WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Квант здоров'я: наукова гіпотеза чи абстрактна ідея - Реферат

Квант здоров'я: наукова гіпотеза чи абстрактна ідея - Реферат

патогенез, клініка виникає насущна потреба описати хворобу економічними параметрами.
Життєдіяльність маркетингової системи охорона здоров'я, досягнення і реалізація визначених цільових функцій забезпечується пропозицією відповідної медичної послуги і вдоволеним попитом у формі медичних процедур. У результаті цього, конкретний організм може бути переведений з одного стану в інше: з патологічного в нормальне, або може бути досягнуте "блокування" переходу організму в небажаний стан.
Дослідження наукових підходів і поглядів, що розкривають зміст медичної послуги, показують, що, з одного боку, послуга взагалі, як елемент маркетингової системи і медична зокрема, ототожнюється з товаром, з іншого боку - розкриваються її специфічні характеристики, що докорінно розмежовують категорії "товар" і "послуга".
За допомогою реалізованої медичної послуги забезпечується імовірність досягнення деяких цілей.
Швидше за все, медична послуга в її прикладній формі- медичній процедурі, як елемент маркетингової системи охорони здоров'я, є своєрідним специфічним засобом, за допомогою якого в системі охорони здоров'я на рівні конкретної структури в конкретного пацієнта медичним працівником, що володіє відповідними прийомами і технологіями, формується нове стані, образно говорячи, "виробляються" своєрідні "одиниці функціональної норми", якщо хочете -"одиниці здоров'я".
Метою дійсного повідомлення не є доказ або спростування реального існування в природі деяких квантів здоров'я.
Уведення "одиниць здоров'я" як теоретичних, гіпотетичних одиниць, у принципі, може дозволити формалізовано охарактеризувати такі основні поняття, що лежать в основі маркетингу в охороні здоров'я, як медичний нестаток і потреба в медичній допомозі. У сучасному розумінні твердження типу "Нестаток бути здоровим визначає потребу пошуку засобів і способів видужання" [5], швидше за все, є більш літературною конструкцією, чим науковим постулатом.
"Хвороба", "нужда", "потреба", "здоров'я", "видужання" і ряд інших категорій у їхньому традиційному розумінні, цілком прийнятні в системах охорони здоров'я поза ринковою сутністю. Усі вони придатні для опису поняття "медична допомога". Але як тільки їхнє застосування переноситься в маркетингові системи охорони здоров'я, у яких термін "медична допомога" трансформується в категорію "послуга медична", виявляється, що узагальненої сутності цих понять стає недостатньо. Виникає насущна потреба наповнити зміст цих категорій формалізованими критеріями, що дозволяють коректно співвіднести їх з іншими елементами системи маркетингу, що володіють високим ступенем однозначності. Приміром, з такими, як одиниці медичних послуг і лікарської праці, вартісні характеристики, число процедур, випадки медичного обслуговування й ін.
Визнаючи об'єктивну цільову орієнтацію маркетингу, дослідники дотепер не зуміли охарактеризувати єдину специфічність, як медичної послуги, так і її цільової функції.
По суті, однозначна цільова сутність системи медичного маркетингу розмивається на практично нескінченний ряд описів, так званих, кінцевих результатів медичної діяльності і шляхів їхніх досягнень.
Окремі автори таку єдину цільову настанову системи медичного маркетингу характеризують як поліпшення здоров'я громадян і благополуччя медичних працівників [5], тобто оперують не цілком формалізованою категорією "здоров'я".
Як відомо, поза маркетинговою сутністю системи охорони здоров'я, здоров'я населення характеризуються визначеними показниками. Використання таких узагальнених критеріїв для опису маркетингових систем, що є досить точними і тонкими функціональними структурами, стає не цілком коректним.
Напрошується закономірне бажання охарактеризувати кінцевий цільовий результат удоволеного медичного попиту своєрідними одиницями, подібними до одиниць вироблення у виробничій сфері.
Саме введення мнемонічних "одиниць здоров'я" могли б вирішити деякі теоретичні проблеми на шляху опису критеріїв економічної доцільності охорони здоров'я.
Умовне число таких "одиниць здоров'я" у гносеологічному плані могло б описати і логічно зв'язати, з одного боку, весь спектр станів пацієнта, як суб'єкта маркетингової системи, з іншого боку - зрадити недвозначну характеристику цілеспрямованим діям лікаря (медичного працівника) і, нарешті, забезпечити методом, властивим точним наукам, характеристику однозначності взаємин пацієнта і лікаря в поле визначених умов ринку медичних послуг.
Така "одиниця здоров'я" може бути або умовно мнемонічної, тобто її попросту варто винайти і за домовленістю наповнити визначеним змістом. Можлива, така "одиниця здоров'я" зможе адекватно відобразити деяку конкретну сутність взаємин суб'єктів маркетингової системи охорони здоров'я і дозволить з високою часткою вірогідності оцінити їхню економічну ефективність.
В узагальненому виді задача, позначена в дійсному повідомленні, зводиться до встановлення і введення деякої одиниці, формалізовано характеризуючу частку здоров'я, з метою опису і коректного співвідношення будь-якого стану пацієнта або структур, що надають медичні послуги, з високо формалізованими елементами маркетингової системи охорони здоров'я.
Література
1. Щепин О.П. Роль соціально-гігієнічної науки в реформуванні охорони здоров'я. //
Економіка охорони здоров'я - № 1 - 1998 -С. 5-6.
2. Лисицин Ю.П. Концепція "людського капіталу": медико-економічний аспект. // Економіка
охорони здоров'я - № 2 - 1998 -С.5-9.
3. Тогунов И.А. Категорії "Норма" і "Патологія" у системі забезпечення якості медичної
допомоги. // Бюлетень науково-дослідного інституту соціальної гігієни, економіки і
керування охороною здоров'я імені Н.А. Семашко. - 1997. - Вып. 4. - С. 25-29.
4. Степанов А.Д. Норма, хвороба і питання охорони здоров'я. / Горький. Волго-Вятское книжкове
вид. - 1975. - С. 251- 252.
5. Галкін Р.А. із співавт. Маркетинг, лізинг, логістика в охороні здоров'я. / Самара -
Санкт-Петербург - 1998. - С.151.

 
 

Цікаве

Загрузка...