WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Проблеми репродуктивного здоров'я населення - Реферат

Проблеми репродуктивного здоров'я населення - Реферат


Реферат
на тему:
Проблеми репродуктивного здоров'я населення
Показники 1991 р. 1992 р. 1993 р. 1994 р. 1995 р. 1996 р. 1997 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р. 2001 р. За 11 міс. 2002 р.
Кількість
родів 20350 21053 20362 19324 18528 17974 16860 15885 14572 14719 13805 12674
Кількість
нованаро-
джених 20529 21230 20532 19493 18662 18119 16896 16003 14548 14832 13915 12760
Пренатальна
смертність
по області (%) 18,1 16,8 13,5 11,5 12,6 12,5 11,8 12,1 10,0 11,0 10,7 6,1
Рання неонатальна
смертність (%) 9,3 7,4 6,4 5,9 6,6 6,4 5,6 6,3 5,2 5,9 5,7 3,2
Мертвона-
родження (%) 8,8 9,4 7,1 5,6 6,0 6,1 6,2 5,8 4,8 5,1 3,5 2,9
Пренатальна
смертність по Україні (%) 14,1 14,3 13,7 13,5 13,4 13,2 13,1 12,8 12,6 11,5 10,4 -
Матеріальна
смертність
по області
(на 100 тис.
живонароджених) 38,5
(7) 39,4
(6) 39,4
(8) 10,3
(2) 21,6
(4) 22,2
(4) 23,0
(4) 25,1
(4) 6,8
(1) 20,3
(3) 14,4
(2) 7,8
(1)
Матеріальна
смертність
по Україні
(на 100 тис.
живонароджених) 38,5 36,6 35,4 32,2 31,8 31,4 29,4 28,6 27,8 26,5 24,5 -
Матеріальна та пренатальна смертність в Івано-Франківській області за період 1991-2002 р.
Людина її життя і здоров'я, є найвищими соціальними цінностями держави, визначеними конституцією України. Майбутнє держави обумовлюється комплексом політичних, економічних, соціальних факторів, що впливають на демографічну ситуацію в країні та стан здоров'я її населення.
Аналіз кількісних та якісних характеристик населення за останні десятиріччя, свідчить про те, що Україна перебуває у глибокій демографічній кризі, яка характеризується депопуляцією, старінням населення, зменшення тривалості життя. Це негативно впливає на розвиток продуктивних сил, рівень добробуту населення, загальну економічну ситуацію в країні.
За останнє десятиріччя в нашій країні спостерігається помірна демографічна ситуація та зниження здорового дітонародження. Кількість народжених в 2002 році порівняно з 1989 роком зменшалося з691 тис. до 385 тис. Смертність у 2 р. перевищує народжуваність. Така ж тенденція має місце в Івано-Франківській області.
Занепокоєння викликає рівень смертності немовлят і матерів. Так, смертність дітей першого року життя складає 11,9 на 1000 народжених живими, а материнська смертність перевищує середньоєвропейську рівень і дорівнює 24,5 на 100 тис. народжених живими. Високим залишається рівень дитячої захворюваності. Близько 70 % жінок народжують дітей з акушерськими ускладненнями. Кожна третя дитина має відхилення у психічному чи фізичному розвитку. Недостатній рівень медичного обслуговування, низький рівень обізнаності населення з проблемами репродуктивного здоров'я є одним з головних факторів, що призводить до високого рівня захворюваності і смертності жінок.
Протягом останніх років набули значного поширення хвороби, що передаються статевим шляхом. Залишається високим показником виявлення онкологічної патології, викликаної низьким рівнем інформативності про здоровий спосіб життя та необхідності регулярних профілактичних оглядів.
Здоров'я дітей безпосередньо пов'язане із станом здоров'я жінок, які мають стінку тенденцій до погіршення про що свідчить, зростання частоти анемії у вагітних жінок майже в 5 раз, захворювань статевої системи - в 4 рази, системи кровообігу в 2 рази. Збільшується кількість безплідних шлюбів та наворожених з вродженою патологією.
Проблеми пов'язані із здоров'ям жінок, материнською смертністю та безпліддям, виникають в наслідок захворюваності жінок, неправильною регуляцією репродуктивної функції, переважно проведенням великої кількості абортів та ускладненнями, які їх супроводжують, недосконалості служби охорони здоров'я вагітним жінкам.
Такий стан справ зумовив необхідність причиняти Національної програми ,,репродуктивне здоров'я 2001 - 2005 рр." Мета якої поліпшення демографічної і соціально-економічної ситуації в державі, репродуктивного здоров'я населення.
Були проаналізовані результати виконання національної програми протягом 2001 -2002 років у нашій області. Медична допомога вагітним та роділлям в Івано-Франківській області надається в пологовому відділеннях пренатального центру (ОПЦ).
В області розгорнуто 926 акушерських ліжок, з них 220 ліжок патології вагітності (27 %).
Аналіз роботи ліжок в області свідчить про зменшення кількості пологів та збільшення числа вагітних жінок з акушерською та екстрагенітальною патологією з усіх районів області. В структурі ОПЦ працюють всі необхідні відділення для надання кваліфікованої медичної допомоги вагітним, роділлям, новонародженим та гінекологічним хворим. Кальний центр планування сім'ї, відділення пренатальної діагностики, реанімаційне відділення і відділення інтенсивної терапії новонароджених.
ОПЦ і МПБ обслуговує центральна діагностична лабораторія, де поряд з клінічними лабораторними дослідженнями проводиться бактеріологічна обстеження жінок, в тому числі на Torch - інфекцію та гормональне дослідження.
Медичну допомогу жінкам області надають 407 лікарів акушерів - гінекологів, серед них 5,8 % з вищою кваліфікаційною категорією, 24,7 % - з першою і 38,9 % - з другою кваліфікаційною категорією. За останні рокі лікарям взято на облік до 12 тиж. Вагітності від 87,7 % до 89,2 %жінок (по Україні - 80,9 %). Двохразовий УЗД вагітних в області складає 92% (по Україні - 87,57 %).
В результаті динамічного спостереження і проведення профілактичних заходів своєчасного виявлення " ??? " , рівень токсикозів вагітних значно знизився і складає - 4,07 на 1000 вагітностей проти 10,78 по Україні, з них пресклампсія і еклампсія - 0,16 проти 2,26 по Україні, що в свою чергу значно знизило кількість таких ускладнень вагітності і пологів, як набряки протеїнурія -39 на 1000 родів по Україні - 88,31 пресклампсія і еклампсія - 8,83 (по Україні - 27,31).
Все це стало причиною того, що в області поступово і помірно почали знижуватись показники пренатальної смертності, насамперед завдяки мертвонароджуваності.
Спостерігається чітка тенденція до зниження не тільки показника перинатальної смертності з 12,5 % в 1996 р.до 10,4 % в 2002, але і мертвонароджуваності до 3,5 % та ранньої неонатальної смертності до 5,7 % в 2002 р. За 11міс. 2002 р. названі показники відповідно складають 6,1 %, 2,9 % і 3,2 %, що є нижчою рівня республіканських.
Показники материнської смертності в області знизився з 22,2 в 1996 році до 14,4 в 2001 році і до 7,8 на 100 тис. живо народжених в 2002 р. (проти 24,5 показника материнської смертності по Україні в 201 році).
Основною причиною мертвонароджуваності є внутрішньоутробна асфіксія плода, що спричиняється важкою ??? патологією в організмі матері.
В структурі причин ранньої неонатальної смертності в цілому перше місце займає вроджені вади розвитку (34,2 %)друге місце посідає синдром дихальнихрозладів (14,2 %), третє місце займає утробне інфікування плода (12,8%), четверте - вроджені пневмонії (10,0 % ), п'яте утробна гіпоксія плода (8,5%).
За останні роки спостерігається тенденція до росту утробних інфекцій серед новонароджених дітей. Якщо в 1998 р. показники смертності від інфікування становив 0,4 % на 100новонароджених, в 2001 р. - 2,4 %, а в 2002 р. - 3,0 % (на 1000 новонароджених ). Сьогодні від інфекції помирає кожна третя дитина (34,7 %). Це свідчить про високу інфекованість серед вагітних жінок, негативні мікробіологічні фактори перебігу вагітності і пологів, неадекватної мікроскопічної пологових стаціонарів, режиму перебування та методів лікування вагітних і новонароджених в перинатальну та неонатальному період

 
 

Цікаве

Загрузка...