідемія.
З 1996 по 2000 pp. кількість ВІЛ-інфікованих зросла більш ніж в 5 разів. Лише за 2000 р. зареєстровано більше 6 тисяч нових випадків ВІЛ-інфекції.
Перша, повільна хвиля, була пов'язана з особами, які мали багато статевих партнерів, друга хвиля, що розпочалася в 1995 p., -з розповсюдженням ВІЛ-інфекції в середовищі ін'єкційних наркоманів, які є провідною групою ризику. Постійне виявлення підлітків свідчить про тенденцію омолодження СНІДу. Найризикованішим є вік 13-19 років.
З 1993 по 1999 pp. число хворих на наркоманію, що знаходяться під диспансерним спостереженням, зросло майже вдвічі, суттєво збільшилась кількість осіб з епізодичним вживанням наркотиків.
В 1999 р. в Україні розроблена Програма профілактики СНІДу та наркоманії, основною метою якої є попередження подальшого поширення наркоманії в Україні, зменшення зараження ВІЛ-інфекцією та захворювань на СНІД і їх негативного впливу на соціально-економічний розвиток держави.
З ініціативи Міністерства охорони здоров'я здійснюється ціла низка міжнародних проектів, спрямованих на локалізацію епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекцією та СНІДом.
Згідно з Наказом МОЗ України № 235 від 27.09.99 передбачено збільшення діагностико-детоксикаційних, реабілітаційних та інших підрозділів територіальних наркологічних закладів.
Важливу роль у формуванні стану здоров'я населення відіграють хвороби системи кровообігу (ХСК), злоякісні новоутворення та травматизм,.
Їх значення в окремих показниках здоров'я відчутно відрізняється (табл. 1).
Таблиця 1. Рангові місця поширеності окремих захворювань, рівня госпіталізації та смертності за класами хвороб серед всього населення
Класи хвороб Рангові місця
смертності поширеності рівня госпіталізації
Новоутворення 2 12 7
Хвороби системи кровообігу 1 2 1
Хвороби органів дихання 4 1 3
Хвороби органів травлення 5 3 2
Нещасні випадки, отруєння, травми 3 8 5
Вказані захворювання обумовлюють майже 85 % причин смертності, значні рівні госпіталізації, високу частоту інвалідизації, значну потребу в спеціалізованій медичній допомозі. Вони призводять до великих економічних втрат суспільства та особистості.
Протягом 1990-1999 pp. первинна захворюваність на ХСК в Україні зросла з 22,1 до 39,1 %о, а поширеність з 174,8 до 316,8 %0 (в 1,7 раза).
Зріс також і рівень смертності. Найбільше значення серед цих хвороб мають гіпертонічна хвороба (на яку в країні страждають майже 13 млн. осіб, проте лікується лише 23 %), ішемічна хвороба серця та цереброваскулярні хвороби.
Розвиток цих хвороб пов'язаний з психоемоційним перевантаженням, нераціональним харчуванням (що призводить до ожиріння), недостатньою фізичною активністю, курінням, спадковістю.
Указом Президента України від 4.02. 1999 р. № 117/99 затверджена Програма профілактики та лікування артеріальної гіпертензії в Україні, завданнями якої є пропаганда здорового способу життя, зміцнення організацій охорони здоров'я кадрами та ресурсами, забезпечення ефективної діагностичної, лікувальної, реабілітаційної допомоги хворим на АГ і на її ускладнення.
Проблема злоякісних новоутворень загострилася в другій половині XX ст. За період з 1990 по 1999 pp. первинна захворюваність на ці хвороби в Україні дещо зросла (з 3,0 до 3,17 %0), особливо на рак щитовидної залози, проте захворюваність дітей зросла значніше.
Структура захворюваності має статеві особливості: у чоловіків перше місце займає рак легень, а у жінок - рак молочної залози. Відбувається накопичення контингентів хворих.
До основних чинників ризику виникнення новоутворень належать канцерогени (хімічні, фізичні), вірусні агенти та успадкована генетична схильність. Важливе значення має своєчасне виявлення цих захворювань, для чого впроваджуються скринінгові програми ранньої діагностики онкопатології за допомогою відповідних тестів.
Невпинно зростає рівень травматизму, і хоча в структурі поширеності захворювання він не займає провідного місця, проте його значення в інвалідності та смертності досить відчутне.
Зростання травматизму в усьому світі має епідемічний характер.
Розрізняють побутовий, виробничий, вуличний, дорожньо-транс-портний, спортивний травматизм.
Найбільш поширеним в Україні є побутовий травматизм (майже 3/4 всіх травм), друге місце посідає вуличний травматизм, третє - виробничий травматизм.
Загальні рівні травматизму найбільші в регіонах зі значним розвитком промисловості металургійної, гірничої, металообробної, хімічної.
Високий рівень травматизму притаманний дітям (0-14 років).
Таким чином, сучасний стан здоров'я населення України, який досить суттєво відтворюють показники захворюваності, характеризується такими основними тенденціями:
1. Зростає поширеність і первинна захворюваність за більшістю класів хвороб.
2. Зростає частота переходу гострих захворювань у хронічні.
3. Домінуюче місце в структурі посідають хронічні неінфекційні захворювання, передусім хвороби органів дихання, системи кровообігу, нервової системи та органів чуття.
4. Підвищується частота вроджених вад і спадкових захворювань.
5. Значно збільшується інфекційна захворюваність, і в першу чергу туберкульоз, кишкові інфекції, вірусний гепатит.
6. Зростає поширеність соціально обумовлених хвороб, насамперед туберкульозу, СНІДу.
7. Відбувається диференціація рівнів захворюваності в основних соціальних групах, зокрема підвищення захворюваності серед мало-забезпечених верств населення.

 
 

Цікаве

Загрузка...