WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Аномалії пологових сил - Реферат

Аномалії пологових сил - Реферат


Реферат
на тему:
Аномалії пологових сил
Значна частина патологічних станів, що виникають під час вагітності й пологів, зумовлена порушенням моторної функції матки. Скоротлива (моторна) діяльність матки щільно пов'язана з тонусом та збудливістю її м'язів. Тонус "вагітної" та "народжуючої" матки - це робоча готовність матки до скоротливої активності. Під збудливістю матки розуміється здатність її реагувати скороченнями на різні екзогенні та ендогенні стимули.
Останнім часом доведено, що розвиток пологових сил багато в чому визначається готовністю організму жінки до пологів. Фізіологічний перебіг пологів можливий лише за наявності сформованої пологової домінанти, котра з'являється замість виснаженої домінанти вагітності і об'єднує в єдину динамічну систему як вищі нервові центри, так і виконавчі органи. При цьому починають переважати рефлекси, що забезпечують умови для прогресуючого перебігу пологів, при одночасному гальмуванні рефлексів, які зберігають вагітність. Клінічно готовність організму до пологів починає вироблятися в процесі формування пологової домінанти - під час так званого підготовчого періоду до пологів, який завершується в останні 10 днів вагітності й характеризується структурними змінами шийки матки - вкорочення, згладжування та прогресуючого розкриття, тобто саме тих ознак, що називаються "зрілістю" шийки матки.
Поява ознак "зрілості" шийки матки зумовлена низкою морфологічних, біо- і гістохімічних перетворень, що яскраво проявляються наприкінці вагітності. Зазначені зміни можна виявити у повсякденній клінічній практиці методом бімануального пальпаторного дослідження, використовуючи який слід звертати увагу на консистенцію шийки, ступінь її вкорочення, прохідність шийкового каналу, розташування піхвової частини шийки матки в малому та ступінь розрихлення й товщину нижнього сегмента матки.
Готовність організму вагітної до полог можна визначити за допомогою вивчені тонусу, збудливості та скоротливої активності методами гістерографії та радіотелеметрії, використовуючи для цього спеціальну апаратуру.
Визначити збудливість матки можуть методом окситоцинового тесту Сміта, що полягає у дозованому внутрішньовенному введенні вагітній жінці або роділлі розчину окситоцину.
Методика. Перед початком введення препарату вагітна близько 30 хв має перебувати у горизонтальному положенні, при цьому проводиться реєстрація спонтанної активності матки за допомогою гістерографа або пальпаторно. Безпосередньо перед проведенням тесту готують розчин окситоцину з розрахунку 0,01 ОД препарату на 1 мл ізотонічного розчин натрію хлориду або 5% глюкози; такий розчин вводять вагітній внутрішньовенно - по 1 мл за 1 хв, але н більш як 5 мл цього розчину. Проба вважається позитивною, якщо протягом перших 3 хв від початку введення окситоцину у вагітної починає скорочуватися матка. Як тільки матка почала скорочуватися, інфузію розчину слід припинити.
Якщо окситоциновий тест позитивний спонтанне настання пологів можливе протягом 2 діб з часу проведення проби, якщо негативний - через 3-4 доби, а може й більше.
Окситоциновий тест найчастіше застосовується в разі переношування вагітності, лише в окремих випадках вдаються до нього для діагностики готовності матки до пологів.
Готовність організму вагітної до пологів можна визначити шляхом оцінки цитологічної картини піхвового мазка: в міру наближення пологів у піхвовому мазку з'являється характерна "естрогенізація" - зростає кількість клітин багатошарового плоского епітелію та зменшується кількість навікулярних базофільних клітин, типових для прогресуючої вагітності.
Оцінюючи загалом готовність організму жінки до пологів, необхідно враховувати також стан плода, його адаптаційно-компенсаторні можливості щодо внутрішньоутробних умов життя за допомогою фоно- і електрокардіографії, вивчення фракцій фосфоліпідів у навколоплідних водах і в сироватці крові вагітної. Ці дослідження мають дуже важливе значення, якщо у вагітної наявна акушерська та супутня екстрагенітальна патологія, особливо коли існує великий ризик народження дитини з респіраторним дистрес-синдромом.
Таким чином, визначення ступеня готовності організму жінки до пологів, а плода - до позаутробного існування має велике практичне значення, оскільки дає змогу повною мірою прогнозувати особливості перебігу майбутніх пологів і, зокрема, передбачити можливість настання аномалій пологових сил і порушення стану новонародженої дитини.
Аномалії скоротливої діяльності матки можуть виявлятися в ослабленні або надмірному посиленні перейм, порушенні періодичності й ритму скорочень, а також у розладі координації скорочень різних відділів матки.
Нині найчастіше застосовується така класифікація аномалій пологової діяльності: первинна слабкість пологових сил; вторинна слабкість пологових сил; дискоординована пологова діяльність; стрімкі пологи; судомні скорочення матки.
СЛАБКІСТЬ ПОЛОГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Серед порушень скоротливої функції матки під час пологів провідне місце посідає слабкість пологової діяльності. Розрізняють первинну і вторинну слабкість пологових сил. Первинна слабкість її проявляється з початком пологів і може зберігатися у другий і третій періоди, вторинна - виникає після нормальної пологової діяльності у перший або другий періоди пологів.
За нашими даними (М.С.Бакшеєв, О.Т.Михайленко, 1970), на 30 554 пологів, прийнятих у міських родопомічних закладах, слабкість пологової діяльності виявлено у 2253 роділь, що становить 7,34%. Питома вага цієї патології у першороділь - 84 %, а у повторнороділь - 16 %. Вторинна слабкість пологових сил у структурі цієї патології - 8,2%.
Первинна слабкість пологової діяльності
Патогенез. Слабкість пологової діяльності зумовлена такими чинниками: а) низька чутливість нервових рецепторів матки щодо препаратів тономоторної дії; б) зменшення синтезу окситоцину, простагландинів, серо-тоніну, катехоламінів, кінінів та естрогенів, особливо естріолу та естрадіолу; в) підвищена активність гормону жовтого тіла; г) зниження активності АТФ-азиактоміозину, а також синтезу окситоцичних речовин (ацетилхоліну, пітоцину); д) висока активність пітоцинази, холінестерази та моноаміноксидази - ферментів, що руйнують зазначені вище біологічно активні речовини, а також підвищення активності аденілатциклази, котра каталізує синтез і надлишковий вміст АМФ.
Доведено, що в розв'язуванні пологів чимале значення має стан біоенергетичної ланки м'яза матки та інтрамуральної іннервації міометрію. Встановлено, що під час вагітності в міометрії відбуваються: а) структурні зміни в білковому складі внаслідок збільшення вмісту скоротливого білка актоміозину і зменшення кількості білка строми; б) прогресуюче збільшення в динаміці вагітності вмісту глікогену, макроергічних фосфатів (АТФ), серотоніну, катехоламінів; в) збільшення наприкінці вагітності вмісту кальцію, калію й натрію; г) підвищення інтенсивності та енергетичної ефективності основних процесів тканинного обміну, щозабезпечує ріст м'яза матки і якісну перебудову її білкового складу й енергетичного обміну.
Якщо в якійсь біоенергетичній або нейрогуморальній ланці порушаться складні процеси обміну речовин у матці вагітної, котра з органа плодовмістилища під час вагітності перебудовується під час пологів у плодозганяючий моторний орган, може настати слабкість пологової діяльності.
Складному акту, яким є пологи, передує стан підготовки до них нервово-м'язового апарату матки та організму вагітної в цілому. Відомо, що провідну роль у розв'язанні пологової діяльності відіграють естрогенні гормони та низка інших біологічно активних речовин (окситоцин, серотонін, простагландини, ацетилхолін, катехоламіни, кініни). Чим ближче до часу нормальних пологів, тим більше змінюється співвідношення гормонів

 
 

Цікаве

Загрузка...