WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Радіонуклідні методи діагностики в нейрохірургії - Реферат

Радіонуклідні методи діагностики в нейрохірургії - Реферат

частіше виявлялась у хворих з невизначеною дозою (37,5%).
У хворих, які працювали лише в квітні-травні 1986 р., виявлялись переважно дифузно-вогнищеві порушення перфузії 38,9%), але також дифузні і вогнищеві (22%). У тих, хто працював з квітня-травня і на протязі 1986 р., зміни мозкової перфузії були інакші - більше виражені багатовогнищеві (53,3%) і дифузні (33,3%), а у ліквідаторів кінця 1986 р. переважали помірні однобічні вогнищеві порушення (66,7%). Проведення лікувальних заходів суттєво знижувало вираженість і можливість розвитку багатовогнищевих змін перфузії і дещо меншою мірою - дифузних, але не впливало на розвиток однобічних вогнищевих і дифузно-вогнищевих порушень. Тобто лікувальні заходи зменшували ризик розвитку виражених змін мозкової перфузії і розвиток тяжких форм ЕП, проте не запобігали їх прогресуванню.
Аналіз комплексного обстеження групи хворих дозволив встановити деяке співпадання даних ОФЕКТ з результатами МРТ-дослідження: у хворих, які лікувались, частіше виявлялись атрофічні і дрібновогнищеві зміни і рідше - виражені вогнищеві, що узгоджувалось з більшою частотою виявлення дифузних і дифузно-вогнищевих змін і меншою - багатовогнищевих. В той же час частота і вираженість вогнищевих порушень, виявлених при дослідженні за методом ОФЕКТ, були більшими, ніж при застосуванні МРТ, враховуючи також обстеження хворих зі значним зниженням перфузії ішемічного характеру і крос-церебелярним діашизом. Інакше кажучи інформативність ОФЕКТ в плані виявлення вогнищевих змін перфузії була вищою за інформативність МРТ. У той же час порівняння результатів дослідження за методом ОФЕКТ і МРТ з даними УЗДГ показало, що дифузне і дифузно-вогнищеве зниження перфузії, а також атрофічні і дрібновогнищеві зміни на МР-томограмах корелювали з суттєвим зниженням ЛШК у ВББ і в КБ у хворих з тяжчими формами ЕП. Ступінь вираженості одиничних вогнищевих змін на ОФЕКТ-томограмах не співпадав з ступенем вираженості оклюзійно-стенотичних змін, що дало підставу припустити відносну незалежність виникнення вогнищевих порушень перфузії від характеру змін кровотоку і стану судинної стінки.
Таким чином, проведене дослідження показало високу інформативність використаних нейровізуальних методів обстеження - УЗДГ, МРТ і ОФЕКТ (94,7%, 94,9% і 94,9% відповідно). Кожен з цих методів дозволив виявити окремі ланки, що складають патофізіологічну основу ЕП - транспортну фазу кровообігу, структурно-анатомічні зміни мозкової тканини, стан тканинного кровотоку (перфузії). Це підвищило діагностичну інформативність комплексного обстеження в оцінці характеру змін головного мозку в обстеженій групі хворих до 100%. Результати досліджень показали, що у ЛНА на ЧАЕС, які отримали порівняно невеликі дози опромінення, вираженість і характер змін головного мозку перевищують ті, що можна виявити при традиційних методах дослідження. Вони також дали змогу констатувати, що у ЛНА на ЧАЕС у віддалені терміни розвивається органічне ураження головного мозку, обумовлене не тільки дисциркуляторними факторами, але і впливом іонізуючого опромінення. Динаміка змін показників застосування методів дослідження в різних групах хворих показала, що вираженість їх суттєво збільшується при поєднанні ефектів зовнішнього і внутрішнього опромінення. Проведення лікування в ранній період після опромінення суттєво зменшує ці зміни і ризик розвитку тяжких форм ЕП. Це дозволяє рекомендувати призначення профілактичних лікувальних заходів всім особам, які зазнали впливу іонізуючого опромінення, незалежно від їх стану.
?
Список літератури
1. Бузунов В.А., Страпко Н.П., Пирогова Е.А. и др. Основные результаты и задачи эпидемиологических исследований развития неопухолевых болезней у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС // Междунар. конф. "Пятнадцать лет Чернобыльской катастрофы. Опыт преодоления". Сб. тез. - К., 2001. - С.3 - 55.
2. Бузунов В.А., Страпко Н.П., Пирогова Е.А. и др. Эпидемиология неопухолевых болезней участников ликвидации последствий Чернобыльской аварии // Междунар. журн. рад. мед. - 2001, №3 (3-4) - С.9 - 25.
3. Власенко А.Г., Коновалова Е.Г., Кадыков А.С. Клинические синдромы и изменение мозговой гемодинамики и метаболизма при подкорковой локализации инсульта // Журн. неврол. и психиатр. - 1999. - №11. - С. 51 - 54.
4. Калашников В.И. Допплерографическая диагностика состояния цереброваскулярной реактивности у больных с хроническими ишемическими нарушениями мозгового кровообращения различной стадии // Укр.мед.часопис. - 2000. - №6 (20). - C. 98 - 102.
5. Лелюк В.Г., Гуськова А.К. Оценка связи сосудистых заболеваний головного мозга с воздействием ионизирующей радиации в отдаленный период после облучения // Матер. 2-ой Междунар. конф. "Отдаленные медицинские последствия Чернобыльской катастрофы". - К., 1998. - С.274 - 275.
6. Міхаль Г.В. Ультразвукова транскраніальна допплерографія // Бюл. УАН. - 1996. - С. 50 - 51.
7. Руссу М.Г., Кирка Л.П., Молдован М.Ф. Динамика заболеваемости участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС - жителей республики Молдова // Матер. 2-ой Междунар. конф. "Отдаленные медицинские последствия Чернобыльской катастрофы". - К., 1998. - С.130 - 131.
8. Рябухин Ю.С. Методологические трудности исследований показателей здоровья при низких уровнях облучения / Мед. радиол. и радиац. безопасн. - 1998. - №4. - С.37 - 42.
9. Рябухин Ю.С. Низкие уровни ионизирующего излучения и здоровье: Системный подход (Аналитический обзор) // Мед. радиол. и радиац. безопасн. - 2000. - Т.45, №4. - С. 5-45.
10. Усов В.Ю., Плотников М.П., Шикулин В.М. Функциональная гамма - томографическая оценка мозгового кровообращения при атеросклерозе брахиоцефальных артерий: радиофармпрепараты, методика, клиническое значение // Мед. радиол. и радиац. безопасн. - 1997. - №4. - С.35 - 45.
11. Усов В.Ю., Ярошевский С.П., Синицын В.Е. и др. Расчет объема повреждений нервной ткани при нарушениях кровообращения головного мозга по данным Т2-взвешенных МРТ-изображений // Мед. радиол. и радиац. безопасн. - 1999. - №4. - С.22 - 27.
12. Яворовский З. Жертвы Чернобыля: реалистическая оценка медицинских последствий Чернобыльской аварии // Мед. радиол. и радиац. безопасн., - 1999. - Т.4, №1. - С.19 - 30.
13. Ярмоненко С.П. Низкие уровни излучения и здоровье:радиобиологические аспекты (Аналитический обзор) // Мед. радиол. и радиац. безопасн. - 2000. - Т.45, №3. - С. 5 - 32.
14. Dorman P.J., Sandercoch PAG. Considerations in the desigh of clinical trials of neuroprotective therapy in acute stroke // Stroke. - 1996. - V.27. - P. 1507 - 1515.
15. Koster K., Brass L.M., Hoffer P.B. et al. Value of 99 mTcHMPAO SPECT imaging in patients with TIA of acute stroke and normal CT // Anon. - Radiological Society of North America 74th scientific assembly and annual meeting. - 1988. - 395p.-P.266.
16. Noth E., Emrich D., Feldmann M., Henze T. Early detection and follow-up of acute cerebral ischemia - comparison of HMPAO-SPECT and CT // Radioactive isotopes in clinical medicine and research. - 1988. - P.245 - 249.
17. Sugawara Y. SPECT evaluation of cerebral perfusion reserve in patients with occlusive cerebrovascular disease. Evaluation with acetazolamide test and crossed cerebellar diaspigis // Kaku - Igaku. - 1995. - V.32., N.3 - P. 287 - 299.

 
 

Цікаве

Загрузка...