WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Обстеження нирок і сечових шляхів - Реферат

Обстеження нирок і сечових шляхів - Реферат


Реферат на тему
Обстеження нирок і сечових шляхів
Стандартні дослідження сечі
Діурез, співвідношення нічної і денної кількості сечі
Загальний аналіз сечі або індикаторний папірець, наприклад, Multistix 10 SG (білок, глюкоза, змінені і незмінені еритроцити, лейкоцити, жовчні пігменти, уробіліноген, рН, відносна густина, нітрити, естераза лейкоцитів, кетонові тіла), циліндри, солі
Multistix Pro (10 параметрів + співвідношення білок/креатинін). Визначення альбуміну у мг/л, креатиніну сечі у мг/дл із застосуванням Clinitek або DCA 2000+ (Bayer HealthCare). Нормальне значення - менше 30 мг/г або 3,4 мг/ммоль, підвищене 30-300 мг/г або 3,4-33.9 ммоль/л, сильно підвищене - більше 300 мг/г або 33,9 мг/ммоль при виконанні дослідження напівкількісним методом Clinitek та нормальні для жіночої статті менше 3,5 мг/ммоль і 2,5 мг/ммоль -чоловічої при визначенні кількісним методом DCA 2000+.
Питома вага (відносна густина) в аналізі за Зимницьким, осмолярність плазми або осмоляльність сечі
Аналіз за Нечипоренком: мікроскопія еритроцитів, лейкоцитів, циліндрів
Спеціальні дослідження
Кількісне культивування (середня порція сечі або сеча, аспірована з сечового міхура) з антибіотикограмою.
Експрес культивування з визначенням мікробного числа та виду бактерій
(Гр+ або Гр-):Уріспект
Добова екскреція білка або відношення протеїн - креатинін (мг/дл) Pyrogallol Red-SDS, альбумін (мг/л)/креатинін (ммоль/л)
Селективність протеїнурії
Визначення добової екскреції солей (оксалати, фосфати, урати) та вмісту сечовини крові (транспорт солей) Естераза лейкоцитів (по індикаторному папірцю) Бактерії покриті антитілами Уролейкограма
Ортостатична протеїнурія
Екскреція елементів подоцитів (по подокаліксину: імунофлюоресценція)
Паратгормон (негайне виділення сироватки)
Аналізи для оцінки функції нирок
Сечовина крові, креатинін, вміст електролітів крові і сечі (натрій, калій, фосфор, кальцій, алюміній ), паратгормон, лужна фосфатаза, сечова кислота
Кислотно-лужний баланс
Проба з сухоїдінням (після 12 років)
Визначення клубочкової функції: кліренс креатиніну, кліренс цистатіну С (пост-?-глобулін). Останній має постійне співвідношення концентрації плазма/сироватка, вільно фільтрується клубочками і повністю реабсорбується і катаболізується проксимальними канальцями, не змінює свого профілю при одночасному прийомі хворим цефалоспоринів, аспірину, циклоспорину. Цистатін не взаємодіє з білірубіном але змінює свої значення при кетонурії. Для визначення клубочкової фільтрації по цистаміну достатньо однієї проби крові. Аналіз виконується за 6 хвилин (N Latex Cestatin C, Dade Behring Marburg Gmbh).
Добова екскреція натрію, калію, фосфатів, кальцію, уратів, амінокислот
Фракційна екскреція натрію = (натрій сечі/ натрій сироватки крові) : (креатинін сечі/ креатинін сироватки крові) х 100%
Ознаки канальцевої дисфункції: ацидоамоніогенез, ферментурія, дизритмія
Ознаки клубочкової дисфункції: визначення фільтраційної фракції (швидкість клубочкової фільтрації/ефективний нирковий плазмотік). Визначення функціонального ниркового резерву (навантаження протеїном, амінокислотами, допаміном)
Клубочкова фільтрація (Cockcroft-Gault): (140-рік)(маса в кг)/(креатинін крові у мкмоль/л х 0,81). Формула застосовується для креатиніну менше 130 мкмоль/л
(для жінок коефіцієнт 0,85) Норма КФ> 80 мл/хв., креатинін крові < 112 мкмоль/л
Кліренс креатиніну (Cockcroft-Gault): (88х(145- вік)/сироватковий креатинін)-3 (на 15% нижче для жінок)
Біохімічні дослідження
Гострофазові проби
Білкові фракції
Ліпідна панель (тригліцериди, ліпопротеїди низької щільності, дуже низької щільності, високої щільності), коефіцієнт атерогенності
Імунологічні дослідження
Дослідження факторів системних захворювань
Sm-антитіла
Антинуклеарний фактор
Антитіла до дволанцюгової ДНК
Ревматоїдний фактор
ANCA (антитіла до мієлопероксидази та протеїнкінази)
Антитіла до гломерулярної мембрани
С-3 нефротичний фактор
Серцево-судинний моніторинг
Холтеровський моніторинг
Середньо динамічний артеріальний тиск (АТ сист. -АТ діаст./3 + АТ діаст.)
Рентгенологічне обстеження
Оглядовий знімок живота (непрозоре каміння, кальцифікація)
Внутрішньовенна урографія (бажано) із ультравістом, магневістом (похідне гадолінію): розмір, форма, положення нирок, рубці, порушення сечовивідних шляхів, камені, аберантна артерія
Мікційна цистограма (рефлюкси, порушення в звільненні сечового міхура, розмір міхура)
Цистоскопія
Ретроградна пієлографія (порушення сечовивідних шляхів вище сечового міхура). Ниркова артеріографія (стеноз ниркової артерії, артеріовенозні вади, дослідження кровотечі)
Ультразвукова ехографія
Розмір, форма, положення нирок, рубці, обстеження маси нирок, наявність обструкції, камені, виявлення зачеревинних уражень, скринінг для інвазійних процедур)
Доплер-сонографія: IR= (V sys.-V dias.)/V sys. (N=0,6; стеноз <0,5), Різниця IR між нирками 0,02-0,16)
Триплекс режим: енергетичний Доплер - сумарна оцінка кровонаповнення
Комп'ютерна томографія стандартна, із посиленням та спіральна
Обстеження маси нирок, зачеревинної маси включно з аортальними вузлами
Магнітно-резонансна томографія
Обстеження положення, форми, маси нирок, які дистоповані
Із посиленням 3D (магневіст): судинні дослідження
Магнітно-резонансна ангіографія (3D) з гадолінієм: виявлення стенозів
Радіонуклідні обстеження
Ін вітро: дослідження бета2-мікроглобуліну сечі і крові Динамічна реносцинтіграфія:
з тубулотропними радіофармпрепаратами: 131J або 123J-гіпураном (функція S2 сегменту звитого проксимального канальця), 99mTc-MAG3 (меркаптоацетилтригліцин), 99mTc-ЕС (етилендицистеїн). Ці препарати визначають канальцеву та екскреторну функції нирок.
з гломерулотропними радіофармпрепаратами: 125Jйоталамат, 99mTc-ДТПА (пентатех), 99mTc-цитратех, 99mTc-фосфати (пірофосфат, метилендифосфонат), 51Cr-ЕДТА, 113mIn-пентаїнд. Препарати визначають клубочкову фільтрацію, стан гломерулярного фільтру по

 
 

Цікаве

Загрузка...