WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Чорниця звичайна: ботанічна характеристика, хімічний склад, застосування та фармакологічні властивості - Курсова робота

Чорниця звичайна: ботанічна характеристика, хімічний склад, застосування та фармакологічні властивості - Курсова робота

тканини та 1,8 мл фізіологічного розчину). Одержані гомогенати центрифугували 15 хв при 1500 об/хв. З надосадової рідини готували розведення 1:100 ( 0.5 мл надосадової рідини + 4.5 мл 0,85 % розчину натрію хлориду ) , 1: 200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000. Ці розведення є відповідно 1,0,5,0,2,0,05,0,02,0,001 % тканинними екстрактами. З даними розведеннями тканинного екстракту проводили реакцію згортання безтромбоцитарної оксалатної плазми: до 0,1 мл тканинного екстракту додавали 0,1 мл 0,277 % розчину кальцію і післядесятисекундного нагрівання на водяному огрівнику при температурі 37 С вносили 0,1 мл безтромбоцитарної оксалатної плазми, яку одержували повторним центрифугуванням звичайної оксалатної плазми протягом 30 хв при 3000 об/хв. Безтромбоцитарна оксалатна плазма в присутності 0,1 мл 0,277 % розчину кальцію та 0,1 мл фізіологічного розчину згорталась за 115 - 130 с. Розчин кальцію готували з 10 % ампульного розчину для внутрішньовенного введення з корекцією його дійсної концентрації (5 % кальцію, а 5 % - кристалізаційна вода).
Вищеописаною методикою користувалися також інші автори під час вивчення тканинних факторів згортання.
Одержані результати досліджень, оброблені методом варіаційної статистики, наведені в таблиці.
Проаналізувавши результати досліджень, одержані як у контрольній, так і в піддослідній групі тварин, ми прийшли до висновку, що час згортання безтромбоцитарної оксалатної плазми у піддослідній групі кролів подовжився на 20-40% порівняно з тими ж показниками контрольної групи і є статистично вірогідним( Р < 0,05, Р < 0.01, Р <0,001 ) у всіх без винятку розведеннях (1:100-1:10000).
Раніше нами проводолись дослідження по вивченню впливу олії чорниці на активність тканинного тромбопластину мозку кролів протягом одного місяця з курсовою дозою 300 мг/кг, в результаті чого було встановлено подовження часу згортання безтромбоцитарної оксалатної плазми в піддослідній групі кролів на 10 - 20 %.
Порівняно з попередніми нашими дослідами отримані дані є статистично вірогідними в усіх розведеннях, тоді як при одномісячному застосуванні препарату дані були статистично вірогідними ( Р < 0.005 ) лише в розведеннях 1 : 2000, 1 : 5000 і 1 : 10000. Під час тривалішого курсового застосуванні препарату олії чорниці відсоток зміни часу згортання безтромбоцитарної оксалатної плазми в розрахунку до похідних значень також збільшився у 1,5 - 2 рази порівняно з одномісячним застосуванням препарату ( 20 - 40 % проти 10 - 20 % ).
Отже, перевагами проведеного дослідження є збільшення відсотку зміни часу згортання безтромбоцитарної оксалатної плазми в розрахунку до похідних значень у 1,5 - 2 рази та досягнення статистично вірогідних значень показників часу згортання в усіх розведеннях тканиннних екстрактів. Такі зміни вказують на зменшення коагуляційного потенціалу тканинного тромбопластину мозку під впливом курсового застосування препарату олії чорниці протягом двох місяців у дозі 600 мг/кг.
Висновки
1. Курсове застосування препарату олії чорниці протягом двох місяців у дозі 600 мг/кг знижує активність тканинного тромбопластину мозку та гіперкоагуляційний потенціал, що лежить в основі профілактики внутрішньосудинного тромбоутворення і попередження мозкових інсультів.
2. Тривалість курсу застосування олії чорниці впливає на ступінь змін тромбопластинової активності мозку. Чим довший термін застосування препарату, тим більше виражений ефект зниження тромбопластинової активності мозку при багатьох патологічних станах, які супроводжуються підвищенням згортання крові.
3. Необхідне подальше вивчення препарату в експериментальних умовах і розробка нормативно-технічної документації для впровадження його в клініку як профілактичного препарату при захворюваннях, що супроводжуються гіперкоагуляційним синдромом.[10]
Зміни антигепаринової дії тканинних екстрактів в умовах курсового лікувально-профілактичного застосування олії чорниці
Мета роботи - вивчення антигепаринових властивостей тканинних екстрактів кролів при лікувально-профілактичного застосування олії чорниці.
Досліди проводили на кролях масою 2,1 - 3,2 кг. Тваринам вводили олію чорниці перорально в дозі 10 мг/кг протягом 60 діб. Курсова доза в перерахуванні на бета-каротин і каротиноїди становила 600 мг/кг. Через добу після останнього введення олії тварин промивали фізіологічним розчином через канюлю у черевній аорті під тиском, який підтримували за допомогою апарата Боброва. З відмитих тканин серця, мозку, печінки, легень, нирок, м"язів, селезінки готували 10% гомогенати на фізіологічному розчині. Гомогенати центрифугували 15 хв при 1500 об/хв. Надосадову рідину використовували у дослідах. Антигепаринову активність визначали за модифікованим методом Юргенса та Белера. Як субстратну використовували безтромбоцитарну оксалатну плазму, яку одержували повторний центрифугуванням звичайної оксалатної плазми протягом 30 хв при 3000 об/хв. Безтромбоцитарна оксалатна плазма у присутності 0,1 мл 0,277 % розчину хлориду кальцію та 0,1 мл фізіологічного розчину згорталася за 123+/-8 с.
У роботі відмічається, що тканини печінки та нирок мають статистично вірогідну антигепаринову активність; тканинам мозку, легень та м"язів притаманна вірогідно значуща антигепаринова активність, а тканини серця та селезінки в умовах тих самих дослідів мали статистично невірогідну, але певну антигепаринову активність, скорочуючи час згортання субстратної плазми.
При введенні олії чорниці тканинні екстракти втрачають антигепаринову дію. Після місячного курсу застосування олії чорниці тільки тканини м"язів ще мають статистично вірогідну антигепаринову активність.
Після введення олії чорниці протягом двох місяців час згортання субстратної плазми статистично вірогідно подовжується більшою мірою при додаванні екстрактів тканин серця, мозку, печінки, легенів та нирок. Екстракти тканин м"язів та селезінки подовжують час згортання субстратної плазми меншою мірою. Таким чином, м"язи та селезінка втрачають антигепаринову активність тільки через 2 місяці введення олії чорниці.
Отже, при двомісячному введенні олії чорниці кролям одержали досить значні позитивні зміни часу згортання субстратної плазми порівняно з вихідними даними в інтактних тварин.[11]
Чорниця галбрі - аналог пасльону
Рослина використовується в народній медицині Англії, Португалії, Турції, Венесуели. У Франції вона навіть отримала визнання офіційної медицини. А в Україні, Росії, Білорусі майже не застосовується. Хоча і показана при цілому ряді захворювань. Ягоди пасльону використовують як глистогінний засіб. Стебла, листя та незрілі плоди цієї рослини отруйні, в них міститься загальновідомий алкалоїд соланин.
Достиглі ягоди чорниці галбрі не отруйні. При дозріванні глікоалкалоїди соланин і соласодин майже повністю зникають. В кінці серпня

 
 

Цікаве

Загрузка...