WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Роль інфекційного фактору в невиношуванні вагітності - Реферат

Роль інфекційного фактору в невиношуванні вагітності - Реферат


УДК 618.177 618.15-002 616-078
Ключові слова: невиношування вагітності, передчасні пологи,
мікробна флора.
І.І.Гудивок, проф., д.м.н., В.Ф.Струк.
Кафедра акушерства та гінекології Івано-Франківської
державної медичної академії.
РОЛЬ ІНФЕКЦІЙНОГО ФАКТОРУ
В НЕВИНОШУВАННІ ВАГІТНОСТІ.
РЕЗЮМЕ.
В роботі проведено ретроспективний аналіз 1894 історій хвороб і родів вагітних із загрозою переривання вагітності, самовільними викид-нями та передчасними пологами. Встановлено, що перший та другий ступені чистоти піхви в 3 рази частіше спостерігаються у вагітних, у яких вдалося пролонгувати вагітність, тоді як третій і четвертий ступені чистоти піхви мали місце в 1,8 рази частіше у жінок, у яких вагітність закінчилася самовільним викиднем чи передчасними пологами.
Цілеспрямоване визначення характеру мікрофлори вмісту піхви та дородова санація вагітних є одним із резервів, який дозволить знизити частоту невиношування вагітності.
Однією із актуальних проблем в сучасному акушерстві залишається проблема невиношування вагітності. Дана проблема має не лише медичні, але й соціальні аспекти, що зумовлено низьким рівнем народжуваності та відсутністю тенденції до зниження частоти невиношування як в нашій країні, так і за кордоном. По даних ВООЗ, частота спонтанних викиднів складає 15-20%, а передчасних пологів - 4,5-7,3%. На фоні загального зниження народжуваності зменшення рівня самовільних викиднів та передчасних пологів стає вагомим резервом, котрий дає можливість значно покращити складну демографічну ситуацію в країні [4].
Відомо, що недоношені діти страждають на фізичну, інтелектуальну та емоційну неповноцінність. Питома вага недоношених дітей в структурі перинатальної смертності досягає 50-70%. Показник мертвонароджува-ності у недоношених в 5-15 разів вище ніж у доношених дітей, а ранньої неонатальної смертності вище в 25-30 разів [6].
Проблема невиношування вагітності є поліетіологічною. Необхідно відзначити, що до сьогоднішнього дня невияснених причин переривання вагітності є багато і частота їх залишається високою - 12-41,2% [5]. Серед факторів, що приводять до переривання вагітності, все ж таки вагоме місце займає інфекційний фактор. Так за даними Г.К.Степанківської /1994/ наявність генітальної та екстрагенітальної інфекції в організмі жінки складає 31,5% серед всіх причин переривання вагітності [3].
Ще в 1892 році А.Додерлейном вперше були описані лактобацили, як переважаюча складова нормальної вагінальної мікрофлори. В даний час встановлено, що нормальний мікробний склад флори піхви включає біля 60 штамів бактерій і залежить від багатьох факторів: віку жінки, фази менструального циклу, сексуальної активності, наявності вагітності, використання сперміцидів, ВМС, антибіотиків, глюкокортикоїдів, цитостатиків, наявності деяких екстрагенітальних захворювань і т.д. Але ознакою здоров'я вважається переважання лактобацил /до 95%/ в мікробному пейзажі піхви [1].
Матеріал і методи дослідження.
Виходячи із вище сказаного, ми вирішили проаналізувати характер мікрофлори піхви у вагітних із загрозою переривання вагітності, самовільними викиднями та передчасними пологами, взявши за основу дані мікроскопії мазків із вмісту піхви. Мазки приготовляли за стандартною методикою; шляхом фарбування 1% водним розчином метиленового синього. Проведений ретроспективний аналіз 1894 історій хвороб і родів вагітних із загрозою переривання вагітності, самовільними викиднями та передчасними пологами, котрі знаходилися на стаціонарному лікуванні в Коломийському пологовому будинку за період 1995-1999 роки.
Результати досліджень та їх обговорення.
Встановлено, що частота невиношування вагітності в середньому складає 15,8%. Серед обстежених в першому триместрі було 850 жінок /44,9%/, в другому триместрі - 455 /24%/, в третьому триместрі - 589 /31,1%/. Із 1894 обстежених жінок у 1045 /55,2%/ вагітність була збережена. Незважаючи на проведене лікування вагітність перервалася у 849 жінок, що складає 44,8%. Дані про кількісний склад вагітних по триместрах вагітності наведено в таблиці 1.
Таблиця 1.
Групи обстежених Кількість обстежених жінок, %
1 триместр 2 триместр 3 триместр
Вагітність збережена 365 /43%/ 369 /81%/ 311 /52,8%/
Вагітність перервалася 485 /57%/ 86 /19%/ 278 /47,2%/
З наведених даних випливає, що частота невиношування вагітності найвища в першому триместрі, а найнижча в другому триместрі, що відповідає даним літератури [1,2]. Проведений аналіз свідчить про те, що найбільш часто невиношування вагітності відмічається у жінок у віці від 18 до 25 років в першому триместрі вагітності.
Співвідношення між мешканцями міста і села було відповідно таким: 710 /37,5%/ і 1184 /62,5%/, що відрізняється від літературних даних, де вказується на переважання жительок міста. Це очевидно пов'язано з особливостями населення Коломийського району нашої області. Першовагітні складають 958 /50,6%/, а повторновагітні - 936 /49,4%/ випадків. У 890 /46,9%/ вагітних відмічалася анемія різного ступеня важкості .У групі дослідження переважали домогосподарки 1042 /55%/ і жінки, які виконували важку фізичну працю 388 /20,5%/.
Проаналізувавши результати мікроскопічного дослідження із вмісту піхви на флору, нами виявлено різке збільшення частоти випадків третього і четвертого ступенів чистоти піхви у вагітних із загрозою переривання вагітності порівняно із контролем в 3,2 раза /р < 0,01/. Якщо звернути увагу на якісний склад флори, то спостерігається значне зниження кількості лактобацил /до 45%/ і зростання кокової флори /до 36%/ по відношенню до контрольної групи вагітних із нормальним перебігом вагітності.
У зв'язку з тим, що чітко простежується патологія бактеріальної флори піхви при загрозі переривання вагітності, самовільних викиднях та передчасних пологах, ми проаналізували якісний склад флори вмісту піхви за даними мікроскопії /переважання лактобацил, кокової, змішаної флори, наявність дріжджових грибків, трихомонад, гонококів/ у жінок із загрозою переривання вагітності, де вона була збережена і у жінок із самовільними викиднями та передчасними пологами. Лікування загрози переривання вагітності у всіх випадках проводилось без відповідної санації піхви наступним комплексом препаратів: заспокійливими середниками /екстракт валеріани, персен, санасон/, спазмолітиками /но-шпа, папаверин, платіфілін, баралгін, магнія сульфат/, гормонами /фолікулін, прогестерон, хоріонічний гонадотропін, дексаметазон, преднізолон/, бета-адреноміметиками /партусистен, гініпрал/, блокаторами кальцієвих каналів /ізоптін/, інгібіторами простагландинсинтетази /індометацин/, десенсибілізуючими препаратами /дімедрол, супрастин/, ві- тамінотерапія, серкляж шийки матки, алотрансплантація лоскута шкіри чоловіка. У випадках, де вагітність була пролонгована, переважання лакто-бацил складало 42,3% випадків, кокової флори - 20,5%, змішаної - 17,1%, грибки визначалися у 15,4%, трихомонади - 4,7%. У жінок, девагітність не вдалося зберегти, склад мікрофлори був, відповідно, таким: 14,2%, 38,7%, 30,7%, 12,2%, 4,2%. Перший та другий ступені чистоти піхви в 3 рази частіше спостерігаються у вагітних, у яких вдалося пролонгувати вагітність. А третій і четвертий ступені чистоти піхви зустрічаються в 1,8 рази частіше у випадках, де вагітність закінчилася самовільним викиднем чи передчасними пологами, незважаючи на проведене комплексне лікування. У 13,5% випадків виявлено внутрішньоутробне інфікування новонароджених.
Висновки.
Проведений аналіз медичної документації та результати мікроскопічного дослідження вмісту піхви дають можливість підтвердити значну роль інфекційного фактору у невиношуванні вагітності. Ми вважаємо, що цілеспрямоване визначення характеру мікрофлори вмісту піхви та дородова санація вагітних є одним із резервів, який дозволить знизити частоту невиношування вагітності та підвищити ефективність лікування цієї категорії вагітних.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Бактериальный вагиноз.Метод.рекомендации.-Киев,1998.
2. Михайленко О.Т., Степанківська Г.К. Гінекологія.-К.:Здоров'я, 1999.-520 с.
3.Невідкладне акушерство /За ред.Г.К.Степанківської, Б.М.Венцківського.-К.:Здоров'я,1994.-384 с.,іл.
4.Невиношування вагітності. Збірник тез.-Київ,1997.
5.Серов В.Н., Стрижаков А.Н., Маркин С.А. Практическое акушерство: Руководство для врачей. - М.:Медицина,1989.-512 с., ил.
6.Тузанкина Е. Б. Принципы и методы ведения преждевременных родов: Автореф. дис. ... д.м.н.-К.,1984.
Зав. кафедрою акушерства
та гінекології ІФДМА (проф.д.м.н. Гудивок І.І.)
Аспірант кафедри акушерства
та гінекології ІФДМА (Струк В.Ф.)
Адреси авторів.
1.Гудивок Іван Іванович - проф., д.м.н., зав.кафедрою акушерства і гінекології Івано-Франківської державної медичної академії.
76000, м.Івано-Франківськ, вул.Незалежності 36/74, тел.2-36-50.
2.Струк Володимир Федорович - аспірант кафедри акушерства і гінекології Івано-Франківської державної медичної академії.
78200, Івано-Франківська обл., м.Коломия, вул.Січових стрільців 25/8, тел.3-40-80.
Key words: interruption of pregnancy, premature labor, microbial flora.
The Role of the Infectious Factor in the Interruption of Pregnancy.
I.I. Gudyvok, V.F. Struk
Summary
It was made a retrospective analysis of 1894 stories of diseases and deliveries of the pregnants with the threat of interruption of pregnancy, spontaneous abortion and premature labor.
The first and the second degrees of purity of vagina are observed 3 times oftener in the pregnants, whose pregnancy was managed to prolong, and the third and the fourth degrees of purity of vagina are 1,8 time oftener in the cases, where pregnancy was ended in spontaneous abortion or premature labor. We consider, that careful study, of the character of microflora of vagina and the prenatal sanation are the factors which help to lower the frequency of interruption of pregnancy.

 
 

Цікаве

Загрузка...