WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Основи клінічної онкології. Теорії канцерогенезу. Сучасні методи діагностики і лікування передракових і злоякісних захворювань - Реферат

Основи клінічної онкології. Теорії канцерогенезу. Сучасні методи діагностики і лікування передракових і злоякісних захворювань - Реферат

прийомом протизаплідних препаратів.
У Японії, в азіатських країнах, де жінки багато народжують, РМЗ - це рідкість. Разом з тим у японок, що живуть у США, РМЗ зустрічається так часто як і в американок. У Японії також зустрічається рак шлунка, що пов'язано з особливостями їхнього харчування (вживання великої кількості рибної їжі з дрібними кістками, що подразнює слизову шлунка).
Класифікація пухлин. Усі новотворення поділяються на доброякісні і злоякісні.
1 Доброякісні пухлини (tumor benignus) називають по виду тієї тканини, з якої вони виникли, додаючи суфікс - ома: з жирової тканини - ліпома, з м'язової - міома, з фіброзної - фіброма.
Для цих пухлин характерні наявність, капсули чітких контурів, вони безболісні, рухливі, так як не проростають в інші тканини. Регіонарні лимфовузли не збільшені. Метастазів - не буває. Вони по клітинній структурі не відрізняються від тих тканин, з який виникли, довгостроково ростуть, ріст - експансивний - тобто не проростають у навколишні тканини.
2 Злоякісні пухлини (tumor malignus). Залежності від виду, тканини, з якої вони відбулися, діляться на епітеліальні (їх 95%) - називається cancer (рак), corcinoma (шлунок, кишечник, шкіра, молочна залоза) і мезенхімальні, поєднано тканинні називаються sarcoma (від грец. слова sarcos -м'ясо) - фібросаркома, ангіосаркома.
Для зл. пухлин характерно:
1) Відносна автономність росту.
2) Анаплазія- утрата клітинної дифереційовки.
3) Інвазивний чи інфільтративний ріст (тобто відсутність капсули, проростання в навколишні тканини).
4) Рецидивування - після видалення.
5) Метастазування - 1 лімфогенне - у регіонарні лімфовузли - лімфоколектори - грудна лімфатична протока; 2 гематогенне - легені, печінка, кістки; 3 імплантаційні meta - внаслідок переносу кліток пухлини на здорові тканини.
Для диспансеризації хворих із передпухлинними захворюваннями і зл. пухлинами, виділяють наступні клінічні групи:
1 а - обличчя із захворюваннями, підозрілими на пухлинні. Вони підлягати детальному обстеженню, щоб перевести в іншу групу чи зняти з обліку.
1 б - обличчя з передопухлинними захворюваннями.
ІІ - обличчя зі злоякісними утвореннями, що підлягають спеціальному лікуванню (хірургічному, променевому чи ХТ).
Ця група поділяється на:
ІІ а - хворі із зл. пухлинами, що підлягають радикальному лікуванню й ІІ - підлягають спеціальному лікуванню.
III - хворі, яким проведене радикальне лікування. Їх вважають практично здоровими.
IV - хворі із зл. пухлинами, з наявністю віддалених метастазів, яким показане палиативне чи симптоматичне лікування.
Стадії пухлини - це анатомічне поширення зл. процесу, визначається по наступним критеріям:
а) розміри пухлини;
б) проростання в сусідні органи;
в) наявність чи відсутність meta.
Розрізняють 4 стадії:
I - пухлина до 3 см, meta - немає. Існує поняття "0" стадія, коли вражається тільки епітелій, називається Ca іn situ.
II - пухлина не 5 см. Існують поразки одиничних регіонарних лімфовузлів.
III - пухлина 5 см, розповсюджується за межі органа, наявність регіонарних "meta".
IV - прорізання пухлини в сусідні органи лімфогенні чи гематогенні "meta" незалежно від розмірів первинної пухлини.
Клінічна класифікація по системі TNМ (PQ).
Міжнародна класифікація розроблена у 1953 р.
Символ Т - позначають _______ будівлі пухлини.
Те - первинна пухлина не _____.
Т is - cancer in situ.
Т 1-4 - розміри пухлини.
Символ N - стан __________.
Nо - відсутність meta у регіонарних ____.
Nх - немає інформації (_________).
N1 - meta у регіонарних ___________
N2 - meta у ___________
N3 - meta у _________
Символ М - позначають віддалені позначка.
Мо - meta відсутні.
Мх - __________
М1 - існують.
Додаткові символи:
Р (___________) - визначення _____ проростання.
Р1 -
Р2 -
Р3 -
Р4 -
G (_____) ступінь диференціювання пухлини.
G1 - ________ з високим ступенем диференціювання кліток.
G2 - середнього ступеня.
G3 - _____, не диференціювання пухлини.
Результат лікування значно гірше - при низько диференційованих і більш розповсюджених пухлинах.
Організація онкологічної допомоги. Онкологічна служба має таку структуру:
1 Міністерство охорони здоров'я (керівництво онкослужби).
2 НДІ онкології.
3 Онкологічний диспансер (обласна, міська - наприклад, у Шостці, Конотопі).
4 Кафедра факультету, курс онкології.
5 У загальній лікувальній мережі - онкологічний кабінет.
Головний структурний підрозділ онкослужби - це онкодиспансер. Варто сказати, що в західних країнах такої установи немає. Хворі з онкологією лікуються в загальних клініках, що, очевидно, деонтологічно виправдано.
Задачі ОД.
1 Своєчасне і кваліфіковане надання медичної допомоги (у поліклініці і стаціонарі).
2 Організаційно-методичне керівництво, координація і контроль діяльності всіх лікувально-профілактичних установ області:
а) масова протиракова санпросвітробота;
б) організація і контроль проведення профоглядів;
в) організація своєчасного виявлення хворих з пухлинними і передпухлинними захворюваннями;
г) організація підготовки лікарів загальноїлікувальної мережі по питанням онкології;
д) облік хворих, анамнез захворюваності злоякісними утвореннями і смертність їх;
е) вивчення причин занедбаності рака;
ж) аналіз віддалених результатів диспансеризації хворих.
Загально-лікувальна мережа повинна забезпечити:
1 Проведення санпросвіт роботи для профілактики раку.
2 Проведення профоглядів, скринингових досліджень.
3 Повноцінне обстеження (клінічне, ендоскопічне, лабораторне).
4 Своєчасне виявлення пухлини вже при звертанні хворих.
5 Поглиблене обстеження у стаціонарі.
6 Своєчасне направлення хворих в ОД.
Важлива задача онкослужби - диспансеризація хворих. На онкохворих оформляються спеціальні форми (сигнальні).
1 Форма № 281. Повідомлення про хворого з вперше встановленим діагнозом зл. пухлини.
2 Форма № 027. "Протокол на випадок виявлення у хворого запущеної форми раку". Оформляється на ІІІ стадії візуальної форми рака і IV стадії всіх локалізациій. Усі протоколи повинні розбиратися на конференції лікарів того лікувального закладу, де визначена запущена форма раку.
3 Форма № 27. Заповнюється у всіх стаціонарах при виписці онкохворого.
4 На підставі цих документів заповнюється форма № 30, що є основним обліковим документом.
Після проведення радикального лікування хворі обстежуються на протязі 1-го року - 1 раз у квартал, 2 року - 2 рази на рік, 3 року - 4 рази на рік, а наступні - 1 раз на рік.
Діагностика. Чим раніше діагностована пухлина, тим кращі результати лікування. По даним ВОЗ тільки 1/3 хворих серед уперше виявлених підлягають радикальному лікуванню, а 2/3 - хіміопроменевій чи сигмостомічній терапії. Діагностика зл. пухлин поділяється на 2 етапи: первинна діагностика, тобто визначення пухлини й уточнююча діагностика - визначення поширеності пухлини, морфологічна верифікація, вивчення загального стану організму.
З клінічних позицій розвиток зл. пухлин можна розділити на 3 періоди:
1 пребластомозный;
2 доклінічна пухлина;
3 пухлина з клінічним проявом.
Кожен наступний період коротший за попередній:
- тривалість 1 періоду може тривати протягом декількох років, а може і десятиліть;
- 2 період - від появи перших пухлинних кліток до клінічної пухлини (100 кл. 1 см) - декілька років;
Так, периферичний рак легені росте протягом 6-8 років.
Період тривалості від прояву перших клінічних проявів до смерті організму найменше - місяці і рідко роки.
Сама основна проблема онкології - виявити пухлину в доклінічній стадії і мінімальних розмірів. Реально це можливо шляхом проведення профоглядів у

 
 

Цікаве

Загрузка...