WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Вклад академіка Н. Д. Стражеско і його школи в розвиток радянської гематології - Реферат

Вклад академіка Н. Д. Стражеско і його школи в розвиток радянської гематології - Реферат


Реферат на тему:
Вклад академіка Н. Д. Стражеско і його школи в розвиток радянської гематології
Наукова спадщина акад. Н. Д. Стражеско безцінна, вона є невичерпним джерелом наукових пошуків багатьох дослідників. І не випадково, що цій благородній задачі - вивченню його наукової спадщини - в основному підлегла діяльність відділу історії медицини Українського науково-дослідного інституту клінічної медицини, імені ученого. Вражає широкий розмах досліджень Н. Д. Стражеско, в яких отримали віддзеркалення майже всі актуальні у той час проблеми клінічної і теоретичної медицини. "Діяльність Стражеско, - писав А. Л. М'ясників, - була прикладом того, наскільки широким повинен бути діапазон наукових інтересів клініциста: він однаково інтенсивно і продуктивно розробляв проблеми кардіології, шлунково-кишкової патології, обміну і т. п."
Великий внесок вніс Н. Д. Стражеско у вивчення проблем гематології, в створення української гематологічної школи.
Як відомо, могутнім поштовхом до розвитку гематології послужило створення помірно-унітарної теорії кровотворення. Першим дослідником, що проголосив ще в 1880 р. походження всіх кліток кісткового мозку з єдиної родоначальної материнської клітки, був вчитель Н. Д. Стражеско, у той час земський лікар, а згодом видатний клініцист В. П. Зразків. В своїй першій науковій роботі - дисертації на ступінь доктора медицини "До морфології утворення крові в кістковому мозку у ссавців" він затверджував: "Протолейкоцити суть початкові елементи для всіх утворень кісткового мозку". Інтерес до гематології В. П. Образцов прищепив і своїм учням.
Дотримуючись традицій школи вчителя, Н. Д. Стражеско ще в 1908 р. майже одночасно з Р. Р. Рубінштейном, також учнем В. П. Образцова, одну з перших своїх робіт присвятив эритремії (поліцитемії). Це були перші в Росії роботи про дане захворювання з власними спостереженнями авторів. Надалі під керівництвом Н. Д. Стражеско в очолюваних їм клініках (Київ, Одеса) було виконане декілька робіт, присвячених різним захворюванням системи крові. Починаючи з 20-ми роками, Н. Д. Стражеско проводить дослідження по етіології, клінічній симптоматиці і патогенезу анемій, особливо поглиблений вивчає клінічні прояви гемолітичної і пернициозної анемій. В подальших роботах він виказує оригінальні погляди на етіологію і патогенезатах захворювань. -
В подальшому Н.Д. Стражеско на основі тривалих і багато численних клінічних дослідах спостерігав положення про імунне походження гемолітичної жовтяниці.
В 1938 р. в Науково-дослідному інституті клінічної медицини за участю Н. Д. Стражеско організовується відділ клінічної гематології - в майбутньому центр наукових гематологічних досліджень на Україні. Завідуючим відділом був призначений Д. Н. Яновській. Не дивлячись на те, що відділ довгий час не мав власної клініки, колектив його продовжував розвивати висунуті В. П. Образцовим ідеї про унітарну теорію кровотворення, дослідження Н. Д. Стражеско про анемії, проводив вивчення лейкозу, лимфогранулематоза, геморагічного діатезу, гематологічних змін при вагітності з позицій загальнопатологічних концепцій Н. Д. Стражеско, зокрема концепції про захисну роль в організмі системи крові.
Тривалий час в нашій країні були відсутні кольорові вітчизняні атласи по морфології крові. Атласи ж іноземних авторів були неприступні широкому колу лікарів і наукових співробітників. Н. Д. Стражеско в соавторстві з Д. Н. Яновским вперше в СРСР в 1940 р. видав гематологічний атлас. В основу підготовленого матеріалу були встановлені принципи унітарної теорії кровотворення. Вже після смерті Н. Д. Стряжеско вийшов в світ атлас пунктатів лімфатичних вузлів, авторами якого були Н.Д. Стражеско, Д. Н. Яновский і М. А. Віноградська.
У відділі клінічної гематології вперше були проведені дослідження крові електронним мікроскопом, а також вивчення обміну речовин, зокрема залоза, методом радіоактивних ізотопів (мічених атомів).
На основі перерахованих досліджень Н. Д. Стражеско з учнями висунув концепцію про гематопаренхиматозном бар'єр, створив вчення про клінічні синдроми в гематології, а також вивчив значення обміну речовин при захворюваннях системи крові. Все це знайшло віддзеркалення в працях інституту виступах на терапевтичних з'їздах (особливо активно співробітники відділу брали участь в роботі VI з'їзду терапевтів України), в численних журнальних статтях, а також в монографії Д. Н. Яновского і інших співробітників відділу. Так, продовженням вивчення анемій були роботи співробітників відділу: "Патогенез анемій при хрониосептических процесах", "До питання про придбану гемолітичну жовтяницю", монографії "Кровотворення при вагітності в нормі і патології" Е-. М. Ліозіной; "Зміст заліза в сироватці крові при захворюваннях шлунково-кишкового тракту і характер кривої при навантаженні залізом" А. Р. Головобо-родько; "До питання про патогенез овалоцитоза" В. В. Подорожньої; "Вивчення деяких питань обміну заліза в організмі методом мічених атомів" В. Э. Тартаковской і А. Р. Головобородько; "Клінічні прояви дефіциту заліза", "Гастроентерогенная залізодефіцитна анемія (так званий пізній хлороз)" Р. А. Кагановіча: "Про особливості кровотворення при пернициозной анемії" і монографія "Злоякісне недокрів'я" М. А. Чепелиной і ін. Особливо плідним була наукова творчість завідуючого відділом Д. Н. Яновського. Достатньо сказати, що з 1940 по 1952 р. ним було написано декілька монографій і керівництво по клінічній гематології, яке неодноразово перевидавалося.
Необхідно відзначити, що актуальні питання гематології під керівництвом Н. Д. Стражеско з 30-х років розроблялися не тільки відділом клінічної гематології, але і дослідниками інших відділів інституту, у тому числі анатомами, гістологами, фізіологами, патофізиологами,

 
 

Цікаве

Загрузка...