WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Онтогенез молочних залоз та пов’язаних з ним патологій - Курсова робота

Онтогенез молочних залоз та пов’язаних з ним патологій - Курсова робота

будь-якої людини завжди звучить, як вирок. Скільки б ми, лікарі, не говорили про нові досягнення в лікуванні пухлин, про те, що є багато їх різновидів і дуже багато з них піддаються лікуванню й навіть виліковуються, такий діагноз важко сприймається хворими та їх близькими, оскільки поки що реальний стан лікування онкозахворювань і в Україні, і в Європі, і у світі далеко не оптимістичний.
На сьогодні онкопатології за рівнем захворюваності і смертності в усьому світі посідають одне з перших місць у загальних статистичних реєстрах, що характеризують рівень здоров'я населення. Спеціалісти Єврокомісії стверджують: кожен четвертий житель країн ЄСпомирає від раку. Щороку від онкозахворювань помирають 837 тис. європейців і реєструються близько 4 млн нових випадків онкологічних захворювань.
Захворюваність на рак на 100 тис. населення становить: в Україні - 325, у Росії - 313,9, у Центральній та Східній Європі - 349 випадків. Слід зауважити, що ці показники включають число нововиявлених хворих на онкопатологію. Якщо ж ми порівняємо контингенти онкологічних хворих у 1993 і 2003 роках на 100 тис. населення, динаміка зростання вражаюча - 25,7%. На одну чверть зріс контингент онкологічно хворих за 10 років.
І, що дуже важливо, прогнози невтішні. Передбачається, що в 2010 році онкологічні захворювання зростуть ще на 25%. Це провокується багатьма чинниками: наслідки Чорнобильської катастрофи, високий рівень антропогенного забруднення довкілля, зміни способу життя населення. На сьогодні згідно з канцерреєстром в Україні на обліку перебувають 818 тис. осіб. Сумна тенденція зростання кількості хворих для нас зрозуміла, її треба сприймати як факт. Поширеність злоякісних новоутворень на території України коливається в дуже широких межах - від 230 до 475 випадків на 100 тис. населення. Найбільша кількість хворих реєструється в Кіровоградській, Миколаївській, Івано-Франківській областях.
Структура захворюваності на злоякісні новоутворення з ураженням органів в Україні така: пухлини травневого каналу - 23,8%, органів дихання - 14,2%, шкіри - 13,1%, молочної залози - 9,7%, жіночої статевої сфери - 9,7%.
Нині медики володіють потужним фаховим потенціалом, рівень кваліфікації вітчизняних онкологів досить високо оцінюється міжнародною медичною спільнотою. У клініках України проводяться складні операції, їхні успішні результати - зусилля не одного хірурга, а всієї лікарні, всього персоналу, що працює узгоджено та кваліфіковано. Так, за минулий рік було проведено 32926 хірургічних втручань, це 25% усіх виявлених онкохворих.
В Україні ще 1992 року створена і успішно працює спеціалізована онкологічна служба. Система онкологічної допомоги населенню включає 45 онкологічних диспансерів, протипухлинних центрів та лікарень, в яких працюють 2296 лікарів-онкологів та радіологів. У лікувальних закладах розгорнуто 12300 ліжок, для лікування та диспансерного нагляду за онкологічно хворими залучено 728 онкологічних відділень та 2004 оглядових кабінети. Простежується чітка тенденція до створення в онкологічних закладах вузькоспеціалізованих відділень.
Разом з тим слід констатувати, що рівень онкологічної допомоги населенню України все ще не відповідає реальним потребам та сучасним вимогам. Так, лише 60% первинних хворих охоплені радикальним лікуванням, одна з причин - його висока собівартість. За попередніми розрахунками фахівців, вартість лікування одного онкологічно хворого, включаючи встановлення діагнозу, терапевтичне, хірургічне та радіологічне лікування незалежно від виду онкопатології, становить у середньому 15 тис. грн, а при гемобластозах (пухлинах кровотворної системи) - до 60 тис. грн. Проста арифметика показує: якщо тільки первинно хворих у 2003 році було зареєстровано 155 тис. 328 осіб, то для їх діагностики й лікування необхідно близько 3 млрд грн, тобто практично половина зведеного бюджету всієї галузі охорони здоров'я.
Таким чином, в Україні, як і в цілому світі, використання високих технологій та новітніх медикоментозних засобів у діагностиці та лікуванні онкохворих - високовартісний процес. Міжнародний досвід свідчить про те, що практично в жодній країні світу середній житель не в змозі самостійно покривати витрати на високоякісне та дороговартісне лікування. На допомогу хворому приходять громадські об'єднання, страхові фонди, благодійні організації. В усьому світі широко застосовується практика створення фондів на національному рівні, які існують за рахунок благодійних відрахувань приватних компаній, здебільшого тих, що своїм функціонуванням завдають шкоди здоров'ю людей та навколишньому середовищу.
Поки що основне завдання медиків - усіма можливими і доступними методами забезпечити зменшення рівня смертності та максимальне продовження тривалості і якості життя хворих на онкопатологію. Як відомо, тривалість життя хворого залежить не лише від віку, статі, локалізації, виду пухлини, а й від часу виявлення. Давно встановлено прямий зв'язок: чим на більш ранній стадії встановлено діагноз, тим успішніше лікування і сприятливіший прогноз. Так, відсоток виживання при визначенні діагнозу і лікуванні на першій стадії становить 92%, на другій - 88%, на третій - 42%, на четвертій - 13%. На жаль, доводиться констатувати, що у зв'язку з пізньою діагностикою приблизно 40% онкохворих вмирають протягом року, а показник п'ятирічного виживання в середньому не перевищує 41%.
Список використаної літератури
1. Дубoccapcькa З.M., Kузtлшцькa H.П. Bикopиcтaння нoвiтнix тexнoлoгiй нaвчaння та oб'єктивнoгo контролю piвня знaнь лiкapiв-iнтepнiв на кaфeдpi акушерства, riнeкoлoriї та пepинaтoлoriї
2. lnamoв A.B., Kanшiнa 0. M. Динaмiкa пoкaзникa мaтepинcькoї cмepтнocтi в Днiпpoпeтpoвcькiй oблacтi за ocтaннi 10 poкiв
3. Дзяк Г.B., Дубoccapcькa 3. M. Bплив дeфiциту ecтpoгeнiв та зaмiннoї ropмoнaльнoї тepaпії на функцiю cepцeвo-cудиннoї cиcтeми
4. Лунгoл B.M., Bepononмeлян П.M., Дepeв'янкo Л.l., Beponom"eлян M.П., Васильева Л.A. До питания про кoмплeкcну дiaгнocтику дoклiнiчниx форм нeвинoшувaння вariтнocтi
5. Пaдaлкo Л.l. 0цiнкa eфeктивнocтi та пpoблeми aкушepcькoї дoпoмoги юним i лiтнiм пepвoвaгiтним
6. Kanaлiнa O.M., Авксентьев 0.0., Авксентьева Ю.B. Роль cпaдкoвoї пaтoлoгiї в нeвинoшувaннi вariтнocri
7. ЛeгeнicH.Є. Пiдcумки дocлiджeння фiбpoнeктину та дeякиx пoкaзникiв reмocтaзу при комплексному лiкувaннi HПГ-гecтозу з включениям acnipину та нiкoшпaну
8. Пaдaлкo Л.l. 0coбливocтi пepeбirу вaгiтнocтi та пoлoriв у юниx первородящих при уpoгeнiтaльнoму xлaмiдioзi
9. Haгopнюк B. T. 0цiнкa pизику poзвитку пaтoлoгiчниx cтaнiв у paнньoму нeoнaтaги"нoму пepioдi у дoнoшeниx нoвoнapoджeниx з гіпотрофією. 0цiнкa значения фaктopiв пepинaтaльнoгo pизику для стану здopoв'я нoвoнapoджeниx та дiтeй пepшoгo року життя

 
 

Цікаве

Загрузка...