WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Проблеми харчування - Реферат

Проблеми харчування - Реферат

років Чоловіки Жінки 15-49 років
Вагітні Усі
Країни, що розвиваються 51 46 26 59 47
Розвинуті країни 12 7 3 14 11
Увесь світ 43 37 18 51 35
У цілому в промислове розвинутих країнах, у тому числі в Україні, з аліментарної патології в основному зустрічаються ожиріння, залізодефіцитні стани, в тому числі анемія, і гіповітамінози. Спорадично зустрічаються первинна білково-енергетична або білкова недостатність і авітамінози, в окремих місцевостях - ендемічний зоб, зокрема у Західній Україні. У разі погіршеннясоціально-економічного стану у будь-якій країні спостерігається ріст аліментарної патології у зв'язку з дефіцитом у харчуванні повноцінних тваринних білків, вітамінів і деяких мінеральних речовин.
Захворювання з аліментарними чинниками ризику розвитку патології
У розвитку багатьох хвороб мають більше або менше значення різні, часто не співпадаючі і навіть протилежні аліментарні чинники. Доскона-лість регулюючих систем організму не абсолютна, тому будь-яка формула збалансованого харчування не може бути однаково адекватною для всіх процесів життєдіяльності навіть здорових людей. Це положення набуває особливого значення під час вирішення питань аліментарної профілактики різних захворювань: склад нутрієнтів, корисний для попередження розвитку однієї патології, може бути некорисним для іншої і навіть несприятливим для третьої.
Важливу роль відіграють індивідуальні генетичні особливості мета-болізму і функції органів і систем. Наприклад, у разі споживання великої кількості насичених жирів або холестерину в одних людей ліпідний обмін суттєво не змінюється, тоді як у інших він порушується навіть у разі меншого їх споживання. Отже, один і той самий нутрієнт спричинює ін-дивідуальні метаболічні реакції організму, які доповнюються фізіологіч-ними чинниками: віком, статтю, фізичною активністю тощо. У разі роз-витку певної патології ці явища ускладнюються. У разі атеросклерозу спостерігаються кілька типів порушень ліпідного обміну, аліментарна профілактика яких потребує різних підходів до нутрієнтного складу хар-чування. Крім того, це захворювання супроводжується такими порушен-нями ліпідного обміну, які не піддаються корекції харчуванням.
Розглянуті передумови необхідні для розуміння складного питання аліментарної профілактики масових неінфекційних захворювань, які ма-ють мультифакторіальну етіологію: хвороб, зумовлених атеросклерозом, перш за все ішемічної хвороби серця (ІХС), гіпертонічної хвороби, цук-рового діабету, деяких злоякісних новоутворень, жовчнокам'яної і сечо-кам'яної хвороби, подагри тощо. У генезі цих та інших захворювань алі-ментарні чинники ризику нерідко мають велике значення, але не є єдиними або головними. Як приклад наведемо ІХС, яка не завжди, але у більшості випадків зумовлена атеросклерозом коронарних артерій. Виді-лено більше 100 чинників ризику, у тому числі аліментарних, розвитку ІХС атерогенного генезу, але фактичне значення більшості з них невелике або сумнівне. Нині виділяють 7 головних чинників ризику ІХС: 1) вік - чоловіки віком понад 45 років, жінки віком понад 55 років; 2) наявність передчасної ІХС у родичів першого покоління; 3) порушення ліпідного обміну - різні типи дисліпопротеїдемій; 4) паління; 5) артеріальна гіпертензія; 6) цукровий діабет; 7) гіподинамія. Значення аліментарних чинників простежується відносно 3 із них: порушення ліпідного обміну, артеріальна гіпертензія і цукровий діабет.
Не викликає сумніву роль харчування у комплексі заходів з первинної і вторинної профілактики масових неінфекційних захворювань. Однак під час планування стратегії і тактики аліментарної профілактики захворювань, на розвиток яких впливають багато чинників ризику, часто відбувається підміна понять "етіологія" і "чинники ризику". Помилкове ототожнення чинників ризику з дійсними причинами хвороби створює ілюзію теоретичного вирішення проблеми етіології і патогенезу захво-рювань. Чинники ризику захворювань є тільки чинниками, що передують захворюванню і мають з ним самостійний стійкий, але імовірнісний зв'язок. У цьому разі не слід змішувати можливий абсолютний ризик для усього суспільства і абсолютний ризик для окремої людини і навіть груп населення. Вони нерідко суттєво відрізняються. Сформоване уявлення про профілактичний парадокс: великі успіхи у масштабах суспільства можуть мати незначне позитивне або навіть негативне значення для
Складним є питання про роль харчування у виникненні цукрового ді-абету. Хвороби, які нерідко здавалися мономорфними, виявилися не тільки клінічне варіабельними, але багато з них розпалися на синдромо-подібні, але нозологічно відокремлені форми, які розрізняються в одних випадках за етіологією, а у інших - за патогенезом і, що саме головне, потребують різних профілактичних і лікувальних підходів. Це положення стосується і цукрового діабету.
Цукровий діабет виникає внаслідок впливу багатьох ендогенних, у тому числі генетичних, і екзогенних чинників. Він об'єднує різну за етіо-логією групу хвороб із загальним синдромом - станом хронічної гіпер-глікемії. За поширеністю і медико-соціальною значущістю виділяють З клінічних класи (форми) цукрового діабету: інсулінозалежний цукровий діабет (ІЗЦД), інсуліннезалежний цукровий діабет (ІНЦД) і цукровий діабет, пов'язаний з недостатнім харчуванням (ЦДНХ). У промислове розвинутих країнах, уключаючи Україну, поширені ІЗЦД і ІНЦД, у бага-тьох країнах, що розвиваються, - ЦДНХ. Дієтичне харчування є обов'язковим і постійним методом лікування і вторинної профілактики усіх хворих на цукровий діабет. Однак принципи дієтотерапії різні при різних формах цукрового діабету. Це стосується і ролі аліментарних чинників у первинній профілактиці цукрового діабету.
Таким чином, у профілактиці цукрового діабет} мати першорядне значення (у разі ЦДНХ), бути чинником у разі ІНЦД) або не мати суттєвого значення (у разі ІЗЦД).
?
ПЛАН
1. Основні групи захворювань, пов'язані з проблемами в харчуванні.
2. Хвороби і синдроми недостатнього харчування.
3. Хвороби і синдроми надмірного харчування.
4. Захворювання з аліментарними чинниками ризику розвитку патології.
5. Список використаної літератури
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Фізіологія та гігієна харчування / Столяр В.І.- К.: "Здоров'я", 2000.- 336 с.
2. Популярно о питании, И.О.Мартынюк, А.И. Столмакова, "Здоровье",- 1990 г.
3. Рациональное питание, К., - "Наукова думка", Смоляр В.И., - 1991г.

 
 

Цікаве

Загрузка...