WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Сучасна трансфузіологія і донорство в Україні згідно Закон України - Реферат

Сучасна трансфузіологія і донорство в Україні згідно Закон України - Реферат

встановленому законодавством, відшкодовується шкода, заподіяна йому ушкодженням здоров'я у зв'язку з виконанням донорської функції, з урахуванням додаткових витрат на лікування, посилене харчування та на інші заходи, спрямовані на йогосоціально-трудову та професійну реабілітацію.
Інвалідність донора, що настала у зв'язку з виконанням ним донорської функції, прирівнюється до інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання.
У разі смерті донора, що настала внаслідок виконання донорської функції, членам сім'ї померлого, які перебували на його утриманні, призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника. Призначення такої пенсії здійснюється у порядку та на умовах, встановлених законодавством для призначення пенсії сім'ї годувальника, який помер внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання.
В день давання крові та (або) її компонентів, а також в день медичного обстеження працівник, який є або виявив бажання стати донором, звільняється від роботи на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності із збереженням за ним середнього заробітку. Донори з числа студентів вищих навчальних закладів та учнів професійних навчально-виховних закладів у зазначені дні звільняються від занять.
Після кожного дня давання крові та (або) її компонентів, в тому числі у разі давання їх у вихідні, святкові та неробочі дні, донору надається додатковий день відпочинку із збереженням за ним середнього заробітку. За бажанням працівника цей день може бути приєднано до щорічної відпустки або використано в інший час протягом року після дня давання крові чи її компонентів.
У разі, коли за погодженням з керівництвом підприємства, установи, організації, командуванням військової частини в день давання крові донор був залучений до роботи або несення служби, йому за бажанням надається інший день відпочинку із збереженням за ним середнього заробітку.
У разі давання крові та (або) її компонентів у період щорічної відпустки ця відпустка продовжується на відповідну кількість днів з урахуванням надання працівнику додаткового дня відпочинку за кожний день давання крові.
Виплата середнього заробітку, зазначеного у частинах першій, другій та третій цієї статті, здійснюється за рахунок коштів власника підприємства, установи, організації, де працює донор, або уповноваженого ним органу. Зазначені кошти належать до таких, що спрямовані на благодійну діяльність.
Підставою для надання зазначених пільг є відповідні довідки, видані донору за місцем медичного обстеження чи давання крові та (або) її компонентів. Форми цих довідок та порядок їх видачі затверджуються Міністерством охорони здоров'я України.
Особа, яка виявила бажання здати кров та (або) її компоненти, зобов'язана не пізніше ніж за три дні до дня медичного обстеження, що проводиться перед даванням крові та (або) її компонентів, повідомити письмовою заявою адміністрацію за місцем роботи чи навчання або командування військової частини, де вона проходить службу, про свій намір пройти таке обстеження і здати кров та (або) її компоненти. У такій заяві зазначена особа має визначити додатковий день відпочинку, передбачений частинами другою та третьою статті 9 або частинами третьою та четвертою статті 11 Закону України "Про донорство крові та її компонентів". Зазначена заява не подається у випадках, коли особа, яка виявила бажання здати кров або її компоненти, перебуває у відпустці, відрядженні, або у разі, коли її кров терміново необхідна для надання невідкладної медичної допомоги хворому, та у випадках, передбачених частиною першою статті 19 Закону України "Про донорство крові та її компонентів".
Дана особа під час медичного обстеження, що проводиться перед даванням крові та (або) її компонентів, зобов'язана повідомити відповідну посадову особу установи чи закладу охорони здоров'я відомі їй дані про перенесені та наявні в неї захворювання, а також про вживання нею наркотичних речовин та властиві їй інші форми ризикованої поведінки, що можуть сприяти зараженню донора інфекційними хворобами, які передаються через кров, і за наявності яких виконання донорської функції може бути обмежено. Зазначена інформація засвідчується особистими підписами особи, яка виявила бажання здати кров або її компоненти, та посадової особи установи чи закладу охорони здоров'я і становить лікарську таємницю.
Перелік захворювань та форм ризикованої поведінки, зазначених у частині другій цієї статті, визначається Міністерством охорони здоров'я України.
3. Сучасна трансфузіологія, її різновиди
ВИРОБНИЧА ТРАНСФУЗІОЛОГІЯ. Основним завданням виробничої трансфузії є отримання нових сучасних препаратів з плазми крові людини. Надзвичайно актуальною проблемою є заготівля якісної плазми та її належна переробка. На жаль, існуючі в Україні станції та відділення переливання крові укомплектовані апаратурою та устаткуванням, які не відповідають сучасним вимогам. Незважаючи на це, нині випускаються альбумін, імуноглобуліни, кріопреципітат та інші препарати плазми. Однак наявна в Україні технологія не дозволяє виробляти концентрати факторів згортання крові для внутрішньовенного введення. Забезпеченість хворих на гемофілію факторами згортання крові у 10 разів менша від потреби. ВООЗ рекомендує визначати потребу у концентраті факторів згортання крові з розрахунку 1,5-3,6 міжнародних одиниць (МО) на одного жителя. Виходячи з цього, щорічна мінімальна потреба України, де проживає близько 50 млн чоловік, у цих препаратах мала б становити 70-75 млн МО. Забезпеченість пацієнтів кріопреципітатом у нашій країні становить 8 млн МО.
У зв'язку з цим існує нагальна потреба реорганізувати службу крові нашої держави таким чином, щоб оснастити її сучасним обладнанням, зокрема хроматографічною апаратурою для проведення гель-фільтрації з метою отримання високоочищених концентратів різноманітних білків плазми. Теоретично існує два шляхи модернізації служби крові в Україні: будівництво заводу або ж регіональних міжобласних центрів крові з переробки плазми на препарати. Ми пропонуємо вибрати другий варіант і організувати 6-8 таких міжобласних центрів на базі існуючих станцій переливання крові, обладнавши їх сучасною апаратурою. Вже підготовлені відповідні проекти, є висококваліфіковані працівники, і ми можемо розпочати реорганізацію хоч завтра. Українські науковці з Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України розробили методи хроматографічного виділення та очистки білків плазми крові, які можуть успішно конкурувати з аналогічними західними технологіями.
Міністерством охорони здоров'я створено робочу групу, до складу якої увійшли провідні фахівці Інституту гематології та трансфузіології АМН України, Інституту

 
 

Цікаве

Загрузка...