WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Артеріальна гіпертензія - Реферат

Артеріальна гіпертензія - Реферат

гіпере-теї-шією змінився в післяопераційному періоді в порівнянні з доопераційним - на 5, 45 мм.рт.ст., у хворих з вперше виявленою гіпертензією - на 16, 34 мм.рт.ст, (табл. 2).
Максимальні показники артеріального тиску спостерігались в перші три доби після операції і до сьомої доби вони повертались до попередніх меж. В зв'язку з нетривалим перебуванням, в більшості випадків, хворих у хірургічному відділені подальшої динаміки змін артеріального тиску нам не вдалось встановити. 12 пацієнтів приходили до нас на консультації повторно на протязі в місяців і вказували, що відмічали погіршення стану (головний біль, головокружіння, шум в голові, тощо) і підвищення АТ на 12-15 день після операції, через 1 та 3 місяця були часті гіпертонічні кризи. У 4-х хворих з вперше виявленою гіпертензією на фоні високо АТ виник інфаркт міокарда. 4 хворих з тієї ж групи на протязі 6 місяців після операції померли. Хоча всі ці хворі були старшого віку, але зі слів родичів перед смертю в останні дні у них спостерігалось підвищення артеріального тиску (рис. 2, 3).
Найчастіше післяопераційна гіпертензія спостерігалась після герніотомії (43%), дренажу флегмон (20%), холецистектомій (13%). Порівнюючи виникнення артеріальної гіпертензії після холецистектомій, то слід зазначити, що після проведених лапароскопічним методом - АГ не виникала, а при проведені лапаротомічним доступом - виникала з 40% випадків.
ТривалістьАГ, як серед хворих з попередньо виявленою, так і вперше виниклою гіпертензією
Таблиця 2. Середній динамічний тиск
Артеріальні
гіпертензії Передопераційний період, мм.рт.ст Післяопераційний
період , мм.рт.ст
попередньо
виявлена 124,58±15,02
129,1 3± 14,88
вперше виявлена 98,92±6,51 115,26±6,57
Р=0,01 (за критерієм знаку, О.П.Мінцер 1991р.)
була в більшості випадків 1-3 дні і в наступні дні показники артеріального тиску зменшувались. Хоча слід відмітити, що в пацієнтів обох цих груп на 5 день відмічався підйом АТ (табл. 3).
Серед 20 пацієнтів хворих цукровим діабетом і які ніколи не відмічали наявності артеріальної гіпертензії, у 12-ти саме після операції з'явилась гіпертензія.
Проведення добового моніторування АТ з допомогою апарату АВР-01 "Solveys", яке проводилось двічі: до операції і в перші доби після операції, показало, що після операції в більшій мірі іде підвищення АТ завдяки систолічному компоненту і при цьому були характерні пічні підйоми АТ. Якщо перед операцією графіка АТ відповідала nondipper, тобто ступінь нічного зниження діаетолічного тиску був 0%<СНЗДТ<10%, то після операції diррег 10%<СНЗДТ<20%, або nightpiker СНЗДТ<0%. (Норма 10% <СНЗДТ<20%)[2,7].
Обговорення
Встановлені закономірності розвитку і перебігу АГ в периопераційному періоді, на нашу думку, є багатофакторними. Сюди слід віднести: 1) Різке підвищення опору судин причиною якого є, як ге-нетична схильність до вазоспазмів, так і гуморальні зміни в організмі, негіпоксична периферична вазоконстрикція. 2) Недостатнє функціонува яня альфа-та бета- рецепторів, як наслідок "поломки" нормальної ауто регуляторної функції організму. 3) Посилення агрегації формених елементів крові та фібриноїднлй некроз артеріол, збільшеная концентрації тромбоксаїгу А2, підвищення вмісту серото-
Таблиця 3. Підйом артеріального тиску спостеріагвся протягом
День Хворі з артеріальною гіпертензією, % Хворі з вперше виявленгою артеріальною гіпертензією, %
1 20,9 21,9
2 26,9 18,65
3 17,9 21,9
4 8,9 9,4
5 13,4 12,5
6 6,0 9,4
7 6,0 6,25
ніну в ЦНС. 4) Гіперсимпатикотонія. 5) Збільшення ОЦК, внаслідок збільшення виділення антидіуре-тичного гормону і виникнення періоду олігоурії [4]. Потрібно враховувати, що особливістю хворих похилого та старшого віку, якими є більшість пацієнтів хворих АГ і яким проводились оперативні втручання, являється висока чутливість організму до гуморальних впливів. Таким чином, загроза пошкоджень життєво важливих органів внаслідок високого АТ під час або після хірургічного втручання є максимально високою [1,10].
До факторів, які суттєво зменшують вплив хірургічної травми на регуляторні ланки АТ, відносять високу оперативну техніку хірурга, малотравматичні розрізи та щадячи хірургічні втручання. Від чіткості їх дотримання залежатиме зниження тривалості операції, анестезії, ступеня травматичності, відповідно і зниження ризику розвитку артеріальної гіпертензії в подальшому[3].
Щодо феномену "п'ятого дня" то він, на нашу думку, пов'язаний з розширенням рухового режиму для прооперованих пацієнтів. Після більшості операцій хворим на 5 добу після операції дозволяють вставати з ліжка, робити перші кроки по палаті. Сама зміна положення тіла після тривалого перебування в ліжку є стресом для організму, до цього слід додати ще те, що хворі бояться виникнення ускладнень, які можуть бути спровокованими цими першими кроками [3,8].
Висновки
Результати дослідження доводять, що:
1) У близько половини оперованих хворих (44,8%) підвищення артеріального тиску вперше відбувалося після операції.
2) Найчастіше підйом артеріального тиску спостерігався в перші 3 доби і тривав 1-3 доби.
3) Як правило післяопераційна гіпертензія проявляє себе у певного контингенту хворих (до 45 та після 65 років).
4) Для післяопераційної гіпертензії характерні нічні підйоми артеріального тиску і в основному за рахунок систолічного його компонента.
5) Вперше виникла післяопераційна гіпертензія частіше супроводжує так звані "гнійні" операції і при великій травматизації тканин.

 
 

Цікаве

Загрузка...