WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Вплив фізіологічних та хімічних факторів на ріст бактерій E. coli штаму МС 4100 - Курсова робота

Вплив фізіологічних та хімічних факторів на ріст бактерій E. coli штаму МС 4100 - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА НА ТЕМУ:
Вплив фізіологічних та хімічних факторів на ріст бактерій E. coli штаму МС 4100
ЗМІСТ.
Зміст ...............................2
Вступ ...............................3
Огляд літератури ...............................5
Escherichia coli ...............................5
Загальні положення теорії оксидативного стресу ...............................8
Алоксан .............................15
Матеріали і методи дослідження .............................17
Умови культивування E. coli .............................17
Вивчення впливу різних рівнів кисню на ріст E. coli .............................17
Вивчення впливу різних концентрацій алоксану на ріст E. coli .............................18
Вивчення впливу різного часу дії алоксану на ріст E. coli .............................18
Результати та обговорення ..............................19
Висновки ..............................27
Література ..............................28
ВСТУП.
Існування будь-якої біологічної системи забезпечується реалізацією певної сукупності взаємозв'язаних процесів, результатом яких є матеріал для побудови тіла та енергія для забезпечення його функціонування. Перебіг цих процесів залежить як від функціонального стану організму, так і від наявності чи відсутності певних, необхідних для існування, елементів у навколишньому середовищі.
Кисень, як головний життєдайний елемент, є необхідною та невід'ємною складовою життєдіяльності організмів .Він приймає участь у реакціях обміну речовин та енергії, є субстратом для багатьох ферментів, які метаболізують різноманітні біологічні речовини.
Поряд з цим ряд біохімічних процесів, в яких він приймає участь, супроводжується появою так званих активованих форм кисню ( АФК) (супероксид - аніону , гідроксил-радикалу , а також пероксиду водню Н2О2 ) [ 8,9 ]. Є також певні хімічні речовини (наприклад, алоксан), за допомогою яких можна штучно підвищувати вміст АФК в живих об'єктах.
Актуальність даної роботи полягає в тому, що алоксан є відомим потужнім діабетогенним фактором, цитотоксична дія якого може реалізовуватись через посилення генерації АФК [ 1 ].
Активовані форми кисню - це високоактивні хімічні агенти, здатні сполучатися з будь-якими іншими молекулами. Подібні неконтрольовані перетворення можуть спричинити серйозну шкоду клітинним мембранам, молекулам білків, ліпідів та нуклеїнових кислот. Впливу АФК піддаються практично всі клітинні комплекси і компоненти [ 8 ]. На сьогоднішній день є відомості про те, що значна кількість патологічних станів в організмі супроводжується посиленням вільнорадикальних перетворень, накопиченням АФК і продуктів їх взаємодії з клітинними структурами. Цей факт доведено для хвороб серцево-судинної системи.
Наукова новизна полягає у використанні в якості модельного об'єкту нативних бактеріальних клітин.
Метою роботи було вивчення впливу різних факторів на ріст бактерій E. coli штаму МС 4100.
Завдання були:
оцінити реакцію бактеріальних клітин E. сoli штаму МС 4100 на вплив різних концентрацій алоксану;
дослідити часову динаміку впливу алоксану на бактеріальні клітини цього штаму;
провести порівняльні дослідження впливу різних рівнів кисню в середовищі культивування на ріст E. coli.
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ.
Escherichia coli.
Кишкова паличка відноситься до ентеробактерій. Ентеробактерії - це представники родини Enterobacteriacеаe. Мікроорганізми , що відносяться до цієї родини, багаточисельні і різноманітні за своїми біологічними властивостями. Їх номенклатура неодноразово піддавалась змінам і доповненням. Найбільш вживаними спочатку були класифікації Кауфмана ( 1963-1966), а пізніше - Юінга (1967 - 1972). В 1974 році було прийнято номенклатуру ентеробактерій, викладену у 8 - му виданні " Определитель бактерий Берджи", де головними критеріями для поділу бактерій на таксони були морфологія, фізіологія і біохімічні властивості та генетичний аналіз [ 11 ]. Для диференціації найбільш древніх категорій деяких бактерій використані особливі ознаки, такі як відношення до бактеріофагів та коліцинів, серологічні особливості тощо. У відповідності з класифікацією по Берджі родина ентеробактерій поділена на групи ( триби ), роди та види. Роди об'єднані в групи на основі гомології нуклеотидного складу ДНК.
Родина ентеробактерій включає 12 груп : Escherichia, Edwardisiella, Citrobacter, Salmonella, Shigella, Klebsiella, Enterobacter, Hafnia, Serratіa, Proteus, Erwіnіa, Yersinia.
Група бактерій Escherichia об'єднує в собі лактозопозитивні і лактозонегативні різновидності мікроорганізмів. Серед них є велика кількість різновидностей, які відмінні між собою ферментативними, серологічними властивостями, рухливістю, патогенністю і т. п.
Природним місцем перебування ешеріхій є вміст товстого кишківника людей, тварин, більшості птахів, риб. Вони з випорожненнями потрапляють у зовнішнє середовище, де легко пристосовуються до нових умов.
Ешеріхії були відкриті німецьким педіатром Т. Ешеріхом в 1885 році. Він виділив їх із калу хворої на діарею дитини. Ешеріхії викликають кишкові інфекції та парентеральні форми ешеріхіозів.
Перша міжнародна класифікація ешеріхій прийнята на 5 - му Міжнародному конгресі мікробіологів в 1951 році. Рід Escherichia був поділений на 2 види : Escherichia coli ( E. coli ) та Escherichia fruendi. Потім було запропоновано в складі роду Escherichia розглядати тільки один вид - E. coli . Вид E. coli поділяють на серологічні типи на основі відмінностей їх антигенної структури.
Ешеріхії - це дрібні і середніх розмірів рухомі і нерухомі, грам-негативні, неспороносні, нерідко з капсулою палички, які добре ростуть на звичайних твердих і рідких поживних середовищах. За морфологічними, ферментативними і культуральними властивостями патогенні і непатогенні різновидності ешеріхій не відрізняються один від одного.
Ентеротоксичність пов'язана з двома токсинами : стабільний токсин ( ST ) і лабільний токсин ( LT ) ( по відношенню до температурного фактору ).
E. coli є показником санітарного стану об'єктів навколишнього середовища : води, харчових продуктів. Одні штами постійно живуть в кишківнику людини, інші - тільки частково або під час хвороби. E. coli - це представник

 
 

Цікаве

Загрузка...