WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Токсикози вагітних - Реферат

Токсикози вагітних - Реферат


Реферат
на тему:
Токсикози вагітних
Токсикози вагітних - це такі патологічні розлади, які розвиваються під час вагітності, ускладнюють її перебіг і, як правило, припиняються після закінчення вагітності.
Під час нормальної вагітності в організмі жінки відбуваються адаптаційні зміни функцій майже всіх органів і систем, що й визначає нормальний перебіг вагітності та розвиток плода. Ці пристосовні зміни регу-люються нервовою системою за активної участі залоз внутрішньої секреції.
На розвиток токсикозів вагітних можуть впливати різні порушення в системах організму, відповідальних за адаптацію його до вагітності. До чинників, які негативно впливають на цей процес, належать: 1) патологічні зміни рецепторного апарату матки, що сприяють утворенню патологічних імпульсів, які йдуть від плідного яйця; 2) патологічне перероблення імпульсів (навіть нормальних) у центральній нервовій системі.
Чинниками, що сприяють розвиткові токсикозів вагітних, є захворювання, перенесені раніше та супутні вагітності (хвороби серця й судин, патологія печінки, нирок, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет та ін.), нервово-психічні потрясіння, перевтома, недосипання, кисневе та харчове голодування, інтоксикації та інші чинники, що ослаблюють реактивність організму жінки. Велике значення в розвитку токсикозів вагітних мають також спадкові чинники: конституціональні особливості типу нервової діяльності, анатомічна будова судинної стінки та її ендотелію тощо.
Механізм розвитку токсикозу вагітних вивчений ще недостатньо. Схематично його можна уявити так. Пов'язане з вагітністю вкорінення в материнський організм (у матку) елементів плідного яйця (ворсинок), утворення та функціонування нових ендокринних органів (жовте тіло вагітності й плацента) та інші обставини вносять досить істотні зміни в організм жінки. Він перебудовується стосовно тих нових умов, у які він потрапляє у зв'язку з вагітністю.
Цей новий стан організму матері є фізіологічним. Однак за певних несприятливих умов він може набути патологічних рис початкового токсикозу.
Можливість виникнення у вагітної токсикозу залежить від низки умов, з яких головними є загальний стан організму, стан нервової системи, ендокринного апарату, окремих органів та систем і взагалі усього того, що визначає реактивність організму. Велику роль відіграє й навколишнє середо-вище - умови праці, побуту тощо.
У разі токсикозу вагітних функціональні зрушення в центральній нервовій системі набувають патологічної форми, порушуються нормальні функціональні взаємовідношення між корою і підкіркою, що призводить до недостатності центральної регуляції вегетативних функцій.
У міру розвитку захворювання виникають вторинні ураження інших органів, особливо печінки, нирок та ендокринної системи.
У наш час відомо понад 30 теорій патогенезу цього ускладнення вагітності. Основні з них: 1. Теорія порушення загального синдрому адаптації організму жінки до плода, що розвивається в матці; 2. Алергічна теорія, котра пов'язує розвиток токсикозу вагітних з надходженням з плідного яйця в організм матері алергенів у вигляді білкових субстанцій плода та плаценти; 3. Ниркова теорія, згідно з якою основну роль у пато-генезі пізнього токсикозу відіграє ішемія нирок (порушення ниркового кровообігу внаслідок стискання вагітною маткою судин нирок викликає їх ішемію, виділення реніну, що має гіпертензивну дію); 4. Гормональна теорія, котра пояснює це ускладнення гіперфункцією кіркової речовини надниркових залоз та гормональною недостатністю плаценти; 5. Плацентарна теорія, за якою причинами токсикозів вагітних можуть бути: а) передчасне старіння (дистрофія) ворсинок хоріона, а звідси недостатність функції плаценти; б) порушення матково-плацентарного кровообігу та ут-ворення недоокиснених проміжних продуктів обміну речовин; в) спазми судин плаценти, що призводять до ішемії та некробіозу її тканин; г) виражені морфологічні (дистрофічні) зміни у плаценті; 6. Гемодинамічна теорія. Вона пов'язує розвиток токсикозів вагітних з недостатнім відтіканням крові матковими судинами (венами), внаслідок чого посилюється відтікання крові через судини яєчника, а це призводить до порушення гемодинаміки у ниркових судинах і подальшої ішемії нирок; 7. Неврогенна теорія, що розглядає токсикоз вагітних як нейротоксикоз; 8. Теорія гематологічного конфлікту між матір'ю й плодом за системою резус-фактора або АВО; 9. Теорія, яка пояснює токсикоз вагітних потраплянням у течію крові матері навколоплідних вод тощо.
Не заперечуючи цінність цих теорій щодо патогенезу пізніх токсикозів вагітних, треба визнати, що жодна з них не відповідає на запитання, чому ця патологія виникає переважно у першороділь, як правило, у фізично здорових жінок. Не з'ясовано також, чому в разі повторних вагітностей можливість розвитку токсикозу різко знижується. Виняток становлять лише ті жінки, в яких на час даної вагітності зберігаються органічні зміни у життєво важливих органах та системах організму, що були і під час попередньої вагітності (захворювання нирок, печінки, серцево-судинної системи тощо).
На нашу думку, механізм розвитку токсикозу вагітних можна уявити так. Вагітність і динаміка її розвитку викликають в організмі жінки стандартний комплекс специфічних реакцій, що закріпилися в процесі філогенезу і проявляються у зміні спрямованості морфологічних та функціо-нальних реакцій цілісного організму. На різних стадіях розвитку вагітності включення тих або інших безумовнорефлекторних реакцій перебуває на рівні діенцефальної системи, оскільки часткова або повна декортикація не змінює реакції організму на вагітність. Однак кора головного мозку може посилювати або пригнічувати регуляторну функцію розташованих нижче відділів центральної нервової системи, де знаходяться центри безумовно-рефлекторних реакцій на вагітність. Чим вища активність безумовнорефлекторних реакцій організму на вагітність, тим сприятливіше розвиватимуться процеси у функціональних системах вагітної жінки та плода. Якщо виявляється інертність деяких або всіх рефлекторних механізмів на фізіологічні подразники, що йдуть від плода, в одній або багатьох функціональних системах, то може виникнути конфліктна ситуація, тобто ста-новище, при якому

 
 

Цікаве

Загрузка...